MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lai Châu (39)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 393182 là gì?

Mã bưu chính 393182 với Tên bưu chính là Xã Pha Mu thuộc bưu cục 393170 tại địa chỉ Thôn Khá, Xã Pha Mu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 393182 với Tên bưu chính là Xã Pha Mu thuộc địa bàn phường xã Pha Mu (39317), thuộc Quận Than Uyên (3929), thuộc Tỉnh / Thành phố Lai Châu (39)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 393182 ( Xã Pha Mu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: