MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 662767 là gì?

Mã bưu chính 662767 với Tên bưu chính là Xuân Hải 2 thuộc bưu cục 662765 tại địa chỉ Thôn Phước Nhơn, Xã Xuân Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 662767 với Tên bưu chính là Xuân Hải 2 thuộc địa bàn phường xã Xuân Hải (66276), thuộc Quận Ninh Hải (6626), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 662767 ( Xuân Hải 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: