MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 298960 là gì?

Mã bưu chính 298960 với Tên bưu chính là Yên Sơn thuộc bưu cục 298961 tại địa chỉ Xóm Đề Ngữ, Xã Yên Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 298960 với Tên bưu chính là Yên Sơn thuộc địa bàn phường xã Yên Sơn (29896), thuộc Quận Thanh Sơn (2982), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 298960 ( Yên Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: