MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 242250 là gì?

Mã bưu chính 242250 với Tên bưu chính là Yên Trạch thuộc bưu cục 242251 tại địa chỉ Thôn Yên Thành, Xã Yên Trạch quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 242250 với Tên bưu chính là Yên Trạch thuộc địa bàn phường xã Yên Trạch (24225), thuộc Quận Cao Lộc (2418), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 242250 ( Yên Trạch ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: