MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Vĩnh Phúc (28)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 282450 là gì?

Mã bưu chính 282450 với Tên bưu chính là Yên Lập thuộc bưu cục 282452 tại địa chỉ Thôn Hạc Đình, Xã Yên Lập quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 282450 với Tên bưu chính là Yên Lập thuộc địa bàn phường xã Yên Lập (28245), thuộc Quận Vĩnh Tường (2823), thuộc Tỉnh / Thành phố Vĩnh Phúc (28)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 282450 ( Yên Lập ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: