Bài giảng So sánh siêu âm qua ngả âm đạo với siêu âm bơm dịch lòng tử cung ở phụ nữ có tổn thương lòng: Tương quan với kết quả giải phẫu bệnh - BS. CKI. Nguyễn xuân Lan

Bài giảng So sánh siêu âm qua ngả âm đạo với siêu âm bơm dịch lòng tử cung ở phụ nữ có tổn thương lòng: Tương quan với kết quả giải phẫu bệnh - BS. CKI. Nguyễn xuân Lan
  • Mã tin : 1597
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng trình bày khảo sát giá trị chẩn đoán của siêu âm qua ngả âm đạo ở phụ nữ có tổn thương lòng tử cung; Khảo sát giá trị chẩn đoán của siêu âm có bơm dịch lòng tử cung ở phụ nữ có tổn thương lòng tử cung; So sánh giá trị chẩn đoán của TVS và SIS ở phụ nữ có tổn thương lòng tử cung tương quan với giải phẫu bệnh.

Nội dung Text: Bài giảng So sánh siêu âm qua ngả âm đạo với siêu âm bơm dịch lòng tử cung ở phụ nữ có tổn thương lòng: Tương quan với kết quả giải phẫu bệnh - BS. CKI. Nguyễn xuân Lan

BS.CKI. NGUYỄN XUÂN LAN Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Từ Dũ

SO SÁNH SIÊU ÂM QUA NGẢ ÂM ĐẠO VỚI SIÊU ÂM BƠM DỊCH LÒNG TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ CÓ TỔN THƯƠNG LÒNG: TƯƠNG QUAN VỚI KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH BS.CKI. NGUYỄN XUÂN LAN – BS. NGUYỄN ANH DUY Khoa CĐHA -BV TỪ DŨ

ĐẶT VẤN ĐỀ Có nhiều phương pháp khảo sát khoang nội mạc tử cung

•. ĐẶT VẤN ĐỀ • Siêu âm ngả âm đạo (TVS) là phương pháp phổ biến và đầu tay để đánh giá buồng tử cung nhưng độ chính xác không cao 1. Adriana Elisa de Miranda Murta Pereira and et al .Accuracy of Transvaginal Ultrasound in the Diagnosis of Intrauterine Lesions. Rev Bras Ginecol Obstet 2021; 43(07): 530-534

ĐẶT VẤN ĐỀ Trên siêu âm 2D ngả âm đạo, hình ảnh tổn thương nội mạc rất trùng lấp và không đặc hiệu

ĐẶT VẤN ĐỀ Siêu âm ngả âm đạo có bơm dịch lòng tử cung (Saline Infusion Sonohysterography- SIS) là phương pháp ít xâm lấn và có giá trị giúp chẩn đoán chính xác bệnh lý buồng tử cung

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Khảo sát giá trị chẩn đoán của siêu âm qua ngả âm đạo ở phụ nữ có tổn thương lòng tử cung 2. Khảo sát giá trị chẩn đoán của siêu âm có bơm dịch lòng tử cung ở phụ nữ có tổn thương lòng tử cung 3. So sánh giá trị chẩn đoán của TVS và SIS ở phụ nữ có tổn thương lòng tử cung tương quan với giải phẫu bệnh.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang • Đối tượng nghiên cứu: phụ nữ có tổn thương lòng tử cung đến khám tại Bv Từ Dũ từ 1/2020-1/2021 • Tiêu chuẩn nhận vào: phụ nữ có tổn thương lòng tử cung và phải có kết quả chẩn đoán của cả ba phương pháp khảo sát gồm TVS + SIS + Nội soi - giải phẫu bệnh. • Tiêu chuẩn loại trừ: nữ độc thân, bất thường lòng tử cung có liên quan đến thai, không làm một trong ba test chẩn đoán nêu trên.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Các biến được gộp thành 03 nhóm üCác đặc điểm của quẩn thể nghiên cứu: tuổi, PARA, lý do đến khám. üĐặc điểm của quy trình SIS: thời gian thực hiện thủ thuật, các tai biến khi làm thủ thuật. üCác chẩn đoán của TVS, SIS và kết quả giải phẫu bệnh. Bệnh nhân NỘI SOI + nghi ngờ có NGHIÊN TVS SIS GIẢI PHẪU tổn thương CỨU BỆNH lòng tử cung

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • MS Excel để thu thập và xử lý số liệu. • Đánh giá giá trị chẩn đoán dựa vào việc tính độ nhạy và độ đặc hiệu.

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 1. Đặc điểm của quần thể nghiên cứu Tuổi 8% Nghiên cứu Tuổi trung bình 15% 19-29 Xuân Lan 37.4 23% 30-39 Bingol 34.9 40-49 50-59 M. Aslam 38.3 54%

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 1. Đặc điểm của quần thể nghiên cứu 0000 001/20 1xx1 2xx2 3xx3 70 60 58 50 40 42 39 30 20 16 10 9 0 para

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 1. Đặc điểm của quần thể nghiên cứu Lý do khám AUB NGHIÊN CỨU TỶ LỆ 4% 13% HIẾM MUỘN Xuân Lan AUB: 49%, 49% HM:34% KHÁM ĐỊNH KỲ 34% M. Aslam AUB: 100% DẤU HIỆU Bingol HM: 100% VIÊM

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 2. Đặc điểm quy trình SIS tại BV Từ Dũ

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 2. Đặc điểm quy trình SIS tại BV Từ Dũ

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3. Đặc điểm chẩn đoán của TVS TVS 100 94 90 Chẩn đoán Độ nhạy Độ đặc 80 70 hiệu 60 POLYP Bệnh lý nội mạc ác tính 50% 100% 50 40 36 NXTC DƯỚI NIÊM Nhân xơ tử cung dưới 79% 94% KHỐI HỖN HỢP LÒNG TC 30 BỆNH LÝ NỘI MẠC ÁC niêm 20 TÍNH Polyps nội mạc 71% 71% 10 6 1 0

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3. Đặc điểm chẩn đoán của TVS Bệnh lý nội mạc Nhân xơ dưới niêm Polyp ac tính Xuân Lan ĐN: 50%, ĐH: 100% ĐN: 79%, ĐH: 94% ĐN: 71%, ĐH: 71% M. Aslam ĐN: 81%, ĐH: 73% ĐN: 61, ĐH: 97% ĐN: 61%, ĐH: 97% Bingol ĐN: 62%, ĐH: 95% ĐN: 95%, ĐH: 96% ĐN: 87%, ĐH: 80%

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4. Đặc điểm chẩn đoán của SIS 120 SIS 100 100 Chẩn đoán Độ nhạy Độ đặc hiệu 80 Bệnh lý nội mạc ác tính 100% 100% 60 POLYP Nhân xơ tử cung dưới 89.5% 99% 40 35 NXTC DƯỚI NIÊM niêm BỆNH LÝ NỘI MẠC ÁC TÍNH Polyps nội mạc 97.8% 74.5% 20 2 0

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4. Đặc điểm chẩn đoán của SIS Bệnh lý nội mạc Nhân xơ dưới niêm Polyp ác tính Xuân Lan ĐN: 100%, ĐH:100% ĐN: 89.5%, ĐH: 99% ĐN: 97.8%, ĐH: 74.5% M. Aslam ĐN: 93%, ĐH: 91% ĐN: 100, ĐH: 100% ĐN: 90%, ĐH: 98% Bingol ĐN: 87%, ĐH: 100% ĐN: 99%, ĐH: 98% ĐN: 100%, ĐH: 93%

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 5. So sánh giá trị chẩn đoán của TVS và SIS, tiêu chuẩn vàng là GPB Tương quan chẩn đoán GPB – SIS - TVS 90 88 90 79 80 70 60 50 38 34 40 30 30 20 7 10 2 2 1 0 0 0 Bệnh lý nội mạc ác Nhân xơ tử cung Polyp nội mạc Tăng sản nội mạc tính dưới niêm GPB SIS TVS

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-so-sanh-sieu-am-qua-nga-am-dao-voi-sieu-am-bom-dich-long-tu-cung-o-phu-nu-co-ton-thuong-lo-2511963.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY