Bài giảng Kỹ thuật IUI – cập nhật y học chứng cứ - ThS. BS. Giang Huỳnh Như

Bài giảng Kỹ thuật IUI – cập nhật y học chứng cứ - ThS. BS. Giang Huỳnh Như
  • Mã tin : 1564
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài giảng Kỹ thuật IUI – cập nhật y học chứng cứ do ThS. BS. Giang Huỳnh Như biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chẩn đoán trước IUI; Chỉ định cho IUI; Các yếu tố ảnh hưởng lên kết quả IUI. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật IUI – cập nhật y học chứng cứ - ThS. BS. Giang Huỳnh Như

GIANG HUỲNH NHƯ THẠC SĨ – BÁC SĨ Bệnh viện Mỹ Đức Việt Nam

KỸ THUẬT IUI – CẬP NHẬT Y HỌC CHỨNG CỨ Ths.Bs. Giang Huỳnh Nhƣ IVFMD

• IUI là kỹ thuật điều trị phổ biến nhất • IUI dễ thực hiện, rẻ tiền và ít căng thẳng đối với các bệnh nhân • Vẫn còn tranh cãi về việc liệu IUI có phải là một cách điều trị hiệu quả với nhiều chỉ định khác nhau không

CHẨN ĐOÁN TRƢỚC IUI • Bệnh sử cặn kẽ: thời gian vô sinh, chu kỳ kinh nguyệt và đánh giá nguy cơ có tổn thƣơng vòi trứng • Tinh dịch đồ • Khám phụ khoa và siêu âm • Xét nghiệm nội tiết đối với các vấn đề về phóng noãn

CHẨN ĐOÁN TRƢỚC IUI • Chụp cản quang tử cung – vòi trứng (HSG) và xét nghiệm kháng thể chlamydia (CAT) • HSG: xét nghiệm đƣợc chỉ định sau cùng • Xâm lấn • Biến chứng: nhiễm trùng hay tổn thƣơng cơ quan sinh dục hay vùng chậu • Chỉ định: bệnh nhân có nguy cơ cao tổn thƣơng vòi trứng

CHẨN ĐOÁN TRƢỚC IUI • Kháng thể kháng tinh trùng (ASA) • Không đƣợc thực hiện thƣờng quy • Không tiên đoán khả năng có thai tự nhiên • Xét nghiệm sau giao hợp • Từng là một phần trong chẩn đoán vô sinh • RCT ở các bệnh nhân vô sinh do yếu tố cổ tử cung: không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa IUI so với các bệnh nhân không đƣợc điều trị (Steures, 2007)

CHỈ ĐỊNH CHO IUI • Tỉ lệ có thai dồn: 25-50% sau 3-9 chu kỳ IUI (Ben, 2014) • Các nƣớc đã phát triển: IUI có hay không có KTBT đƣợc chọn trƣớc khi tiến hành IVF • Các nƣớc đang phát triển: IUI cần đƣợc áp dụng cho các bệnh nhân có chỉ định phù hợp

CHỈ ĐỊNH CHO IUI • Yếu tố tại cổ tử cung • IUI + chu kỳ tự nhiên làm tăng đáng kể cơ hội có thai (Steures, 2007) • Do chồng • IUI có thể đƣợc chỉ định nếu TSTTDĐ sau lọc rửa từ 0.8*106 to 5*106 (Van Weert, 2004) • Vô sinh chƣa rõ nguyên nhân • IUI + chu kỳ tự nhiên: không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (Verhulst, 2006) • IUI + KTBT: cải thiện đáng kể tỉ lệ sinh sống (Verhulst, 2006)

CHỈ ĐỊNH CHO IUI • Lạc nội mạc tử cung • LNMTC nhẹ (American Fertility Society grade 1 và 2) có thể đƣơc điều trị nhƣ vô sinh chƣa rõ nguyên nhân • LNMTC trung bình và nặng: không có vai trò của IUI (Ben, 2014) • Các bất thƣờng liên quan đến tình dục • Không cần IUI • Xuất tinh ngƣợc dòng: lọc rửa tinh trùng + IUI • Rối loạn chức năng buồng trứng • KTBT + IUI trong trƣờng hợp rối loạn chức năng buồng trứng + yếu tố do chồng

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KẾT QUẢ IUI • Tuổi vợ • Tỉ lệ vô sinh: • 20s: 4% • > 35: 10-20% • Tỉ lệ thai diễn tiến # 0% ở tuổi 41 (Ben, 2014) • Vô sinh chƣa rõ nguyên nhân hay bất thƣờng tinh dịch đồ nhẹ: ảnh hƣởng của tuổi vợ càng rõ rệt

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KẾT QUẢ IUI • Tuổi chồng • Các chỉ số của TDĐ bắt đầu giảm sau tuổi 35 • Khả năng sinh sản của nam giới duy trì khá trễ, có thể đến 94 tuổi (Seymour, 1935) • Nam giới có vơ > 35 tuổi: tuổi chồng ≥ 40 à ảnh hƣởng xấu lên sự thành công của IUI (Brzechffa, 1997)

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KẾT QUẢ IUI • Chất lƣợng tinh trùng • Tinh dịch đồ bình thƣờng: Đạt tiêu chuẩn WHO 2010 • Chỉ có giá trị tiên lƣợng trong thai tự nhiên • Không có giá trị trong tiên lƣợng thai sau IUI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KẾT QUẢ IUI • Chất lƣợng tinh trùng • TSTTDĐ (total motile sperm count) = thể tích * nồng độ * tinh trùng di động tiến tới • Chẩn đoán vô sinh nam • TSTTDĐ > 3*106: nhẹ • TSTTDĐ 1 – 3*106: trung bình • TSTTDĐ < 1*106: nặng • Sau lọc rửa, khoảng 70% tinh trùng di động mất đi • IUI có thể đƣợc chỉ định nếu TSTTDĐ từ 0.8*106 đến 5*106 (Van Weert, 2004)

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KẾT QUẢ IUI • Kỹ thuât lọc rửa tinh trùng • 3 kỹ thuật • Kỹ thuật pha loãng và rửa đơn giản • Pha loãng tinh dịch từ 5-10 lần • Quay ly tâm 2 lần • Kỹ thuật Swim-up • Lựa chọn tinh trùng dựa trên: khả năng bơi ra khỏi tinh dịch của tinh trùng • Không loại đƣợc tinh trùng bất thƣờng • ROS vẫn còn trong tinh dịch • Kỹ thuật thang nồng độ (Density gradient centrifugation - DGC) • Lựa chọn tinh trùng dựa trên trọng lƣợng của tinh trùng • Tinh trùng có hình thái bình thƣờng: trọng lƣợng=1.12g/ml • Tinh trùng non bất thƣờng: trọng lƣợng=1.06-1.09g/ml

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KẾT QUẢ IUI • Kỹ thuật lọc rửa tinh trùng • Kỹ thuật thang nồng độ: trội hơn các phƣơng pháp khác • Cải thiện số tinh trùng bình thƣờng với di động A và toàn vẹn DNA • ROS và nồng độ bạch cầu giảm nhiều • Kết quả lâm sàng: không có bằng chứng rõ ràng về kỹ thuật lọc rửa tinh trùng nào trội hơn so với các cách còn lại (Boomsma, 2012)

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KẾT QUẢ IUI • Số chu kỳ thực hiện • Số chu kỳ tối ƣu đƣợc thực hiện 3-12 chu kỳ • Cơ hội có thai diễn tiến cao nhất trong 3 chu kỳ đầu tiên (Aboulghar, 2001; Bensdorp, 2009) • Độ dày nội mạc tử cung • Độ dày NMTC trong các chu kỳ IUI có KTBT mỏng hơn so với IVF • Không có mối tƣơng quan giữa độ dày NMTC và tỉ lệ có thai (Ben, 2014)

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KẾT QUẢ IUI • Bất động sau IUI • Tinh trùng có thể đến vòi trứng 2 phút sau IUI hay giao hợp (Hafez, 1979) • Nằm nghỉ 10 đến 15 phút sau IUI có hay không có KTBT, làm cải thiện tỉ lệ thai diễn tiến và sinh sống cộng dồn (Saleh, 2000; Custer, 2009)

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KẾT QUẢ IUI • Kích thích buồng trứng • IUI + KTBT: tăng số lƣợng tinh trùng và trứng cho thụ tinh • Mục tiêu của KTBT: 2-3 nang vƣợt trội à tối ƣu khả năng thụ tinh và giảm tỉ lệ đa thai ≥ 3 thai • Gonadotropins hiệu quả hơn clomiphene citrate • IUI+KTBT trong vô sinh chƣa rõ nguyên nhân, yếu tố do chồng nhẹ, LNMTC nhẹ: đƣợc chứng minh có hiệu quả (Ben, 2014)

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG LÊN KẾT QUẢ IUI • Hỗ trợ giai đoạn hoàng thể

KẾT LUẬN • IUI là kỹ thuật đơn giản, ít xâm lấn và rẻ tiền. • Cập nhật y học chứng nên đƣợc xem xét trƣớc khi quyết định điều trị cho bệnh nhân.

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY