Bài giảng Các tiêu chuẩn của siêu âm 12 tuần theo hiệp Hội siêu âm sản phụ khoa thế giới

Bài giảng Các tiêu chuẩn của siêu âm 12 tuần theo hiệp Hội siêu âm sản phụ khoa thế giới
  • Mã tin : 1159
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Các tiêu chuẩn của siêu âm 12 tuần theo hiệp Hội siêu âm sản phụ khoa thế giới" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về định nghĩa và thuật ngữ; đảm bảo tính an toàn; mục đích của siêu âm quí 1; xác định tình trạng thai; hình ảnh siêu âm bình thường của túi thai trong tử cung; tính tuổi thai nhi...

Nội dung Text: Bài giảng Các tiêu chuẩn của siêu âm 12 tuần theo hiệp Hội siêu âm sản phụ khoa thế giới

CÁC TIÊU CHUẨN CỦA SIÊU ÂM 12 TUẦN THEO HIỆP HỘI SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA THẾ GIỚI Ths.Bs. Hà Tố Nguyên Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh BV Từ Dũ

ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ Ø Quí 1: Túi thai có phôi sống – 13 tuần 6 Ø Giai đoạn phôi: Trước 10 tuần Ø Giai đoạn thai: Sau 10 tuần vì các cấu trúc đã hình thành và thai chỉ tăng trưởng và hoàn chỉnh cấu trúc.

THỜI ĐIỂM SIÊU ÂM QUÍ 1? 11-13 tuần 6 ngày

ĐẢM BẢO TÍNH AN TOÀN Ø Giảm thiểu tối đa thời gian khám siêu âm Ø Nguyên lý ALARA (As Low As Reasonably Achievable) Ø Khuyến cáo dùng B Mode và M mode Ø Doppler màu do năng lượng phát ra cao hơn, nên chỉ được sử dụng khi có yêu cầu.

MỤC ĐÍCH CỦA SIÊU ÂM QUÍ 1 1. Xác định tình trạng thai 2. Xác định tuổi thai 3. Xác định số bánh nhau trong song thai 4. Đo ĐMDG tầm soát lệch bội 5. Tầm soát phát hiện một số bất thường lớn. 6. Đánh giá bất thường tử cung và 2 phần phụ

MỤC ĐÍCH CỦA SIÊU ÂM QUÍ 1 1. Xác định tình trạng thai 2. Xác định tuổi thai 3. Xác định số bánh nhau trong song thai 4. Đo ĐMDG tầm soát lệch bội 5. Tầm soát phát hiện một số bất thường lớn. 6. Đánh giá bất thường tử cung và 2 phần phụ

HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH THƯỜNG CỦA TÚI THAI TRONG TỬ CUNG Nhìn thấy túi thai khi thai> 4 tuần. Yolk sac xuất hiện khi 5 tuần. Phôi có hoạt động tim nhìn thấy khi thai>6 tuần

HÌNH ẢNH SIÊU ÂM BÌNH THƯỜNG CỦA TÚI THAI TRONG TỬ CUNG Phôi thai >7 tuần § Yolk sac. § Khoang màng đệm § Khoang màng ôí

TÚI THAI THẬT Double- decidual sign: Có hai đường phản âm dày - Một đường tạo ra bời túi thai (Chorion layer) - Đường thứ hai là đường phản âm dày của nội mạc

TÚI THAI GIẢ TRONG THAI NGOÀI TỬ CUNG Phản ứng màng rụng (Decidual reaction) Chỉ một lớp màng rụng bao quanh túi dịch

THAI NGOÀI TỬ CUNG Ở TAI VÒI Tiêu chuẩn chẩn đoán trên siêu âm 1. Túi thai nằm ngoài tử cung có YS và phôi (+/- ) hoạt động tim thai. 2. Khối cạnh tử cung có hình ảnh một đường echo dày bao quanh túi thai (Bagel sign) 3. Khối phản âm không đồng dạng nằm tách khỏi buồng trứng (Blob sign) Với các tiêu chuẩn trên, có thể chẩn đoán được 70% TNTC ở lần siêu âm đầu tiên và >90% nếu có siêu âm lập lại sau đó. (The diagnostic effectiveness of an initial transvaginal scan in detecting ectopic pregnancy. Kirk E, Papageorghiou AT, Condous G, Tan L, Bora S, Bourne T 2007)

THAI NGOÀI TỬ CUNG Ở TAI VÒI Túi thai có phôi Bagel sign Blob sign sống nằm ngoài TC

MỤC ĐÍCH CỦA SIÊU ÂM QUÍ 1 1. Xác định tình trạng thai 2. Xác định tuổi thai 3. Xác định số bánh nhau trong song thai 4. Đo ĐMDG tầm soát lệch bội 5. Tầm soát phát hiện một số bất thường lớn. 6. Đánh giá bất thường tử cung và 2 phần phụ

XÁC ĐỊNH TUỔI THAI Ø Xác định tuổi thai chính xác nhất là ở thời điểm quí 1 (+/- 5 ngày) Ø Siêu âm quí một cần có ngày dự sinh, là dự sinh duy nhất . Ø Là chìa khoá để chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung.

TÍNH TUỔI THAI Ø Đo chiều dài đầu mông § Tuổi thai 10-13w6 § Tư thế trung tính § Đo cực đầu đến mông Ø >14 tuần: Đo CVĐ Ø Thai 6-9w: do thai gập nên tuổi thai không chính xác bằng

MỤC ĐÍCH CỦA SIÊU ÂM QUÍ 1 1. Xác định tình trạng thai 2. Xác định tuổi thai 3. Xác định số bánh nhau trong song thai 4. Đo ĐMDG tầm soát lệch bội 5. Tầm soát phát hiện một số bất thường lớn. 6. Đánh giá bất thường tử cung và 2 phần phụ

SONG THAI ĐỒNG HỢP TỬ DỊ HỢP TỬ 1/3 2/3 MONOCHORIONIC DICHORIONIC DICHORIONIC 2/3 1/3 All MCDA MCMA 1%

SONG THAI MỘT BÁNH NHAU Vascular Anastomoses Unequal Placenta TTTS, TAPS Selective IURG

CHẨN ĐOÁN SONG THAI MỘT NHAU HAY HAI NHAU Môt bánh nhau: T sign Hai bánh nhau: Lamda sign T l Độ nhạy của T/Lamda sign : 100%

MỤC ĐÍCH CỦA SIÊU ÂM QUÍ 1 1. Xác định tình trạng thai 2. Xác định tuổi thai 3. Xác định số bánh nhau trong song thai 4. Đo ĐMDG tầm soát lệch bội 5. Tầm soát phát hiện một số bất thường lớn. 6. Đánh giá bất thường tử cung và 2 phần phụ

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY