MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 562492 là gì?

Mã bưu chính 562492 với Tên bưu chính là Xã Tam Xuân 1 thuộc bưu cục 562484 tại địa chỉ Thôn Khương Mỹ, Xã Tam Xuân 1 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 562492 với Tên bưu chính là Xã Tam Xuân 1 thuộc địa bàn phường xã Tam Xuân 1 (56248), thuộc Quận Núi Thành (5623), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 562492 ( Xã Tam Xuân 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: