Bài giảng Những bất thường thường gặp của hệ thần kinh trung ương

Bài giảng Những bất thường thường gặp của hệ thần kinh trung ương
  • Mã tin : 1718
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài giảng Những bất thường thường gặp của hệ thần kinh trung ương trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát cấu trúc siêu âm não; Cực đầu thai nhi; Mặt cắt axial; Não thất 4 và bể lớn; Các bất thường có thể sàng lọc khác.

Nội dung Text: Bài giảng Những bất thường thường gặp của hệ thần kinh trung ương

Hội nghị toàn quốc lần thứ 1- Hội siêu âm Việt Nam Huế – ngày 6 - 7 tháng 1 - 2017 Những bất thường thường gặp của hệ thần kinh trung ương Michel COLLET

Phần 1 hinhanhykhoa.com

Khảo sát cấu trúc siêu âm não • Khảo sát hệ thống : – Đường cong sọ não – Các thành phần của đường giữa – Hệ thống não thất – Nhu mô não – Rãnh cuộn não • Mặt cắt axial, coronal, sagittal • Quý 1, 2 , 3 3

Cực đầu thai nhi – Quý I • Hai mặt cắt Axial Sagittal Thực hiện từ tuần thứ 11 +0 đến 13+6 hinhanhykhoa.com

Mặt cắt axial 2 1 2 1 : Ebauche vách trong suốt Sự hội tụ của hai đường Bichat 2 : Đồi thị (tại điểm chấm) Rãnh gian não thất (mũi tên đỏ) Hai bán cầu phải đối xứng Phải thấy được sự cốt hóa xương

Mặt cắt sagittal Thân não (ngôi sao) Não thất 4 (hình tròn) Bể lớn (hình tam giác) Mờ da gáy (mũi tên đỏ) Cliché P . Mace , E. Quarello Gynécologie Obstétrique et Fertilité 44 (2016) 43-55 hinhanhykhoa.com

Não thất 4 và bể lớn sagittale axiale Não thất 4 (khoảng giới hạn bởi các chấm) coronale Bể lớn (khoảng giới hạn bởi các gạch) P.Mace, E.Quarello Analyse de la fosse postérieure fœtale lors de l’échographie du premier trimestre de la grossesse Gynécologie Obstétrique et Fertilité 44 (2016) 43-55

Kết quả siêu âm • Hình thái bình thường – Các đường cong xương sọ thấy rõ và đều – Các đám rối màng mạch tăng âm và đối xứng – Đường giữa hình thái bình thường – Hố sau hình thái bình thường – Khoảng mờ da gáy trong giới hạn sinh lý hinhanhykhoa.com

Các bất thường quý I • Vô sọ hoặc vô não (Anencéphalie) • Vô sọ (Excencéphalie) • Não trước không phân chia thể thùy (Holoprosencéphalie lobaire) • Não úng thủy • Thoát vị não • Các dấu hiệu não gián tiếp của gai đôi cột sống hinhanhykhoa.com

Bệnh lý quý I 1 2 Thoát vị não Vô não Exencéphalie 1 2 Não trước không phân chia alobaire Não úng thủy Não úng thủy

Nang Hygroma Sự dày lên của mô mềm vùng gáy với các khuyết rỗng âm nhỏ Hình ảnh đa thùy rỗng âm hinhanhykhoa.com

Dày khoảng mờ da gáy Aspect normal

Các bất thường có thể sàng lọc khác Không có xương hàm dưới Rétrognatisme hinhanhykhoa.com

Nghi ngờ gai đôi cột sống mở (spina bifida ouvert) Cliché : J.P Bernard J.P Bernard Cliché : P . Mace Dấu hiệu tuyến Dấu hiệu quả chanh Hai đường Bichat song song

Hình ảnh bình thường Thân não (ngôi sao) Nghi ngờ gai đôi cột sống mở Não thất 4 (hình tròn) Sự biến mất của bể lớn Bể lớn (hình tam giác) Cliché P . Mace , E. Quarello Gynécologie Obstétrique et Fertilité 44 (2016) 43-55 Mờ da gáy (mũi tên đỏ) hinhanhykhoa.com

Cấu trúc siêu âm não Quý 2 và 3 • Khảo sát hệ thống : – Đường cong sọ não – Các thành phần của đường giữa – Hệ thống não thất – Nhu mô não – Rãnh cuộn não • Mặt cắt axial, coronal, sagittal

Mặt cắt axial qua não 1 3 2 1 2 4 Ngã tư não thất 5 Ligne médiane VL 3 4 5 Fosse postérieure Quét từ trên xuống dưới hinhanhykhoa.com

Mặt cắt axial qua não 1 3 3 2 2 4 5 4 VL 3 Khuyến cáo hiện tại : Kết hợp hai mặt cắt này thành một

Vách trong suốt; đồi thị; ngã tư não thất; thung lũng sylvienne 1 : Vách trong suốt 1 2 :Ngã tư não thất 2 3 3 :Thung lũng sylvienne Mũi tên đỏ : não thất 3 Mặt cắt được khuyến cáo sử dụng hiện nay BPD, HC hinhanhykhoa.com

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY