MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đồng Nai (81)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 813972 là gì?

Mã bưu chính 813972 với Tên bưu chính là Xuân Trường 2 thuộc bưu cục 813975 tại địa chỉ Ấp Trung Tín, Xã Xuân Trường quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 813972 với Tên bưu chính là Xuân Trường 2 thuộc địa bàn phường xã Xuân Trường (81397), thuộc Quận Xuân Lộc (8139), thuộc Tỉnh / Thành phố Đồng Nai (81)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 813972 ( Xuân Trường 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: