MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 563697 là gì?

Mã bưu chính 563697 với Tên bưu chính là Xã Trà Bui thuộc bưu cục 563690 tại địa chỉ Thôn 1, Xã Trà Bui quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 563697 với Tên bưu chính là Xã Trà Bui thuộc địa bàn phường xã Trà Bui (56369), thuộc Quận Bắc Trà My (5636), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 563697 ( Xã Trà Bui ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: