MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 583570 là gì?

Mã bưu chính 583570 với Tên bưu chính là Ya Xiêr thuộc bưu cục 583574 tại địa chỉ Bản O, Xã Ya Xiêr quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 583570 với Tên bưu chính là Ya Xiêr thuộc địa bàn phường xã Ya Xiêr (58357), thuộc Quận Sa Thầy (5835), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 583570 ( Ya Xiêr ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: