MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Vĩnh Phúc (28)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 283740 là gì?

Mã bưu chính 283740 với Tên bưu chính là Yên Dương thuộc bưu cục 283743 tại địa chỉ Thôn Đông Thành, Xã Yên Dương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 283740 với Tên bưu chính là Yên Dương thuộc địa bàn phường xã Yên Dương (28374), thuộc Quận Tam Đảo (2836), thuộc Tỉnh / Thành phố Vĩnh Phúc (28)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 283740 ( Yên Dương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: