MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 562393 là gì?

Mã bưu chính 562393 với Tên bưu chính là Xã Tam Tiến thuộc bưu cục 562381 tại địa chỉ Thôn Bản Long, Xã Tam Tiến quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 562393 với Tên bưu chính là Xã Tam Tiến thuộc địa bàn phường xã Tam Tiến (56238), thuộc Quận Núi Thành (5623), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 562393 ( Xã Tam Tiến ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: