MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 138408 là gì?

Mã bưu chính 138408 với Tên bưu chính là Xã Vân Hà thuộc bưu cục 138402 tại địa chỉ Thôn Thiết Úng, Xã Vân Hà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 138408 với Tên bưu chính là Xã Vân Hà thuộc địa bàn phường xã Vân Hà (13840), thuộc Quận Đông Anh (1360), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 138408 ( Xã Vân Hà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: