Bài giảng Điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa - BS. Lê Phương Chi

Bài giảng Điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa - BS. Lê Phương Chi
  • Mã tin : 1520
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài giảng Điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa do BS. Lê Phương Chi biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Dịch tễ học và liệu pháp điều trị; VEGF và cơ chế tác dụng của Bevacizumab; Nghiên cứu GOG 0240; Hướng dẫn điều trị quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa - BS. Lê Phương Chi

29/05/2017 Điều trị ung thƣ cổ tử cung giai đoạn tiến xa Sống còn:Tính bằng tháng Trân trọng mỗi khoảnh khắc BS. LÊ TỰ PHƢƠNG CHI KHOA UBPK, BV TỪ DŨ Nội dung 1. Dịch tễ học và liệu pháp điều trị 2. VEGF và cơ chế tác dụng của Bevacizumab 3. Chỉ định 4. Nghiên cứu GOG 0240 5. Hƣớng dẫn điều trị quốc tế 2 1

29/05/2017 Nội dung 1. Dịch tễ học và liệu pháp điều trị 2. VEGF và cơ chế tác dụng của Bevacizumab 3. Chỉ định 4. Nghiên cứu GOG 0240 5. Hƣớng dẫn điều trị quốc tế 3 K CTC: Gaùnh naëng toaøn caàu (Globocan 2012) v Ung thƣ cổ tử cung là loại ung thƣ phổ biến thứ 4 ở phụ nữ và thứ bảy ở cả hai giới, với 528.000 trƣờng hợp mới vào năm 2012. v Khoảng 85% UTCTC xảy ra ở các nƣớc đang phát triển. v Vùng có nguy cơ cao, với ASR ƣớc tính trên 30/100.000, bao gồm Đông Phi (42.7), Melanesia (33.3), Nam (31.5) và Trung (30.6) Châu Phi. v ASR thấp nhất: Úc / New Zealand (5.5) và Tây Á (4.4). 4 2

29/05/2017 Xuất độ ƣớc tính của ung thƣ cổ tử cung (UTCTC) ở Việt nam Xuất độ thuộc nhóm trung bình (13,6 – 20,6) 5 GLOBOCAN 2012 (IARC) Ung thƣ cổ tử cung là loại ung thƣ phổ biến thứ 6 trong các loại ung thƣ Xuất độ trung bình (nhóm 5): § 5.146 ca mới § ASR: 10,6 6 GLOBOCAN 2012 (IARC) 3

29/05/2017 Dịch tễ học ung thƣ cổ tử cung khu vực Đông Nam Á Ung thư cổ tử cung, mọi lứa tuổi Thường đến khám ở giai đoạn muộn : 54% Xuất độ ung thư cổ tử cung tại Việt nam thuộc nhóm thấp trong khu vực: 10,6 Xuất độ 7 GLOBOCAN 2012 (IARC) Tử suất Liệu pháp điều trị 8 4

29/05/2017 Điều trị KCTC giai đoạn tiến xa • Đầu năm 1999: NCI (Mỹ) công bố kết quả 5 công trình cho thấy hoá trị phối hợp với xạ trị cải thiện thời gian sống thêm cho bệnh nhân ung thư CTC gđ tiến xa: 60% bệnh nhân có thể sống thêm 5 năm. • Phối hợp hóa xạ trị đồng thời là điều trị chuẩn được khuyến cáo cho hầu hết các BN di căn tại chỗ tại vùng hoặc di căn xa. 9 Điều trị KCTC di căn xa hoặc bệnh dai dẳng khó ĐT: Nhu cầu lớn chƣa đƣợc đáp ứng Cisplatin đƣợc xem là loại thuốc đơn trị có hoạt tính mạnh nhất trong KCTC. Tuy nhiên • Thời gian đáp ứng của khối u với Cisplatin đơn trị trong KCTC di căn tiến xa hoặc dai dẳng không khả quan và thời gian sống chỉ đạt khoảng 6-9 tháng (1) • Trong các phác đồ phối hợp có Cisplatin, chỉ có phác đồ Cisplatin- Topotecan ghi nhận có lợi ích về thời gian sống thêm toàn bộ so với dùng đơn hóa trị; do nhiều độc tính, ít bác sỹ sử dụng phác đồ này (1) Phác đồ kết hợp Cisplatin-Paclitaxel: tỷ lệ đáp ứng, thời gian sống bệnh không tiến triển (PFS) và thời gian sống thêm toàn bộ, và có đặc điểm về độc tính thuận lợi hơn so với Cisplatin-Topotecan (1,2) UTCTC di căn hoặc tái phát đáp ứng với hóa trị thƣờng ngắn và hiếm khi kéo dài đƣợc thời gian sống thêm (2) 10 1. NCCN Guidelines 2016; 2. Colombo N, et al. Ann Oncol 2012; 5

29/05/2017 Chƣa có nhiều tiến bộ trong điều trị UTCTC dai dẳng khó điều trị trong 10 năm qua Nghiên OS, cứu (năm) n Phác đồ tháng PFS, tháng RR% Các phát hiện chính Cisplatin 8.8 2.8 19 Cải thiện về ORR và PFS GOG-0169 264 (2004)1 Không có cải thiện đáng kể về OS Cisplatin + paclitaxel 9.7 4.8 35 Cisplatin 6.5 2.9 13 Ủng hộ phác đồ cisplatin-topotecan GOG-0179 364 Một số ý kiến cho rằng OS trong nhóm cisplatin-đối (2005)2 Cisplatin + topotecan 9.4 4.6 27 chứng thấp do dùng nhiều xạ trị và cisplatin Cisplatin + paclitaxel 12.9 5.8 29 Nghiên cứu củng cố dữ liệu cho cisplatin-paclitaxel là GOG-0204 Cisplatin + topotecan 10.3 4.6 23 513 phác đồ chuẩn (2009)3 Cisplatin + gemcitabine 10.3 4.7 22 Các phác đồ phối hợp khác không cho kết quả tốt hơn Cisplatin + vinorelbine 10.0 4.0 26 Carboplatin-paclitaxel không kém hơn Cisplatin + paclitaxel 18.3 6.9 n/a cisplatin-paclitaxel trong quần thể chung JGOG- Với các bệnh nhân chưa điều trị platinum trước đó, OS 0505 253 tốt hơn với phác đồ cisplatin-paclitaxel (2012)4 Carboplatin + paclitaxel 17.5 6.2 n/a OS dài hơn so với các nghiên cứu khác có thể liên quan đến quần thể BN nghiên cứu (người Nhật Bản) 1. Moore DH, et al. J Clin Oncol 2004; OS = overall survival: Thời gian sống thêm toàn bộ; PFS = progression-free survival: 2. Long HJ 3rd, et al. J Clin Oncol 2005; 11 3. Monk BJ, et al. J Clin Oncol 2009; Thời gian sống bệnh không tiến triển; RR = response rate: tỷ lệ đáp ứng; SoC = standard 4. Kitagawa R, et al. J Clin Oncol 2015 of care: điều trị chuẩn Nội dung 1. Dịch tễ học và liệu pháp điều trị 2. VEGF và cơ chế tác dụng của Bevacizumab 3. Chỉ định 4. Nghiên cứu GOG 0240 5. Hƣớng dẫn điều trị quốc tế 12 6

29/05/2017 Sinh mạch trong ung thƣ • Khi một khối u K hình thành thì xung quanh nó sẽ sinh ra một mạng lưới mạch máu dày đặc. Mạch máu này nuôi dưỡng khối u và đem tế bào K đi khắp cơ thể (di căn). • Loại thuốc có thể chống lại sự hình thành mạch máu quanh khối u từ đó làm cho khối u ngừng phát triển, nhỏ đi và giảm bớt nguy cơ di căn, loại thuốc này gọi là thuốc chống sinh mạch (angiogenesis inhibitor). • Sinh mạch là gì ? là tạo thêm những mạch máu mới từ mạch máu cũ. Nơi xuất phát hiện tượng sinh mạch là tế bào nội mạc mạch máu. 13 Sinh mạch trong ung thư Tế bào nội mạc mạch máu là gì ? Mạch máu gồm 3 lớp • lớp vỏ mạch máu • lớp cơ • lớp tế bào nội mạc mạch máu (TBNMMM). Khi cần sinh mạch máu mới các TBNMMM tăng sinh số lượng, tách xa nhau để tạo khoảng hở để phân nhánh mạch máu giống như một cành cây lớn đâm ra nhiều nhánh cây nhỏ. 14 7

29/05/2017 Sự tăng sinh mạch máu là điều kiện thiết yếu cho khối u tăng trƣởng và tồn tại1 Khối u kích thƣớc đƣờng kính >2mm cần hệ mạch cung cấp máu độc lập để tồn tại và phát triển1–4 15 1. Folkman. In: Kufe, Pollock, Weichselbaum, eds. Cancer Medicine (Holland). 6th ed. Hamilton, Ontario: BC Decker; 2000; 2. Bergers, Benjamin. Nat Rev Cancer 2003; 3. Folkman. NEJM 1971; 4. Folkman. J Natl Cancer Inst 1990 Sinh mạch trong ung thƣ • Các TBNMMM chỉ khởi phát hiện tượng sinh mạch khi bị kích thích. • Một trong những yếu tố kích thích sinh mạch máu quan trọng là chất VEGF (vascular endothelial growth factor). Chất này được tiết ra bởi tế bào K. • Chất VEGF tác động được lên tế bào nội mạc động mạch là vì tế bào này có thụ thể VEGF (VEGFR- vascular endothelial growth factor receptor). 16 8

29/05/2017 Yếu tố tăng trƣởng nội mô mạch máu (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF), chất điều hòa chính cho sự hình thành mạch máu khối u • Chất điều hòa chính tạo thành mạch máu • Kích thích sự tăng trưởng của các tế bào nội mô mạch máu • Cũng được gọi là chất VEGF-A • Các phân tử liên quan: VEGF-B, C và D, yếu tố phát triển nhau thai (Placental growth factor – PLGF) • Gồm 2 chuỗi glycoprotein tương tự nhau • Trọng lượng phân tử: 45,000Da • Gắn với thụ thể VEGF-2 và heparin • Có 4 dạng phân tử — VEGF121 — VEGF165* — VEGF189 — VEGF206 17 Ferrara, et al. Endocr Rev 1997 VEGF - chất quan trọng chủ yếu trong suốt quá trình phát triển bướu • VEGF hiện diện trong suốt đời sống của khối bướu1,2 • VEGF vẫn tiếp tục hiện diện trong các bước tiếp theo của quá trình phát triển bướu3,4 18 1. Folkman. In: Cancer: Principles and Practice of Oncology 2005; 2. Relf, et al. Cancer Res 1997; 3. Hanrahan, et al. J Pathol 2003; 4. Fontanini, et al. Clin Cancer Res 1997 9

29/05/2017 Sinh mạch trong ung thƣ Tế bào ung thư tiết ra chất VEGF, chất này sẽ tác động lên TBNMMM qua thụ thể VEGF làm tế bào này khởi phát hiện tượng sinh mạch. 19 Thuốc chống sinh mạch Các thuốc chống sinh mạch phải dựa trên cơ chế của sự sinh mạch do đó hai mục tiêu mà thuốc nhắm đến là VEGF và thụ thể VEGF (VEGFR). 1. Các thuốc ức chế VEGF: Bevacizumab (Avastin), Afliberecept (Zaltrap) 2. Các thuốc ức chế VEGFR: VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3 20 10

29/05/2017 Các đích nhắm trong chống sinh mạch: chất gắn kết VEGF hoặc thụ thể VEGF (VEGFR) 21 Ferrara, Kerbel. Nature 2005 Điều trị chống sinh mạch Hóa trị tác động trực tiếp lên tế bào K. Thuốc chống sinh mạch không tác động trực tiếp lên tế bào K. 22 11

29/05/2017 1997: bevacizumab_ “ngƣời hóa” A4.6.1 Kháng thể đơn dòng tái tổ hợp người kháng VEGF (Recombinant humanised monoclonal anti-VEGF antibody) được phát triển từ anti-VEGF MAb A4.6.1 93% ngƣời, 7% từ chuột # với các dạng chính VEGF ngƣời, Kd =8 x 10–10M Chu kỳ bán hủy 17–21 ngày 23 1. Presta, et al. Cancer Res 1997 Bevacizumab, kháng thể đơn dòng, nhắm trúng đích VEGF VEGF Avastin Thụ thể VEGF • Avastin ngăn ngừa VEGF gắn kết với các thụ thể1,2 • Avastin có thời gian bán thải dài (khoảng 20 ngày) có thể góp phần vào tác dụng kiểm soát khối u liên tục3 24 1. Tài liệu thông tin kê toa Avastin; 2. Presta, et al. Cancer Res 1997; 3. Avastin prescribing information 12

29/05/2017 Bevacizumab (Avastin) gây thoái triển hệ vi mạch máu nuôi bƣớu Sau một liều bevacizumab, thể tích và mật độ mạch máu nuôi bướu giảm rõ rệt trên quan sát lâm sàng và thực mạch máu giảm 80% trong vòng 24 giờ truyền Control Mab* Anti-VEGF MAb* 25 *mô hình carcinôm đại tràng ghép Bevacizumab bình thường hóa mạch máu nuôi bướu Quan sát thực nghiệm: bevacizumab có tác dụng 1,2 giảm các mạch máu non giảm tính thấm mạch giảm áp lực thủy tĩnh trong bướu Các tác động này giúp tăng hiệu quả của hóa trị 3–5 1. Sturk, Dumont. In: Basic Science of Oncology 2005 - 2. Gerber, 26 Ferrara. Cancer Res 2005 - 3. Jain. Nat Med 2001; 2. 4. Jain. Science 2005 - 5. Kerbel. Science 2006 13

29/05/2017 Bevacizumab tạo ra nhiều tác động góp phần làm tăng hiệu quả điều trị1–20 Thoái triển Ức chế Kháng lại sự thấm qua màng của hệ mạch khối u sự tăng sinh & phát triển của các mạch máu còn sót lại11–13 hiện có1–3 các mạch máu mới1–3,8 Tăng tỷ lệ đáp ứng một cách nhất quán4–7 Kiểm soát liên tục sự tăng trƣởng của khối u8–10 Làm giảm cổ chƣớng và tràn dịch các màng2,3,11,14–20 1. Baluk, et al. Curr Opin Genet Dev 2005; 2. Willett, et al. Nat Med 2004; 3. O’Connor, et al. Clin Cancer Res 2009; 4. Hurwitz, et al. NEJM 2004; 5. Sandler, et al. NEJM 2006; 6. Escudier, et al. Lancet 2007; 7. Miller, et al. NEJM 2007; 8. Mabuchi, et al. Clin Cancer Res 2008; 9. Wild, et al. Int J Cancer 2004; 10. Gerber, Ferrara. Cancer Res 2005; 11. Prager, et al. Mol Oncol 2010; 12. Yanagisawa, et al. Anti-Cancer Drugs 2010; 13. Dickson, et al. Clin Cancer Res 2007; 14. Hu, et al. Am J Pathol 2002; 15. Ribeiro, et al. Respirology 2009; 16. Watanabe, 27 et al. Hum Gene Ther 2009; 17. Mesiano, et al. Am J Pathol 1998; 18. Bellati, et al. Invest New Drugs 2010; 19. Huynh, et al. J Hepatol 2008; 20. Ninomiya, et al. J Surg Res 2009 Nội dung 1. Dịch tễ học và liệu pháp điều trị 2. VEGF và cơ chế tác dụng của Bevacizumab 3. Chỉ định 4. Nghiên cứu GOG 0240 5. Hƣớng dẫn điều trị quốc tế 28 14

29/05/2017 Ung thƣ cổ tử cung tái phát hoặc di căn hoặc dai dẳng sau xạ • Bevacizumab + Paclitaxel và Cisplatin • Bevacizumab + Paclitaxel và Topotecan 29 Nội dung 1. Dịch tễ học và liệu pháp điều trị 2. VEGF và cơ chế tác dụng của Bevacizumab 3. Chỉ định 4. Nghiên cứu GOG 0240 5. Hƣớng dẫn điều trị quốc tế 30 15

29/05/2017 Nghiên cứu GOG-240: thiết kế nghiên cứu • Một thử nghiệm pha III ngẫu nhiên nghiên cứu cisplatin/paclitaxel hoặc topotecan/paclitaxel ± Avastin ở phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IVB, tái phát hoặc dai dẳng1 Hóa trị Liệu pháp ức chế chủ chốt sinh mạch Không Avastin Phân ngẫu nhiên 1:1:1:1 Ung thƣ cổ tử cung (NCT00803062) N=452 • Giai đoạn IVB nguyên phát • Tái phát/Dai dẳng Có Avastin • Bệnh có thể đo lường • GOG PS 0-1 • Chưa được hóa trị trước đây để điều trị bệnh tái phát Các chu kỳ nhắc lại 21 ngày một lần cho điến khi bệnh tiến triển, độc tính ở mức không thể chấp nhận, hoặc đáp ứng hoàn toàn • Kết cục chính: OS và tính dung nạp của bốn phác đồ • Kết cục phụ: PFS và ORR 31 1. Tewari KS et al. NEJM 2014 GOG-0240: Tiêu chí chọn bệnh Bệnh nhân UTCTC nguyên phát giai đoạn IVB, đã được chẩn đoán mô học là ung thư biểu mô tế bào gai, ung thư biểu mô gai tuyến và ung thư biểu mô tuyến, và không thể điều trị được bằng phẫu thuật và/hoặc xạ trị. Bệnh phải đánh giá được, được định nghĩa là có tối thiểu 1 khối u có thể đo chính xác ít nhất 1 kích thước (dài nhất), dùng để đánh giá đáp ứng điều trị (theo tiêu chuẩn RECIST) Bệnh nhân phải có đầy đủ chức năng huyết học, chức năng thận, chức năng gan, các thông số đông máu, và có tỉ lệ protein – creatinin (tỉ lệ UPC)

29/05/2017 GOG-0240: Tiêu chí loại trừ1 Bệnh nhân có chỉ số tổng trạng GOG 2,3 hoặc 4 Bệnh nhân có tình trạng thận ứ nước 2 bên và không thể can thiệp bằng thông tiểu hoặc dẫn lưu qua da. Những bệnh nhân đã hoá trị trước đó (ngoại trừ hoá xạ trị đồng thời) hoặc các thuốc kháng VEGF – Những bệnh nhân đã xạ trị đồng thời với palitaxel và/hoặc topotecan cũng bị loại trừ Có di căn não Có kèm thêm bệnh lý ác tính khác, ngoại trừ ung thư da Có tiền sử hoặc bằng chứng về bệnh lý thần kinh trung ương Có các bệnh lý tim mạch quan trọng trên lâm sàng 1. Tewari K, et al. N Engl J Med 2014 33 (GOG-0240 study protocol available as supplementary material) GOG-0240: Tiêu chí loại trừ1 (Tiếp theo) Bệnh nhân có vết thương nghiêm trọng, vết loét hoặc gãy xương chưa lành (Nếu bệnh nhân có tiền sử rò ổ bụng, thủng đường tiêu hóa, hoặc áp xe trong ổ bụng, trước khi nghiên cứu bắt đầu khoảng từ 3 đến 6 tháng bệnh nhân phải được điều trị lành và/hoặc đã điều trị bệnh lý căn nguyên gây ra tổn thương rò/thủng này) Đang có tình trạng chảy máu hoặc có bệnh lý có thể gây nguy cơ chảy máu cao Đã thực hiện đại phẫu trong vòng 28 ngày trước khi sử dụng liều Bevacizumab đầu tiên hoặc có tiên lượng phải thực hiện đại phẫu trong suốt quá trình nghiên cứu Đang mang thai hoặc cho con bú Có triệu chứng lâm sàng hoặc dấu hiệu tắc ruột và cần phải nuôi ăn hoặc cung cấp dịch qua đường tĩnh mạch Có bệnh lý mạch máu ngoại vi có ý nghĩa lâm sàng Có bệnh lý thần kinh ngoại biên ≥ độ 2 1. Tewari K, et al. N Engl J Med 2014 34 (GOG-0240 study protocol available as supplementary material) 17

29/05/2017 GOG-0240: Bevacizumab kéo dài thời gian sống còn toàn bộ (OS) lên 3.9 tháng so với hóa trị đơn thuần1 Avastin + hóa trị (n=227) Hóa trị đơn thuần (n=225) Xác suất +3.9 Thời gian sống còn toàn bộ (tháng) Bevacizumab (Avastin) + hóa trị giảm 26% nguy cơ tử vong (HR = 0.74) so với phác đồ hóa trị đơn thuần 35 1. Tài liệu thông tin kê toa Avastin Bevacizumab kéo dài sống còn ở đa phân nhóm Phát hiện từ phân tích dưới nhóm về sống còn toàn bộ nhìn chung tương đồng với toàn thể dân số1 Phân nhóm Số lượng bệnh nhân Tỉ lệ Hazard Ratio Tuổi Tổng trạng Điều trị Platinum – xạ trị trước đó Tình trạng bệnh Điều trị Topotecan Chủng tộc Loại mô học Bệnh vùng chậu Toàn thể dân số Nhóm thử nghiệm tốt hơn Nhóm chứng tốt hơn 36 1. Tewari KS et al. NEJM 2014 18

29/05/2017 GOG-0240: Bevacizumab kéo dài thời gian sống bệnh không tiến triển lênFigure 8 – so 2.3 tháng PFSvớibyphác đồ hóa trị đơn thuần1 Avastin CT AV + CT (n=225) (n=227) 1.0 Events, n (%) 195 (86.7) 190 (83.7) 0.9 Median PFS, 6.0 8.3 months 0.8 HR=0.66 (95% CI, 0.54-0.81) p

29/05/2017 GOG-240: dữ liệu về tính an toàn Dữ liệu chính về tính an toàn Ở những bệnh nhân được điều trị ung thư cổ tử cung dai dẳng, tái phát hoặc di căn với Bevacizumab — việc xạ trị trước đó là một yếu tố nguy cơ gây thủng dạ dày-ruột1–3 — việc xạ trị trước đó là một yếu tố nguy cơ chính gây rò dạ dày-ruột-âm đạo1–3 — nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) có thể tăng1–3 Tác dụng phụ Hóa trị (n=219) Avastin + Hóa trị (n=220) Thủng đường tiêu hóa 0,0% 3,2% Rò đường tiêu hóa-âm đạo 0,9% 8,3% Lỗ rò không thuộc GI 1,4% 1,8% VTE Cấp độ ≥3 5,4% 10,6% GI, đường tiêu hóa; VTE, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 39 1. EU SmPC; 2. US prescribing information; 3. Swissmedic prescribing information Giảm thiểu nguy cơ thủng và rò đƣờng tiêu hoá: thời gian khuyến cáo tối thiểu trước khi bắt đầu với bevacizumab trong nghiên cứu GOG-0240 Điều trị lành vết rò bụng, thủng đường tiêu hoá hoặc áp xe trong bụng Lần xạ trị cuối cùng Bắt đầu điều ≥3–6 tháng ≥6 tuần ≥3 tuần trị với bevacizumab Lần hoá xạ trị cuối cùng 40 1. Tewari K, et al. N Engl J Med 2014 (GOG-0240 study protocol available as supplementary material) 20

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY