MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 297850 là gì?

Mã bưu chính 297850 với Tên bưu chính là Xuân An thuộc bưu cục 297851 tại địa chỉ Khu Quảng Thành, Xã Xuân An quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 297850 với Tên bưu chính là Xuân An thuộc địa bàn phường xã Xuân An (29785), thuộc Quận Yên Lập (2976), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 297850 ( Xuân An ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: