MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Khung chậu

Bài giảng Khung chậu
  • Mã tin: 1573
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Sau khi học xong bài Bài giảng Khung chậu người học sẽ nắm được được cấu tạo xương chậu; nắm được các đường kính của đại khung; nắm được các dạng khung chậu và biết cách xác định các đường kính khung chậu trên lâm sàng. Mời các bạn tham khảo!

Nội dung Text: Bài giảng Khung chậu

KHUNG CHẬU

Mục tiêu n  Nắm được cấu tạo x. chậu. n Nắm được các đường kính của đại  khung. n Nắm được các đường kính của tiểu  khung. n Nắm được các dạng khung chậu. n Biết cách xác định các đường kính  khung chậu trên lâm sàng.

Cấu tạo n X.Cùng, x. cụt, và 2  x. chậu n Mỗi x. chậu là do sự  hợp nhất của các  xương: x. chậu, x.  háng và x. mu.  n Được chia làm 2  phần: đại khung và  tiểu khung.

Đại khung n Đường kính trước sau ( đường kính Baudelocque): bờ trên x.  mu – mấu gai L5: 17,5cm. n Đường kính lưỡng gai: khoảng cách 2 gai chậu trước trên:  22,5cm. n Đường kính lưỡng mào: khoảng cách xa nhất của 2 mào chậu:  22,5cm. n Đường kính lưỡng mấu: khoảng cách 2 mấu chuyển x. đùi:  27,5cm. n Hình trám Michaelis nối 4 điểm: Trên: mấu gai đốt sống thắt lưng L5. Hai bên là 2 gai chậu sau trên. Dưới là đỉnh rãnh liên mông Bình thường hình trám Michaelis cân đối với : đường kính  ngang 10cm, đường kính dọc 11cm ; đường kính ngang chia  đường kính dọc ra làm 2 phần : phần trên 4cm và phần dưới  7cm.

Tiểu khung n Tiểu khung như 1 ống  hình trụ cụt cong  nghiêng với phần lớn  nhất ở sau trên. Phần  trên hướng xuống dưới  và ra sau, phần dưới  hướng xuống dưới và  ra trước. Thành trước  của tiểu khung là khớp  mu dài 5cm, thành sau  dài 10cm.

Eo trên n Đường kính trước sau:  khoảng cách ngắn nhất  giữa mỏm nhô và khớp mu. n Đường kính mỏm nhô –  thượng vệ (không ngắn  nhất): 11cm n Đường kính mỏm nhô – hậu  vệ (ngắn nhất): 10cm  (10,5cm) = nhô _ hạ vệ ­ 1,5  – 2cm. n Đường kính mỏm nhô – hạ  vệ: 12 cm n Đường kính dọc sau eo trên:  khoảng cách từ mỏm nhô –  điểm cắt của đk nhô hậu vệ  ­ đk ngang tối đa, bình  thường 4cm

Eo trên n Đường kính ngang tối đa: là  khoảng cách lớn nhất giữa  2 đường vô danh và vuông  góc với đường kính trước  sau: 13,5cm. Đường kính  này ít có giá trị về phương  diện sản khoa vì nó nằm  gần với mỏm nhô. n Đường kính ngang hữu  dụng: đi ngang qua trung  điểm của đường kính trước  sau: 12,5cm. n 2 đường kính chéo: đi từ  khớp cùng chậu một bên  đến gai mào chậu lược bên  đối diện, trung bình nhỏ  hơn 13cm (12,75cm)

Eo giữa n Đường kính trước sau:  11,5cm n Đường kính ngang (đk  lưỡng gai): đk nhỏ nhất  của khung chậu: 10cm  (10,5cm) n Đường kính dọc sau:  khoảng cách giữa x.  cùng giao điểm đk  ngang – đk trước sau:  4,5cm.

Eo dưới n 2 tam giác không  cùng mặt phẳng, có  chung đường lưỡng  ụ ngồi.  n Trước sau: 9,5 –  11,5cm. n Ngang: 11cm n Dọc sau:

Các dạng khung chậu

Khám eo trên n Đường kính trước sau:  nhô – hạ vệ > 11,5cm  được cho là eo trên có  kích thước phù hợp với  thai nhi có trọng lượng  bình thường sanh qua  ngã âm đạo. n Khám đường kính  ngang: khám đường vô  danh, ở khung chậu  bình thường chỉ có thể  khám được ½

Khám eo giữa n Đường kính trước  sau: độ cong của x.  cùng. n Đường kính ngang:  qua khám 2 gai  hông, nếu 2 gai  hông nhô ra nhiều,  vách chậu hội tụ có  khả năng bất  thường đường kính  ngang eo giữa.

Eo dưới n Đường kính ngang:  đo khoảng cách  giữa 2 ụ ngồi n Góc vòm vệ: >900,  áp sát 2 ngón tay  khám là bình  thường.

Đánh giá eo giữa: n Đường kính trước sau: khám độ cong  x. Cùng. n Đường kính ngang: qua khám 2 gai  hông, đường kính lưỡng gai hông 

Đánh giá eo dưới n Đường kính ngang ( đường kính lưỡng  ụ ngồi): bình thường  > 8cm.  n Đặt 1 nắm bàn tay tỳ vào TSM giữa 2 ụ  ngồi, thường nắm tay > 8cm. n Hình dạng cung mu: bình thường > 850.

Quang kích chậu: n Thực hiện trong các ngôi bất thường gây  sanh khó. Quang kích chậu nên thực hiện  vào cuối thai kỳ. n Khung chậu giới hạn:  Eo trên: đường kính trước sau: 9,5 – 10 cm Eo giữa: đường kính ngang: 9 ­9,5 cm    đường kính ngang + đường kính  dọc sau: 13 – 13,5 cm.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-khung-chau-2480206.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY