MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 902087 là gì?

Mã bưu chính 902087 với Tên bưu chính là Xuân Khánh 1 thuộc bưu cục 902113 tại địa chỉ Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 902087 với Tên bưu chính là Xuân Khánh 1 thuộc địa bàn phường xã Xuân Khánh (90207), thuộc Quận Ninh Kiều (9010), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 902087 ( Xuân Khánh 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: