sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Bài giảng Giá trị của Fetal fibronectin âm đạo và Interleukin-8 cổ tử cung trong tiên đoán đẻ non

Bài giảng Giá trị của Fetal fibronectin âm đạo và Interleukin-8 cổ tử cung trong tiên đoán đẻ non
  • Mã tin : 1724
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng Giá trị của Fetal fibronectin âm đạo và Interleukin-8 cổ tử cung trong tiên đoán đẻ non trình bày việc xác định nồng độ IL8 dịch CTC và xét nghiệm FFN dịch âm đạo ở nhóm thai phụ dọa đẻ non có chiều dài CTC ≤ 25mm và nhóm thai phụ dọa đẻ non có chiều dài CTC 25mm.

Nội dung Text: Bài giảng Giá trị của Fetal fibronectin âm đạo và Interleukin-8 cổ tử cung trong tiên đoán đẻ non

GIÁ TRỊ CỦA FETAL FIBRONECTIN ÂM ĐẠO VÀ INTERLEUKIN-8 CỔ TỬ CUNG TRONG TIÊN ĐOÁN ĐẺ NON TS. Đỗ Tuấn Đạt GS. Nguyễn Viết Tiến PGS. Lê Hoàng PGS. Nguyễn Duy Ánh

ĐẶT VẤN ĐỀ WHO: mỗi năm có khoảng 15 triệu trẻ đẻ non ra đời. Việt 1 Nam, mỗi năm có khoảng 180 nghìn sơ sinh non tháng, 1/5 số các trẻ sơ sinh này tử vong. Những trẻ sống sót có nhiều biến chứng gần và xa, thậm chí 2 di chứng suốt cuộc đời. Chẩn đoán đẻ non trong giai đoạn sớm rất khó khăn và nhiều chẩn đoán không chính xác → nhiều trường hợp vào viện 33 không cần thiết hoặc bỏ sót các trường hợp DDN thực sự. Trên thế giới có nhiều XN tiên đoán đẻ non nhưng còn nhiều tranh cãi hinhanhykhoa.com

CƠ CHẾ VIÊM VÀ BÓC TÁCH MÀNG RỤNG Khi mang thai, Khi chuyển dạ, CTC CTC dài và đóng kín ngắn dần lại và mở ra

Interleukin-8 (IL-8) • Phát hiện 1992, là peptid gồm 72 Aa • IL-8 là một trong 15 thành viên của họ chemokine CXC, được mã hóa trên nhiễm sắc thể 4q, kéo dài khoảng 2,5Mb • Tên gọi IL-8 hay CXCL8 vẫn được sử dụng song song (tiểu ban khảo sát về Chymokine của hiệp hội tổ chức miễn dịch quốc tế)

Fetal fibronectin (FFN) • FFN được cho là một "chất keo của lá nuôi" nhằm thúc đẩy sự bám dính của TB tại bề mặt màng rụng và màng ối • Phát hiện 1985 bởi Matsuura và Hakomori • (+) ≥50 ng/ml • Trước 22 tuần và sau 35 tuần

Đối tượng và phương pháp Đánh giá sự thay đổi dự trữ buồng trứng bằng AMH sau mổ nội soi bóc nang LNMTC 1th, 3 th, 6th. nghiên cứu

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC THAI PHỤ CÓ TRIỆU CHỨNG DỌA ĐẺ NON VÀ CHỈ ĐỊNH NHẬP VIỆN ĐIỀU TRỊ TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ • Tuổi thai phụ từ 18-49 tuổi • Thai phụ mắc các bệnh lý nội khoa cấp • Một thai, thai sống, thai không nghi ngờ và mãn tính bệnh lý • Không có các bệnh lý sản phụ khoa. • Mẹ không có bệnh lý bất thường về nội • Các bệnh nhân chủ động đình chỉ thai n ngoại khoa ghén • Quá trình mang thai bình thường. • Thai nhi có các dị tật bẩm sinh. • Tuổi thai từ 28-34 tuần. • Thai phụ không đồng ý tham gia nghiên cứu

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thời gian nghiên cứu Trong 3 năm (từ 2014 đến 2016) Nghiên cứu mô tả cắt ngang có theo dõi dọc; định lượng [IL-8] và XN định tính FFN ở dịch âm đạo - Thiết kế nghiên cứu cổ tử cung của các thai phụ ở tuổi thai 28-34 tuần sau đó theo dõi bệnh nhân đến khi đẻ.

Thai phụ 28-34 tuần được chẩn đoán dọa đẻ non Khai thác bệnh án, khám lâm sàng Siêu âm đường âm đạo đo chiều dài CTC Chiều dài CTC≤25mm (73) Chiều dài CTC>25mm (73) Lấy dịch CTC XN IL-8 và Lấy dịch CTC XN IL-8 và dịch ÂĐ XN FFN dịch ÂĐ XN FFN Nhập viện điều trị dọa đẻ non Nhập viện điều trị dọa đẻ non Đẻ non (39) Đẻ đủ tháng (34) Đẻ non (17) Đẻ đủ tháng (56)

KẾT QUẢ VÀ Đánh giá sự thay đổi dự trữ buồng trứng BÀN bằng LUẬN AMH sau mổ nội soi bóc nang LNMTC 1th, 3 th, 6th. hinhanhykhoa.com

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CTC≤25mm CTC>25mm Đặc điểm p N=73 N=73 Tuổi mẹ 25,9±5,04 25,6±4,93 >0,05 Tuổi thai 30,4±2,04 30,9±2,07 >0,05 vào viện TS đẻ non 8/73 10/73 >0,05 Con so/Số BN 46/73 40/73 >0,05

TỶ LỆ ĐẺ NON 100,0% 90,0% 80,0% 46,6% 70,0% 61,6% 60,0% 76,7% 50,0% Đẻ đủ tháng 40,0% Đẻ non 30,0% 53,4% 20,0% 38,4% 10,0% 23,3% 0,0% Nhóm Nhóm Tổng CTC≤25mm CTC>25mm Tỷ lệ đẻ non nhóm CTC

XÉT NGHIỆM FFN TRONG NHÓM NGHIÊN CỨU 100% 90% 80% 47.9% 70% 60% 82.2% Âm tính 50% Dương tính 40% 30% 52.1% 20% 10% 17.8% 0% CTC≤25 CTC>25 P25 là 6% , CTC

IL-8 DỊCH CTC TRONG NHÓM NGHIÊN CỨU 25,6 pg/ml 23,3 21,0 pg/ml pg/ml CTC≤25mm CTC>25mm Nhóm NC CI: 22,6-28,7 18,5-23,6 21,3-25,3 Dowd (2001): IL-8 ở 28w: CTC>25 (5,54pg/ml) nhỏ hơn CTC ≤ 25 (9,43pg/m) hinhanhykhoa.com

FFN PHỐI HỢP VỚI CHIỀU DÀI CTC TRONG TIÊN ĐOÁN ĐẺ NON (OR) 35 32.1 FFN FFN và CTC≤25 30 24.4 25 21.4 19.6 20 16.4 13.7 15 8.4 10 4.7 5 0

TIÊN ĐOÁN ĐẺ NON CỦA IL-8 VÀ IL-8 PHỐI HỢP VỚI ĐO CHIỀU DÀI CTC 16 14.7 13.5 14 12 10.8 10 8.3 8 6 5.1 5.3 4 2.6 2.6 2 0

IL-8 DỊCH CTC PHỐI HỢP VỚI XN FFN TRONG TIÊN ĐOÁN ĐẺ NON 30 IL-8 FFN IL-8 và FFN 25.1 25 21.4 19.6 20 14.7 15 10.2 10 8.3 8.4 8.2 4.7 5.1 5 2.6 2.6 0

GIÁ TRỊ ÂM TÍNH CỦA IL-8 DỊCH CTC PHỐI HỢP VỚI XN FFN Giá trị chẩn đoán Giá trị chẩn đoán Đẻ non Độ nhạy Độ đặc hiệu dương tính âm tính Trước 34 tuần 96,0 52,1 70,7 98,4 Trước 37 tuần 89,3 47,8 51,5 87,7 Trong vòng 7 ngày 100,0 37,8 11,6 100,0 Trong vòng 14 100,0 40,7 24,0 100,0 ngày 23 BN IL8

Kết luận - Xét nghiệm IL-8 và FFN cho giá trị cao khi tiên đoán đẻ non trước 37 tuần, trước 34 tuần, đẻ non trong vòng 7 ngày và 14 ngày. Trong đó tiên đoán đẻ non trước 34 tuần có giá trị cao nhất (OR=14,7 với xét nghiệm IL-8 KẾT và OR=21,4 với xét nghiệm FFN). LUẬN - Khi phối hợp thăm dò FFN với siêu âm đo chiều dài CTC giúp tăng giá trị tiên đoán đẻ non, đặc biệt là đẻ non trước 34 tuần. Khi phối hợp thăm dò xét nghiệm IL-8 với FFN làm tăng giá trị chẩn đoán đẻ non trước 34 tuần. 100% thai phụ có xét nghiệm FFN dịch âm đạo âm tính và xét nghiệm IL-8 trong nhóm nguy cơ thấp không chuyển dạ đẻ non trong vòng 14 ngày.

hinhanhykhoa.com

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-gia-tri-cua-fetal-fibronectin-am-dao-va-interleukin-8-co-tu-cung-trong-tien-doan-de-non-2542592.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY