MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 294260 là gì?

Mã bưu chính 294260 với Tên bưu chính là Xuân Quang thuộc bưu cục 294261 tại địa chỉ Khu 4 xóm Kho, Xã Xuân Quang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 294260 với Tên bưu chính là Xuân Quang thuộc địa bàn phường xã Xuân Quang (29426), thuộc Quận Tam Nông (2940), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 294260 ( Xuân Quang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: