Bệnh thoái hóa cơ tủy tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong 6 năm 2016-2021: Phân bố thể bệnh, kiểu hình và tiến triển bệnh

Bệnh thoái hóa cơ tủy tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong 6 năm 2016-2021: Phân bố thể bệnh, kiểu hình và tiến triển bệnh
  • Mã tin : 8
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Thoái hóa cơ tủy (SMA: Spinal Muscular Atrophy) là bệnh lý thần kinh cơ đặc trưng bởi yếu cơ gốc chi đối xứng tiến triển và giảm trương lực cơ. Bài viết tiến hành nghiên cứu với mục tiêu mô tả phân bố, đặc điểm kiểu hình và tiến triển của bệnh thoái hóa cơ tủy được chẩn đoán trong hơn 6 năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Bệnh thoái hóa cơ tủy tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong 6 năm 2016-2021: Phân bố thể bệnh, kiểu hình và tiến triển bệnh

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC BỆNH THOÁI HÓA CƠ TỦY TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TRONG 6 NĂM 2016 - 2021: PHÂN BỐ THỂ BỆNH, KIỂU HÌNH VÀ TIẾN TRIỂN BỆNH Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Thành và Vũ Chí Dũng* Bệnh viện Nhi Trung ương Thoái hóa cơ tủy (SMA: Spinal Muscular Atrophy) là bệnh lý thần kinh cơ đặc trưng bởi yếu cơ gốc chi đối xứng tiến triển và giảm trương lực cơ. Nghiên cứu mô tả phân bố, đặc điểm kiểu hình và tiến triển của SMA trong 6 năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 191 bệnh nhân SMA được phân bố 66 (34,6%) thể I, 86 (45,1%) thể II, và 39 (20,3%) thể III. 42 (22%) trẻ có anh/chị em ruột mắc SMA. Tuổi chẩn đoán trung vị của thể I, II và thể III là 4,5 tháng, 2 tuổi và 5,5 tuổi. Tiến triển bệnh nhân SMA thể 1 nặng nhất: 87,2% tử vong với tuổi trung vị 10,5 tháng do viêm phổi và suy hô hấp. 53% SMA thể III ngồi có hỗ trợ. 56,4% SMA thể III không đi được. Tỉ lệ cong vẹo cột sống thể I, II và III lần lượt là 75%, 74% và 56%. Kết luận: SMA hay gặp nhất là thể II, tiếp đến là thể I, thể III. Tiến triển SMA thể I nặng nhất. Hay gặp biến chứng cong vẹo cột sống và khả năng vận động yếu dần. Từ khóa: Thoái hóa cơ tủy, teo cơ tủy sống, SMA, gen SMN. Danh mục từ viết tắt: SMA: Spinal Muscular Atrophy - Thoái hoá cơ tuỷ, SMN: Survival Motor Neuron. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Thoái hóa cơ tủy là bệnh lý thần kinh cơ di đến 6 tháng tuổi và chiếm tỉ lệ lớn (khoảng truyền lặn do đột biến gen SMN trên nhánh dài 60%); thể II bắt đầu từ 6 đến 12 tháng tuổi; thể nhiễm sắc thể số 5. Tỉ lệ mắc bệnh là 1/10.000 1 III (bệnh Kugelberg-Welander) thường khởi trẻ đẻ sống và tần số người mang gen trong phát từ 2 đến 15 tuổi; và thể IV thường khởi cộng đồng là 1/50. Tùy theo từng vùng địa lý phát ở người lớn. Nguyên nhân do thoái triển và chủng tộc khác nhau mà người ta thấy tỉ lệ các nơron vận động alpha từ các tế bào sừng mắc khác nhau, vùng Trung và Đông Âu có tỉ trước tủy sống. Bệnh nhân mắc bệnh có mất lệ mắc cao hơn Tây Âu và tỉ lệ này ở người đoạn đồng hợp tử exon 7 gen SMN1 (chiếm châu Phi rất thấp. Bệnh gặp ở cả trẻ trai và 2 98% bệnh nhân SMA). Trước năm 2016, bệnh gái, trẻ trai thường nặng hơn trẻ gái. Bệnh 3 nhân chỉ được điều trị triệu chứng bởi sự phối SMA thể cổ điển được Werdnig mô tả lần đầu hợp đa chuyên khoa: phục hồi chức năng, hô tiên vào năm 1890, tiếp đó là các thể nhẹ hơn hấp, dinh dưỡng, di truyền, và thần kinh.4,5 Một được Kugelberg và Welander mô tả vào năm số thuốc điều trị đặc hiệu đã được FDA (Cơ 1956. Bệnh thường được chia thành 4 thể dựa quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa trên tuổi khởi phát và khả năng vận động. Thể Kỳ) đã phê duyệt thuốc nusinersen (Spinraza) I (bệnh Werdnig-Hoffmann) bắt đầu từ lúc sinh năm 2016, và liệu pháp gen trị liệu Zolzensma năm 2019, Risdiplam năm 2020.6 Những liệu Tác giả liên hệ: Vũ Chí Dũng pháp này hứa hẹn mang lại hiệu quả thực sự Bệnh viện Nhi Trung ương tích cực cho bệnh nhân, mặc dù khả năng tiếp Email: dungvu@nch.gov.vn cận thuốc còn hạn chế.7-9 Tại Việt Nam, Nguyễn Ngày nhận: 12/08/2022 Ngọc Khánh và cộng sự đã nghiên cứu về tình Ngày được chấp nhận: 13/09/2022 hình bệnh SMA trong 3 năm (2002 - 2004) tại TCNCYH 160 (12V1) - 2022 135

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ đó, chưa có triển của bệnh. nghiên cứu nào thêm để đánh giá về tình trạng 2. Phương pháp SMA tại Việt Nam cũng như sự phân bố thể Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt bệnh và kiểu hình. Do đó, để hiểu rõ hơn về ngang một loạt ca bệnh. Thời gian nghiên cứu: thực trạng của bệnh thoái hoá cơ tuỷ tại Bệnh từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021 cho tất cả viện Nhi Trung ương trong những năm gần đây, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu mô bệnh nhân được chẩn đoán SMA từ năm 2016 tả phân bố, đặc điểm kiểu hình và tiến triển của đến tháng 12/2021. bệnh thoái hóa cơ tủy được chẩn đoán trong Phương pháp thu thập số liệu: hồi cứu hồ hơn 6 năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. sơ và phỏng vấn gia đình bệnh nhân theo mẫu. Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Nhi trung II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ương. 1. Đối tượng Cỡ mẫu thuận tiện: 191 bệnh nhân. 191 bệnh nhân được chẩn đoán xác định Các biến số nghiên cứu: giới tính, tuổi xuất bệnh thoái hoá cơ tuỷ tại Bệnh viện Nhi Trung hiện triệu chứng đầu tiên, tuổi chẩn đoán, tuổi ương từ 2016 - 2021. tử vong, nguyên nhân tử vong, tiền sử gia đình Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân mắc bệnh, biến chứng. Có biểu hiện lâm sàng yếu cơ gốc chi tiến Xử lý số liệu: Thuật toán thống kê y học triển. trung vị, trung bình, độ lệch chuẩn theo phần Có đột biến đồng hợp tử mất đoạn exon 7 mềm SPSS 22.0. gen SMN1. Thu thập được thông tin lâm sàng và tiến 3. Đạo đức nghiên cứu triển của bệnh nhân. Các xét nghiệm trong nghiên cứu là cần thiết Tiêu chuẩn loại trừ để chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Gia Không đầy đủ thông tin lâm sàng và tiến đình bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. III. KẾT QUẢ 1. Đặc điểm kiểu hình và phân bố thể bệnh 191/301 (63,5%) trẻ được chẩn đoán đoán bệnh thoái hoá cơ tuỷ đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu. Bảng 1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu Đặc điểm n % Giới Nam 106 55,5 (n = 191) nữ 85 44,5 Tiền sử gia đình SMA Có 42 21,9 (n = 191) Không 149 78,1 Tỉ lệ mắc bệnh ở nam và nữ tương đương nhau, 21,9% bệnh nhân có anh/chị em ruột bị mắc SMA. 136 TCNCYH 160 (12V1) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Thể 3 20% Thể I 35% Thể II 45% Biểu đồ 1. Phân bố thể bệnh SMA thể II hay gặp nhất là 45%, tiếp theo là thể I chiếm 35%, cuối cùng là thể III chiếm 20%. Bảng 2. Đặc điểm kiểu hình các thể bệnh Kiểu hình Thể I Thể II Thể III Tuổi chẩn đoán Trung vị 4,5 tháng 2,3 tuổi 5,8 tuổi Min - Max 20 ngày - 9 tháng 2 tháng 9 ngày - 10 tuổi 1 tuổi 7 tháng - 13 tuổi 11 tháng 9 tháng Khả năng n % n % n % vận động Giữ được cổ 30 45 86 100 39 100 Không ngồi được 66 100 0 0 0 0 Ngồi có hỗ trợ 0 0 46 53 6 15,4 Tự ngồi 0 0 40 47 33 84,6 Đi lại có hỗ trợ 0 0 0 0 12 30,8 Tự đi 0 0 0 0 5 12,8 Tuổi chẩn đoán trung bình của SMA thể I là 4,5 tháng, của SMA thể II là 2,3 tuổi, của SMA thể III là 5,8 tuổi. Tại thời điểm nghiên cứu, chỉ có 47% bệnh nhân thể II có thể tự ngồi và 12,8% bệnh nhân thể III có thể tự đi lại. Bảng 3. Tiến triển của các thể Thể I Thể II Thể III Đặc điểm n = 66 n = 86 n = 39 n % n % n % Tử vong 58 87,8 2 2,3 0 0 Tuổi tử vong trung vị 10,5 tháng TCNCYH 160 (12V1) - 2022 137

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Thể I Thể II Thể III Đặc điểm n = 66 n = 86 n = 39 n % n % n % Nguyên nhân tử vong 58/58 100 1 50% 0 0 Viêm phổi - Suy hô hấp Vẹo cột sống 50 75,8 63 73,2 21 53,8 Ngồi được 0 84 97,6 39 100 Đi được 0 0 17 43,6 SMA thể I tiến triển nặng nhất: 87,8% tử I là ít nhất.10 Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ vong do viêm phổi/ suy hô hấp. SMA thể III nhẹ lệ trẻ nam và trẻ nữ là tương đương (nam/nữ: nhất: 43,6 bệnh nhân vẫn có thể đi được. Biến 106/85) phù hợp đặc điểm di truyền của bệnh chứng cong vẹo cột sống hay gặp cả 3 thể. SMA là di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường. Tiền sử có anh/chị/em mắc SMA trong nghiên IV. BÀN LUẬN cứu tương tự với một số nghiên cứu khác với Trong thời gian nghiên cứu 2016 - 2021, có khoảng ¼ số bệnh nhân (21,9%), có những gia 301 trẻ được chẩn đoán xác định mắc SMA có đình hiện đang có 3 trẻ mắc SMA thể 2 hiện mất đoạn đồng hợp tử exon 7 trên gen SMN1. đang còn sống với những di chứng về vận động Như vậy, mỗi năm có khoảng 50 bệnh nhân và thể chất nặng nề.1,3,11 được chẩn đoán SMA tại Bệnh viện Nhi Trung Tuổi chẩn đoán trung vị của bệnh nhân SMA ương, cao hơn nhiều so với 3 năm đầu 2002 - thể I là 4,5 tháng (20 ngày đến 9 tháng), của 2004 khi triển khai chẩn đoán bệnh SMA bằng bệnh nhân SMA thể II là 2,3 tuổi (2 tháng 9 ngày phân tích gen SMN1 (42 bệnh nhân trong 3 - 10 tuổi 11 tháng), của bệnh nhân SMA thể III năm). 191 (63,5%) bệnh nhân thu thập được là 5,8 tuổi (1 tuổi 7 tháng - 13 tuổi 9 tháng). Lý đủ các thông tin nghiên cứu. Trong nghiên cứu do bệnh nhân đến khám hầu hết là do yếu cơ của chúng tôi, bệnh nhân SMA thể II có tỉ lệ hay chậm vận động (chậm lẫy, không cứng cổ), cao nhất: 86 bệnh nhân chiếm 45%; tiếp theo một số trẻ phát hiện sớm trong thời kì sơ sinh là bệnh nhân SMA thể I: 58 bệnh nhân chiếm vì có suy hô hấp, giảm trương lực cơ. SMA thể 34,6%; bệnh nhân SMA thể III ít gặp nhất: 39 I được chẩn đoán sớm nhất, với tuổi chẩn đoán bệnh nhân chiếm 20%. Kết quả phân bố thể trung bình là 4,5 tháng, sớm nhất là 20 ngày bệnh trong nghiên cứu của chúng tôi tương tuổi. Tuy nhiên, có những trẻ 7 - 9 tháng mới tự với thống kê trên toàn cầu nói chung: thể được chẩn đoán là SMA thể I, với nguyên nhân II gặp nhiều nhất (ước tính 52%), sau đó lần gia đình cho đi khám muộn, hoặc đã đi khám cơ lượt là thể III (36%) và thể I (12%).1 Theo tác sở y tế nhiều lần mà không phát hiện ra bệnh. giả Ogino và cộng sự, tỉ lệ mắc SMA ở trẻ sinh Đối với bệnh nhân thuộc thể II, tuổi chẩn đoán ra sống thì thường gặp nhất là thể I (58%), tiếp trung bình là 2,3 tuổi, sớm nhất là 2 tháng 9 đó là thể II (29%) và thể III (13%). Tuy nhiên, ngày (khám do có tiền sử gia đình). Tuổi chẩn sự chênh lệch này được giải thích do trẻ mắc đoán trung bình đã sớm hơn so với nghiên cứu SMA thể I có tuổi thọ thấp (tùy theo thời gian của Nguyễn Ngọc Khánh và cộng sự (2004). nghiên cứu tại các trung tâm khác nhau 8 - 18 Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trẻ được chẩn đoán tháng), do đó trong cộng đồng sẽ gặp SMA thể rất muộn khi trẻ bước sang tuổi 11, đã có đầy 138 TCNCYH 160 (12V1) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC đủ biến chứng liên quan đến phát triển thể chất nhất là SMA thể I. Đây là hậu quả do sự yếu cơ và vận động mặc dù đi khám tại bệnh viện tiến triển, từ nhóm cơ gần tiến triển nhóm cơ tuyến tỉnh 3 lần.11 Chính vì vậy, để chẩn đoán xa và gây ra biến dạng lồng ngực, ảnh hưởng sớm cần nâng cao năng lực phát hiện và chẩn nặng nề đến chức năng hô hấp và tuần hoàn đoán bệnh của y tế các tuyến, phát triển sàng dẫn đến tử vong ở bệnh nhân. Để hạn chế biến lọc sơ sinh nhằm can thiệp điều trị phù hợp và chứng, điều trị hỗ trợ từ nhiều chuyên khoa như sớm cho bệnh nhân tránh xuất hiện các biến hô hấp, thần kinh, nội tiết, dinh dưỡng, vật lý chứng sớm. Đặc biệt, hiệu quả điều trị của các trị liệu và phục hồi chức năng cho bệnh nhân, liệu pháp đích tới SMA đạt được tối đa khi bệnh đặc biệt là sự chăm sóc của gia đình là rất cần nhân chưa được chẩn đoán sớm. thiết. Trong nhóm nghiên cứu, có tới hơn ½ số Khả năng vận động cao nhất tại thời điểm bệnh nhân thoái hóa cơ tủy đã có biến chứng chẩn đoán của bệnh nhân SMA thể I là giữ liên quan đến cong vẹo cột sống, tỉ lệ này cao được cổ (45%), của bệnh nhân SMA type II hơn nhiều so với 1 số nghiên cứu khác là 30 - là ngồi không có hỗ trợ (47%), của bệnh nhân 35%.12,13 Điều đó chứng tỏ quá trình chẩn đoán, SMA thể III là tự đi (43,6%). Tiến triển của bệnh điều trị và phối hợp giữa gia đình và chăm sóc SMA khác nhau theo từng thể. Nhóm bệnh y tế ở nước ta còn hạn chế. Tại thời điểm phân nhân SMA thể I có tiến triển nặng nhất: 87,8% tích thông tin các bệnh nhân trong nghiên cứu với tuổi tử vong trung bình là 10,5 tháng do này, tất cả các bệnh nhân đều chưa được tiếp nguyên nhân viêm phổi và suy hô hấp, 75,8% cận với các phương pháp điều trị đích như có biến dạng cong vẹo cột sống. Tiếp theo là gen trị liệu: thay thế gen (zolgensma), hoặc nhóm bệnh nhân SMA thể II: 2 (2,3%) bệnh tác động vào phiên mã và dịch mã của SMN2 nhân tử vong, 73,2 bệnh nhân có cong vẹo cột (nusinersen hay Risdiplam). Do đó, kết quả của sống, hơn nửa số bệnh nhân ngồi cần có hỗ nghiên cứu này là cơ sở dữ liệu để so sánh trợ. Nhóm có tiến triển nhẹ nhất là nhóm bệnh hiệu quả của các thuốc điều trị đích trên bệnh nhân SMA thể III: chưa có bệnh nhân tử vong, nhân SMA. tuy nhiên tại thời điểm nghiên cứu chỉ có 43,6% V. KẾT LUẬN bệnh nhân đi được, trong đó 12,8% bệnh nhân tự đi lại không cần trợ giúp. Tuổi tử vong Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, SMA thể II trung bình trong nghiên cứu đã cải thiện so với hay gặp nhất, tiến triển tự nhiên của bệnh dẫn nghiên cứu của tác giả Nguyễn Ngọc Khánh và tới tử vong ở thể I trước 1 tuổi, cong vẹo cột cộng sự (2004) tại Bệnh viện Nhi Trung ương là sống và chức năng vận động ngày càng giảm 4,8 tháng.11 Điều này cho thấy việc chẩn đoán ở các thể. Trong tương lai, sàng lọc sơ sinh và và chăm sóc bệnh nhân SMA tại Việt Nam đã các phương pháp điều trị đích sẽ đem lại tiên được cải thiện. Chỉ có 2 bệnh nhân SMA thể II lượng tốt hơn cho bệnh nhân. tử vong, trong đó 1 bệnh nhân tử vong do tai TÀI LIỆU THAM KHẢO nạn và 1 bệnh nhân suy hô hấp cấp không rõ 1. Ogino S, Wilson RB, Gold B. New insights nguyên tử vong tại nhà. Không ghi nhận bệnh on the evolution of the SMN1 and SMN2 region: nhân thể III tử vong. Simulation and meta-analysis for allele and Biến chứng phổ biến nhất của SMA là biến haplotype frequency calculations. Eur J Hum dạng gù vẹo cột sống. Tỉ lệ gù vẹo cột sống ở Genet. 2004;12(12):1015-1023. mức rất cao, với tỉ lệ chung là 70% - nhóm cao 2. Prior TW, Nagan N. Spinal muscular TCNCYH 160 (12V1) - 2022 139

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC atrophy: Overview of molecular diagnostic 8. Hoy SM. Onasemnogene abeparvovec: approaches. Curr Protoc Hum Genet. First global approval. Drugs. 2019;79(11):1255- 2016;88:9.27.1-9.27.13. 1262. 3. Kolb SJ, Kissel JT. Spinal muscular 9. Waldrop MA, Elsheikh BH. Spinal atrophy. Neurol Clin. 2015;33(4):831-846. muscular atrophy in the treatment Era. Neurol 4. Farrar MA, Kiernan MC. The genetics Clin. 2020;38(3):505-518. of spinal muscular atrophy: Progress and 10. Williams L. Spinal muscular atrophy in challenges. Neurotherapeutics. 2015;12(2):290- the age of gene therapy. AACN Adv Crit Care. 302. 2020;31(1):86-91. 5. Ross LF, Kwon JM. Spinal muscular 11. Nguyễn Ngọc Khánh. Nghiên cứu đặc atrophy: Past, present, and future. Neoreviews. điểm lâm sàng và xét nghiệm trong chẩn đoán 2019;20(8):e437-e451. bệnh SMA. Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường 6. Schorling DC, Pechmann A, Kirschner Đại học Y Hà Nội; 2005. J. Advances in treatment of spinal muscular 12. D’Amico A, Mercuri E, Tiziano FD, atrophy - New phenotypes, new challenges, Bertini E. Spinal muscular atrophy. Orphanet J new implications for care. J Neuromuscul Dis. Rare Dis. 2011;6:71. 2020;7(1):1-13. 13. Wang CH, Finkel RS, Bertini ES, et 7. Albrechtsen SS, Born AP, Boesen MS. al. Consensus statement for standard of care Nusinersen treatment of spinal muscular in spinal muscular atrophy. J Child Neurol. atrophy - A systematic review. Dan Med J. 2020;67(9). 2007;22(8):1027-1049. Summary CURRENT STATUS OF SPINAL MUSCULAR ATROPHY AT VIETNAM NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL FOR 6 YEARS 2016 - 2021 Spinal Muscular Atrophy (SMA) is a neuromuscular disease characterized by progressive symmetric proximal muscle weakness and hypotonia. This a descriptive study on distribution, characteristics of phenotype and natural history of SMA in 5 years at the National Children's Hospital. 191 SMA patients were distributed as 66 (34.6%) type I, 86 (45.1%) type II and 39 (20.3%) type III. 42 (22%) children had a sibling with SMA. The diagnosed age of types I, II and III are 4.5 months, 2 years and 5.5 years, respectively. Progression of SMA type I was the most severe: 87.2% died at medium age of 10.5 months from pneumonia and respiratory failure, 53% SMA type III needed assisted sitting, 56.4% SMA type III cannot walk. The scoliosis rate of SMA type I, II and III were 75%, 74% and 56%, respectively. Conclusion: The most common SMA is type II, followed by type I, type III. The progression of SMA type I was the worst. The scoliosis and motor degeneration were the most common complications. Keywords: Spinal Muscular Atrophy, SMA, SMN gene. 140 TCNCYH 160 (12V1) - 2022

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY