MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 332710 là gì?

Mã bưu chính 332710 với Tên bưu chính là Y Tý thuộc bưu cục 332714 tại địa chỉ Thôn Ngải Chồ, Xã Y Tý quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 332710 với Tên bưu chính là Y Tý thuộc địa bàn phường xã Y Tý (33271), thuộc Quận Bát Xát (3325), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 332710 ( Y Tý ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: