MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Dương (82)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 823333 là gì?

Mã bưu chính 823333 với Tên bưu chính là Xã An Điền thuộc bưu cục 823326 tại địa chỉ Ấp An Sơn, Xã An Điền quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 823333 với Tên bưu chính là Xã An Điền thuộc địa bàn phường xã An Điền (82332), thuộc Quận Bàu Bàng (8231), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Dương (82)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 823333 ( Xã An Điền ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: