MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Yên (62)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 622040 là gì?

Mã bưu chính 622040 với Tên bưu chính là Xuân Thọ 2 thuộc bưu cục 622041 tại địa chỉ Thôn An Thạnh, Xã Xuân Thọ 2 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 622040 với Tên bưu chính là Xuân Thọ 2 thuộc địa bàn phường xã Xuân Đài (62208), thuộc Quận Sông Cầu (6219), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Yên (62)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 622040 ( Xuân Thọ 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: