MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 566368 là gì?

Mã bưu chính 566368 với Tên bưu chính là Xã Tam Phước thuộc bưu cục 566361 tại địa chỉ Thôn Cẩm Khê, Xã Tam Phước quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 566368 với Tên bưu chính là Xã Tam Phước thuộc địa bàn phường xã Tam Phước (56636), thuộc Quận Phú Ninh (5662), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 566368 ( Xã Tam Phước ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: