Bài giảng Vai trò siêu âm & MRI trong chẩn đoán thai lạc chỗ các vị trí hiếm gặp - ThS. BS. Hà Tố Nguyên

Bài giảng Vai trò siêu âm & MRI trong chẩn đoán thai lạc chỗ các vị trí hiếm gặp - ThS. BS. Hà Tố Nguyên
  • Mã tin : 1598
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng Vai trò siêu âm & MRI trong chẩn đoán thai lạc chỗ các vị trí hiếm gặp do ThS. BS. Hà Tố Nguyên biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Phân loại thai lạc chỗ; Thai bám sẹo mổ lấy thai; Thai cổ tử cung thai trong cơ tử cung; U xơ thoái hóa; Thai ổ bụng;...

Nội dung Text: Bài giảng Vai trò siêu âm & MRI trong chẩn đoán thai lạc chỗ các vị trí hiếm gặp - ThS. BS. Hà Tố Nguyên

ThS.BS. HÀ TỐ NGUYÊN Trưởng khoa CĐHA- Bệnh viện Từ Dũ Phó Chủ tịch Chi hội siêu âm Việt Nam ISUOG- Ambassador in Asia

VAI TRÒ SIÊU ÂM & MRI TRONG CHẨN ĐOÁN THAI LẠC CHỖ CÁC VỊ TRÍ HIẾM GẶP ThS.BS. Hà Tố Nguyên Trưởng khoa CĐHA - Bệnh viện Từ Dũ

THAI VỊ TRÍ BÌNH THƯỜNG • Thai vị trí bình thường là thai làm tổ trong buồng tử cung và các nguyên bào nuôi không vượt qua vùng nối nội mạc- cơ tử cung

THAI LẠC CHỖ • Thai lạc chỗ (Ectopic Pregnancy) là tình trạng phôi làm tổ một phần hoặc hoàn toàn bên ngoài buồng nội mạc tử cung. • Thai có thể làm tổ bất cứ đâu trên đường di chuyển Tần suất: 1.4% thai kì từ buồng trứng đến kênh cổ tử cung. Jurkovic- Ultrasound Obstet Gynecol 2003;21:220–227.

PHÂN LOẠI THAI LẠC CHỖ • EP nên được phân loại thành: Thai lạc chỗ ở tử cung và thai lạc chỗ ngoài tử cung. • Thai lạc chỗ tại tử cung được phân thành: • Toàn phần: Túi thai không có sự kết nối với buồng nội mạc • Bán phần: Túi thai có sự kết nối một phần với buồng nội mạc • Phân loại thai lạc chỗ ở tai vòi và không phải tai vòi nên loại bỏ (Tubal & Non tubal) European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Recommendations for good practice (2020)

PHÂN LOẠI THAI LẠC CHỖ UTERINE ECTOPIC EXTRA-UTERINE PREGNANCY ECTOPIC PREGNANCY • Cesarean scar EP • Tubal EP • Cervical EP • Ovarian EP • Intramural EP • Abdominal EP • Rudimentary Horn Pregnancy • Heterotopic pregnancy

PHÂN LOẠI THAI LẠC CHỖ UTERINE ECTOPIC EXTRA-UTERINE PREGNANCY ECTOPIC PREGNANCY • Cesarean scar EP • Tubal EP • Cervical EP • Ovarian EP • Intramural EP • Abdominal EP • Rudimentary Horn Pregnancy • Heterotopic pregnancy

1. THAI BÁM SẸO MỔ LẤY THAI Chẩn đoán TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN CSP THEO RCOG 2016/SMFM 2020 A Lòng tử cung trống B Túi thai/Khối nhau thai làm tổ ở vị trí sẹo mổ củ C Kênh CTC trống D Lớp cơ giữa túi thai và bàng quang mỏng (1-3mm) hoặc mất E Vòng tuần hoàn của nguyên bào nuôi trên Doppler màu

1. THAI BÁM SẸO MỔ LẤY THAI “Low lying sign” chỉ còn 9 tuần

1. THAI BÁM SẸO MỔ LẤY THAI Chẩn đoán phân biệt SẨY THAI ĐANG TIẾN TRIỂN ü Túi thai biến dạng ü Sliding sign (+), ü Không có dòng chảy trên Doppler

2. THAI CỔ TỬ CUNG Túi thai làm tổ trong mô đệm cổ tử cung, dưới lỗ trong CTC

2. THAI CỔ TỬ CUNG Tiêu chuẩn chẩn đoán • Lòng tử cung trống; • NMTC phản ứng màng rụng dạng phản âm dày • Tử cung dạng “đồng hồ cát” • Kênh cổ tử cung hình cầu; • Túi thai/mô nhau nằm dưới lỗ trong CTC; • Lỗ trong đóng • Sliding sign (-) • Doppler màu: vòng tuần hoàn quanh túi thai 1. Jurkovic DUltrasound Obstet Gynecol.1996;8:373-380. 2. Ushakov FB, Obstet Gynecol Surv.1997;52:45-59 3. Leeman LM,. Arch Fam Med. 2000;9:72-7.

3. THAI TRONG CƠ TỬ CUNG Intramural Pregnancy • Vị trí rất hiếm ,

3. THAI TRONG CƠ TỬ CUNG Định nghĩa • Túi thai làm tổ trong tử cung • Vượt qua vùng nối nội mạc- cơ tử cung, • Ở trên lỗ trong CTC • Không trong đoạn kẽ.

3. THAI TRONG CƠ TỬ CUNG Chẩn đoán • Siêu âm 3D và MRI: Nhìn thấy được vùng nối nội mạc- cơ tử cung nên giúp loại trừ các trường hợp thai lệch tâm có hình ảnh tương tự thai trong cơ. Selvaraj Ravi Lakshmy, Diagnostic dilemmas of an eccentrically located gestation sac: role of 3D ultrasound Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2020 Jan;9(1):156-164

3. THAI TRONG CƠ TỬ CUNG

3. THAI TRONG CƠ TỬ CUNG

3. THAI TRONG CƠ TỬ CUNG

3. THAI TRONG CƠ TỬ CUNG Sau mổ nội soi bóc khối thai 3 ngày

3. THAI TRONG CƠ TỬ CUNG Chẩn đoán phân biệt 1. Thai cổ tử cung, thai bám sẹo MLT 2. Thai ngoài ở đoạn kẻ 3. Nang lạc nội mạc trong cơ 4. U xơ tử cung thoái hóa 5. U nguyên bào nuôi

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-vai-tro-sieu-am-mri-trong-chan-doan-thai-lac-cho-cac-vi-tri-hiem-gap-ths-bs-ha-to-ng-2511964.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY