Bài giảng Đánh giá kết quả điều trị sa bàng quang ở phụ nữ bằng giá đỡ tổng hợp qua lỗ bịt - PGS.TS.Nguyễn Văn Ân

Bài giảng Đánh giá kết quả điều trị sa bàng quang ở phụ nữ bằng giá đỡ tổng hợp qua lỗ bịt - PGS.TS.Nguyễn Văn Ân
  • Mã tin : 1553
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng Đánh giá kết quả điều trị sa bàng quang ở phụ nữ bằng giá đỡ tổng hợp qua lỗ bịt do PGS.TS.Nguyễn Văn Ân biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Xác định các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của sa bàng quang ở phụ nữ; Xác định tỉ lệ thành công của phương pháp đặt giá đỡ bàng quang qua lỗ bịt; Xác định tỉ lệ tai biến, biến chứng của phương pháp đặt giá đỡ bàng quang qua lỗ bịt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Đánh giá kết quả điều trị sa bàng quang ở phụ nữ bằng giá đỡ tổng hợp qua lỗ bịt - PGS.TS.Nguyễn Văn Ân

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SA BÀNG QUANG Ở PHỤ NỮ BẰNG GIÁ ĐỠ TỔNG HỢP QUA LỖ BỊT PGS.TS.Nguyễn Văn Ân BS.CKII.Võ Trọng Thanh Phong

NỘI DUNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4. KẾT QUẢ 5. BÀN LUẬN 6. KẾT LUẬN 2

ĐẶT VẤN ĐỀ ➢ Sa bàng quang ở phụ nữ xảy ra khi các cơ thành trước âm đạo suy yếu khi đó bàng quang bị phồng lên và thụt vào âm đạo [9] ➢ Triệu chứng: rối loạn tiểu, khối phồng âm đạo hay rối loạn tình dục [6]. ➢ Theo Vũ Hồng Thịnh[7], phẫu thuật Kelly có tỉ lệ tái phát 40% - 60%. ➢ Năm 1996, Julian là tác giả đầu tiên dùng giá đỡ bàng quang. [6] Trần Ngọc Sinh (2010), Sa cơ quan tiết niệu – sinh dục trong bệnh lý sa cơ quan vùng đáy chậu. Tạp chí y học TP.HCM, 14 (3), tr. 1-11. [7] Vũ Hồng Thịnh, Đỗ Anh Toàn (2003), Phẫu thuật sửa thành trước âm đạo trong điều trị sa bàng quang ở phái nữ, tập 7, Chuyên đề Thận Niệu, trang 96-101. 3 [9] Nguyễn Trung Vinh (2015), Sàn chậu học.Nhà xuất bản Y Học, tr. 321-35

ĐẶT VẤN ĐỀ ➢ Năm 2002, FDA đã phê duyệt giá đỡ nhân tạo đầu tiên [35]. ➢ Năm 2011,FDA đã cảnh báo biến chứng giá đỡ nhân tạo[58]. ➢ Trên thế giới : Tác giả Số TH Tỉ lệ thành công (2009) Moore & Miklos [50] 77 93,5 (2017) Sherif [62] 50 96 (2018) Lucot [46] 128 87,5 [46]Lucot J.P., Cosson M., Bader G., Debodinance P., Akladios C., Salet-Lizée D., et al. (2018) "Safety of vaginal mesh surgery versus laparoscopic mesh sacropexy for cystocele repair: results of the prosthetic pelvic floor repair randomized controlled trial". European Urology, 74 (2), pp. 167-176. [62] Sherif H., Othman T.S., Eldkhakhany A., Elkady H., Elfallah A. (2017) "Transobturator four arms mesh in the surgical []4 management of stress urinary incontinence with cystocele". Turkish Journal of Urology, 43 (4), pp. 517.

ĐẶT VẤN ĐỀ ➢ Tại Việt Nam: Tác giả TH Tỉ lệ thành công (2011)N.V.Ân 21 95,2 (2012) N.T.Vinh 24 100 Ngoài ra tác giả N.B.M.Nhi cũng đang áp dụng phương pháp giá đỡ nhân tạo để điều trị sa bàng quang. [2] Nguyễn Văn Ân (2011), Điều trị sa bàng quang mức độ nặng bằng mãnh ghép dưới bàng quang xuyên lỗ bịt. Tạp chí Y học Thực hành,718+719, trang 364-369. [8]Nguyễn Trung Vinh, Lê Văn Cường (2012), Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật đặt mảnh ghép qua ngả âm đạo điều trị sa tạng chậu nữ.Tạp chí y học TP HCM, 16 (2) Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh, tr. 290 -295. [58] PROLAPSE P.O. (2011) "Surgical mesh for treatment of women with pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence". 5

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ➢ Chúng tôi tự hỏi: Sử dụng giá đỡ nhân tạo có còn vai trò trong điều trị sa bàng quang không? Có thể áp dụng trong hoàn cảnh Việt Nam không? Điều trị sa bàng quang ở phụ nữ tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn chung . Chúng tôi dùng thang điểm POP-Q [10] để chứng minh hiệu quả của mổ đặt giá đỡ bàng quang qua lỗ bịt. [10] Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. (2003) "The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society". Urology, 61 (1), pp. 37-49. 6

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: “Đánh giá kết quả điều trị sa bàng quang ở phụ nữ bằng giá đỡ bàng quang qua lỗ bịt ” Mục tiêu cụ thể: 1. Xác định các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của sa bàng quang ở phụ nữ. 2. Xác định tỉ lệ thành công của phương pháp đặt giá đỡ bàng quang qua lỗ bịt. 3. Xác định tỉ lệ tai biến, biến chứng của phương pháp đặt giá đỡ bàng quang qua lỗ bịt. 7

TỔNG QUAN TÀI LIỆU Định nghĩa sa bàng quang Sa bàng quang là do phần dưới của bàng quang tụt qua lỗ cơ quan sinh dục ngoài, đẩy thành trước của âm đạo ra ngoài âm hộ [4]. Hình 1: Sa bàng quang (Nguồn: N.V.Ân (2011), Điều trị sa bàng quang mức độ nặng bằng mãnh ghép dưới bàng quang xuyên lỗ bịt. Tạp chí Y học Thực hành,718+719, trang 364-369.) [4]Dương Văn Hải (2011) Giải phẫu ngoại khoa sàn chậu.Giải phẫu học sau đại học.Nhà Xuất Bản Y Học TP.HCM, tr. 608-623. 8

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.Cơ chế bệnh sinh Cơ chế nâng đỡ dây chằng và cân mạc vùng chậu như cơ chế nâng đỡ dây thép giăng trên chiếc cầu mà xương chậu là các trụ cầu. Yếu tố làm suy yếu hệ thống nâng đỡ này, gây sa cơ quan đáy chậu [57]. Hình 2: Cơ chế cầu treo (Nguồn: Peter Petros [57]) 9 [57] Peter PP (2007) The Female Pelvic Floor: Function, Dysfunction and Management According to the Integral Theory, Springer Medizin Verlagn publisher,

TỔNG QUAN TÀI LIỆU Cơ chế bệnh sinh Vùng chậu: ngăn trước, ngăn giữa và ngăn sau [43]. Sa ngăn trước: khi cân mu – niệu đạo và mạc mu - cổ tử cung bị suy yếu ➢ Sa bàng quang là thành trước âm đạo yếu và căng giãn. ➢ Sa niệu đạo vì niệu đạo quá di động. Hai tổn thương này có thể xảy ra phối hợp [43]. 10 [43] Kathleen C, Kobashi (2012) "Evaluation of patients with urinary incontinence and pelvic prolapse". Campbell-Walsh Urology 10th, pp. 1896-2110.

TỔNG QUAN TÀI LIỆU Dịch tể học : Tỉ lệ SCQĐC (Pelvic organ prolapse) 41% ở phụ nữ lớn tuổi, trong đó tỉ lệ sa bàng quang từ 25 - 34% [20]. Hình 3: Cơ thể học của 3 ngăn của vùng chậu (Nguồn: T.N.Sinh [6]) [6] Trần Ngọc Sinh (2010), Sa cơ quan tiết niệu – sinh dục trong bệnh lý sa cơ quan vùng đáy chậu. Tạp chí y học TP.HCM, 14 (3), tr. 1-11. [20] Clark A., Hendrix S.L. (2002) "Pelvic organ prolapse in the Women's Health Initiative: gravity and gravidity". Am J Obstet 11 Gynecol, 186 (6), pp. 1160-1166.

TỔNG QUAN TÀI LIỆU Triệu chứng lâm sàng của sa bàng quang Cơ năng : ➢ Cảm giác khối phồng trong âm đạo: lồi ra ngoài mào trinh. ➢ Các rối loạn tiểu như: tiểu khó, són tiểu gấp, TKKSKGS,… ➢ Rối loạn về tình dục: không muốn hay đau khi quan hệ tình dục,..[6] [6] Trần Ngọc Sinh (2010), Sa cơ quan tiết niệu – sinh dục trong bệnh lý sa cơ quan vùng đáy chậu. Tạp chí y học TP.HCM, 14 (3), tr. 1-11. 12

TỔNG QUAN TÀI LIỆU Triệu chứng lâm sàng của sa bàng quang: Khám: ➢ Tư thế sản phụ khoa: ở tư thế nghỉ và nghiệm pháp Valsalva. ➢ Sa bàng quang có hoặc không kèm tăng động niệu đạo. ➢ Khối sa: tổn thương trung tâm hoặc tổn thương bên [15]. [15] Barber MD, Cundiff GW, Weidner AC, Coates KW, Bump RC, Addison WA (1999) "Accuracy of clinical assessment of 13 paravaginal defects in women with anterior vaginal wall prolapse". Am J Obstet Gynecol, 181 (1), pp. 87-90.

TỔNG QUAN TÀI LIỆU Cận lâm sàng ➢ Các xét nghiệm: TPTNT, các xét nghiệm chức năng thận . ➢ Niệu động lực học ➢ Các xét nghiệm hình ảnh học : siêu âm, CT Scan, MRI tống phân. 14

TỔNG QUAN TÀI LIỆU Điều trị sa bàng quang: -Thủ thuật: phản hồi sinh học, vòng nâng Pessary... -Phẫu thuật: ➢ Khâu sửa thành trước âm đạo. ➢ Sửa chữa thương tổn vùng bên âm đạo. ➢ Treo cổ bàng quang bằng kim. ➢ Giá đỡ nhân tạo. Hình 4: Vị trí của giá đỡ nhân tạo nâng thành trước âm đạo khi đặt xuyên lỗ bịt (Nguồn: Jack C.W., Joanna M.T. [41], Leruth J., Fillet M., Waltregny D. [45]) [45] Leruth J, Fillet M, Waltregny D (2013) "Incidence and risk factors of postoperative stress urinary incontinence following laparoscopic sacrocolpopexy in patients with negative preoperative prolapse reduction stress testing". Int Urogynecol J, 24 (3), 15 pp. 485-91.

ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP Đối tượng nghiên cứu: Dân số nghiên cứu: BN nữ sa bàng quang từ 02/2018 - 07/2019 có chỉ định phẫu thuật đặt giá đỡ bàng quang. Tiêu chuẩn chọn bệnh: BN nữ có các tiêu chuẩn sau: ➢ Có sa bàng quang độ 2 - độ 4 (POP-Q) ➢ Kèm rối loạn tiểu. ➢ Không kèm sa ngăn giữa và ngăn sau nặng. 16

ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP Tiêu chuẩn loại trừ: ➢ TH có viêm nhiễm, bệnh ác tính của vùng âm hộ hay các cơ quan vùng chậu. ➢ Bệnh tim mạch, hô hấp, tiểu đường,..chưa điều trị ổn định; rối loạn đông máu… ➢ Những TH sa ngăn giữa hoặc sa ngăn sau nặng. Tiêu chuẩn thành công của Weber [74]: ➢ BN được xem là thành công khi độ sa bàng quang sau mổ POP-Q < độ 2 và cải thiện rối loạn tiểu. [74] Weber AM, Abrams P, Brubaker L, Cundiff G, Davis G, Dmochowski RR, et al. (2001) "The standardization of terminology 17 for researchers in female pelvic floor disorders". Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 12 (3), pp. 178-86.

ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả loạt trường hợp. Thời gian - địa điểm nghiên cứu Từ 02/2018 - 07/2019, tại BV. Bình Dân, TP.Hồ Chí Minh. Các biến số nghiên cứu: Số TT Tên biến Loại biến 1 Nơi ở Nhị giá 2 Tuổi Định lượng 3 BMI Định lượng 4 Số lần sanh con Định lượng 5 Mãn kinh Nhị giá 6 Tiền căn mổ SCQĐC Định danh 18

ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP Các biến số nghiên cứu: Số TT Tên biến Loại biến 7 POP-Q trước mổ Định lượng 8 Rối loạn tiểu trước mổ Định danh 9 Biến chứng trong mổ Định danh 10 Thời gian mổ Định lượng 11 Lượng máu mất Định lượng 12 POP-Q sau mổ:1,3,6,9,12 tháng Định lượng 13 Rối loạn tiểu mổ 1,3,6,9,12 tháng Định danh 14 Biến chứng sau mổ Định danh 15 Quan hệ tình dục sau mổ Nhị giá 16 Biến chứng mổ theo Clavien-Dindo Định danh 17 Thời gian rút thông tiểu Định lượng 18 Thời gian nằm viện Định lượng 19

Đối Tượng và Phương Pháp Cách tiến hành nghiên cứu: Ghi nhận từng trường hợp: ➢ Họ tên, tuổi, giới tính,... ➢ Tiền căn nội - ngoại khoa. ➢ Ghi nhận các triệu chứng của bệnh nhân. ➢ Khám và đo POP-Q trước mổ Ghi nhận xét nghiệm CLS ➢ Tiền phẫu: CTM, đông máu, CN gan thận,TPTNT ➢ Chẩn đoán hình ảnh: ECG, Xquang, SA, MRI,... 20

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-danh-gia-ket-qua-dieu-tri-sa-bang-quang-o-phu-nu-bang-gia-do-tong-hop-qua-lo-bit-pgs-ts--2473870.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY