MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 315310 là gì?

Mã bưu chính 315310 với Tên bưu chính là Yên Thành thuộc bưu cục 315311 tại địa chỉ Thôn Yên Thượng, Xã Yên Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 315310 với Tên bưu chính là Yên Thành thuộc địa bàn phường xã Yên Thành (31531), thuộc Quận Quang Bình (3152), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 315310 ( Yên Thành ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: