MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Phòng (18)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 187350 là gì?

Mã bưu chính 187350 với Tên bưu chính là Xuân Đám thuộc bưu cục 187353 tại địa chỉ Thôn Thôn 3, Xã Xuân Đám quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 187350 với Tên bưu chính là Xuân Đám thuộc địa bàn phường xã Xuân Đám (18735), thuộc Quận Cát Hải (1873), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Phòng (18)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 187350 ( Xuân Đám ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: