MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Tính tuổi thai

Bài giảng Tính tuổi thai
  • Mã tin: 1666
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Tính tuổi thai trình bày các lợi ích của việc tính tuổi thai; Cách tính tuổi thai; Sinh trắc học; LCC chiều dài đầu mông; Các thông số sinh trắc học khác;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Tính tuổi thai

Tính tuổi thai d. Marchal­André 5/12/2014

Tính tuổi thai Lợi ích? Sàng lọc  những tăng  Ngày dự sinh trưởng bất  thường Thai quá  ngày Tuổi thai Giải thích nguy cơ  Quyết định sinh  sinh hoá T 21 sớ m

Tính tuổi thai T1 Tính tuổi thai T1 Ø   kinh cuối ­ Tuổi thai thường được tính 14 ngày sau  kinh cuối  Ø   nhưng…. - Không phải lúc nào trứng  De quand ? cũng rụng vào ngày thứ 14 - Ngày thụ tinh có thể chính  xác

Tính tuổi thai T1 Tính tuổi thai T1 Ø   Kinh cuối ­  Tuổi thai thường được tính 14 ngày  sau kinh cuối  Ø   Nhưng…. - Không phải lúc nào trứng cũng rụng  De quand ? vào ngày thứ 14 - Tuổi thai sau tuần quan hệ  - Rong huyết, « règles anniversaires » …. Không nhớ ngày kinh cuối, thai kỳ  OP …

Tính tuổi thai T1 Sinh trắc học Ø  Các biện pháp đo và các số đo cần chính xác Ø   Đo thai sống! - Kinh nghiệm và sự kiên nhẫn của nhà siêu âm  - Yếu tố của người mẹ (chỉ số khối cơ thể/ thành  bụng/ tử cung ngả sau ) - Tư thế của thai nhi! - ~  3% sai sót Ø   Biểu đồ tăng trưởng

Tính tuổi thai T1 T E LCC C chiều dài đầu mông

Tính tuổi thai T1 LCC chiều dài đầu mông Ø Phương pháp đo chính xác

Tính tuổi thai T1 LCC chiều dài đầu mông In Echographie de 1e  trimestre

Tính tuổi thai T1 LCC chiều dài đầu mông Ø   chính xác : LCC > 10 mm - +/­  3 ngày    35 mm - +/­  4/5 ngày   60 mm - +/­  10 ngày  80 mm Ø   Chỉnh sửa lại khi sai lệch ≥  5 ngày  - Trừ ….

Tính tuổi thai T1 Các thông số sinh trắc học  khác Ø Túi thai - Chỉ trước khi có phôi thai xuất hiện 11x6 mm 3,3mm 7,3mm

Tính tuổi thai T1 Các thông số sinh trắc  học khác Lưỡng đỉnh T E C Ø - Hiệu quả hơn nếu siêu âm « muộn »  = LCC  >  60 mm - Mặt cắt axial và đối xứng, với đồi thị  In Echographie de 1e  trimestre và não thất 3

Tính tuổi thai T1 Các thông số sinh trắc  học khác   xương đùi và bụng?  T E C Ø - Hiện không có bảng tham khảo  - →   Chú ý * Đo tương hợp: + càng chính xác * Đo không tương hợp:  chú ý 

Datation T2 / T3 Tính tuổi thai T2 / T3 Dans 1 mois ? Vous croyez ? De quand ?

Datation T2 / T3 Tính tuổi thai T2 / T3 T E Ø Sinh trắc học đầu C Đường kính lưỡng đỉnh và chu vi  vòng đầu (mm)

Datation T2 / T3 Tính tuổi thai T2 / T3 T E Ø Bụng và xương đùi C Chu vi vòng bụng và chiều dài xương  đùi (mm) + +

Datation T2 / T3 Tính tuổi thai T2 / T3 Ø Sinh trắc học khác 20 đến 30 SA

Datation T2 / T3 Tính tuổi thai T2 / T3 Ø   tham số kết hợp ­ Biểu đồ tăng trưởng Ø  Sự tăng trưởng ­ Siêu âm lần 2 vào ngày thứ 15 Ø Sự chính xác - T2: +/­   7 à 15 ngày - T3: +/­  15 à 31 ngày

Datation T2 / T3 Tính tuổi thai T2 / T3 Ø Sự chính xác Altman, Chitty UOG 1997, 110: 176­191

Datation  T3 Tính tuổi thai T3 Ø Điểm cốt hóa - Xương đùi trên (Béclard) → > 32 SA (96%) - Xương chày trên (Todt) → > 35 SA (83%) - Xương cánh tay trên → > 38 SA (100%)

Datation Kết luận Ø Việc tính tuổi thai chính xác rất quan trọng  trong việc quản lý thai kỳ Ø Là siêu âm chủ yếu, nhất là trong tam cá  nguyệt I, cần phương pháp đo chính xác  Ø Cần đo lại nếu các chỉ số đo chênh lệch nhiều  hơn 5 ngày, trong tam cá nguyệt I Ø Thận trọng khi các số đo không phù hợp hay  tuổi thai không nhất quán

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-tinh-tuoi-thai-2528597.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY