MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 326180 là gì?

Mã bưu chính 326180 với Tên bưu chính là Zế Su Phình thuộc bưu cục 326181 tại địa chỉ Bản Zế Su Phình, Xã Dế Su Phình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 326180 với Tên bưu chính là Zế Su Phình thuộc địa bàn phường xã Zế Xu Phình (32618), thuộc Quận Mù Căng Chải (3261), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 326180 ( Zế Su Phình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: