MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 566736 là gì?

Mã bưu chính 566736 với Tên bưu chính là xã Quế Lâm thuộc bưu cục 566732 tại địa chỉ Thôn 3, Xã Quế Lâm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 566736 với Tên bưu chính là xã Quế Lâm thuộc địa bàn phường xã Quế Lâm (56673), thuộc Quận Nông Sơn (5667), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 566736 ( xã Quế Lâm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: