MangYTe

Tài liệu y khoa

Các nguyên tắc cơ bản về Điều dưỡng của Canada, ấn bản 6, 2019

Các nguyên tắc cơ bản về Điều dưỡng của Canada, ấn bản 6, 2019
  • Mã tin: 11391
  • Ngày đăng: 30/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Covid-19 tham khảo toàn cảnh 2021

Chăm sóc hậu phẫu trong phẫu thuật lồng ngực: Hướng dẫn toàn diện

Tâm thần học nhập môn, ấn bản thứ 5

[PDF] Tài liệu Hội nghị Sản phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 19 (2019)

Chiếu xạ tủy xương toàn phần – Một đánh giá toàn diện, ấn bản 2020

Với sự chú trọng nhiều hơn và tích hợp sự hợp tác giữa các chuyên gia, hiểu biết về sức khỏe và lý luận lâm sàng, Các nguyên tắc cơ bản về điều dưỡng của Canada, Ấn bản 6 cung cấp cho bạn nền tảng giáo dục vững chắc để học các nguyên tắc, khái niệm và kỹ năng điều dưỡng một cách dễ dàng. Phương pháp tiếp cận thân thiện với người đọc đã được kiểm chứng của văn bản mô tả các nguyên tắc, khái niệm và kỹ năng cần thiết cho sự thành công của bạn. Ấn bản thứ sáu bao gồm các chương mới tập trung vào nhu cầu sức khỏe của người bản địa cùng với thông tin về cách hợp tác giữa các bộ phận chuyên môn. Được đánh giá kỹ lưỡng bởi các chuyên gia điều dưỡng Canada, ấn bản này đảm bảo rằng bạn được chuẩn bị tốt để hành nghề tại Canada.

Các nghiên cứu điển hình bao gồm các câu hỏi và bài tập ứng dụng lâm sàng độc đáo, cho phép sinh viên thực hành sử dụng các kế hoạch chăm sóc và bản đồ khái niệm.
Những bức ảnh mới ghi lại những cập nhật mới nhất về các kỹ năng và thiết bị liên quan đến thực hành điều dưỡng Canada.
Các điểm chính và thuật ngữ chính trong mỗi chương tóm tắt nội dung quan trọng giúp cho việc ôn tập và học tập hiệu quả hơn.
Hơn 50 trình diễn kỹ năng cung cấp các hướng dẫn minh họa, từng bước để chăm sóc điều dưỡng an toàn – và bao gồm lý do hợp lý cho từng bước.
Quy trình điều dưỡng 5 bước cung cấp một khuôn khổ chăm sóc nhất quán và được thể hiện trong hơn 20 kế hoạch chăm sóc.
Hơn 20 atlas khái niệm hiển thị kế hoạch chăm sóc cho khách hàng với nhiều chẩn đoán điều dưỡng.
Bảng thuật ngữ cung cấp khả năng truy cập nhanh vào các định nghĩa cho tất cả các thuật ngữ chính.
Hộp Các khía cạnh Văn hóa của Chăm sóc tóm tắt những cân nhắc về văn hóa liên quan đến chủ đề của chương và cung cấp các hướng dẫn thiết thực về cách đáp ứng nhu cầu và sở thích văn hóa của bệnh nhân.
Hộp Giảng dạy dành cho Bệnh nhân giúp bạn lập kế hoạch giảng dạy hiệu quả bằng cách xác định kết quả đầu tiên, sau đó phát triển các chiến lược về cách giảng dạy và cuối cùng là thực hiện các biện pháp để đánh giá việc học.
Các ô Tập trung vào Người lớn tuổi nêu bật các khía cạnh chính của việc đánh giá và chăm sóc điều dưỡng cho nhóm dân số này.
Các phần lập kế hoạch giúp y tá lập kế hoạch và ưu tiên việc chăm sóc bằng cách nhấn mạnh Mục tiêu và Kết quả, Đặt các Ưu tiên, Làm việc theo nhóm và Hợp tác.
Các phần triển khai bao gồm nâng cao sức khỏe, chăm sóc cấp tính và chăm sóc liên tục để chuẩn bị cho bạn cho tất cả các cấp độ chăm sóc trong tất cả các cơ sở.
Các kết quả không mong muốn và các can thiệp liên quan cho mỗi kỹ năng đưa ra cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn và các hành động điều dưỡng thích hợp.
Hướng dẫn thủ tục cung cấp hướng dẫn từng bước, hợp lý để thực hiện các kỹ năng cơ bản.
ĐỘC NHẤT! Mô hình Tư duy Phản biện trong mỗi chương lâm sàng chỉ cho sinh viên cách áp dụng quy trình điều dưỡng và tư duy phản biện để đạt được kết quả lâm sàng thành công.
Kết quả NOC, can thiệp NIC và chẩn đoán NANDA được đưa vào kế hoạch chăm sóc để phản ánh các tiêu chuẩn quốc gia.
Chương Thực hành được cung cấp thông tin bằng chứng bao gồm khái niệm về hiểu biết nghiên cứu và thảo luận về cải tiến chất lượng (QI)

MỚI! Tập trung nhiều hơn vào sự hợp tác giữa các chuyên gia, hiểu biết về sức khỏe và lý luận lâm sàng xuyên suốt văn bản.
MỚI! Chương đề cập đến sức khỏe của người bản địa bao gồm Báo cáo của Ủy ban Sự thật và Hòa giải (TRC).
ĐÃ CẬP NHẬT! Bộ Quy tắc Đạo đức CNA, cũng như luật Hỗ trợ Y tế mới cho Người sắp chết (MAID) đã được tích hợp trong nhiều chương.
MỚI! ĐỘC NHẤT! Các câu hỏi về Tư duy phản biện được bao gồm trong mỗi chương liên quan trực tiếp đến nghiên cứu điển hình được trình bày trong kế hoạch chăm sóc.
MỚI! Chương đề cập đến sự hợp tác giữa các chuyên gia tập trung vào việc chăm sóc bệnh nhân làm trung tâm.

TRÍCH DẪN__
Canadian Fundamentals of Nursing, 6th Edition
by Patricia A. Potter, RN, MSN, PhD, FAAN, Anne Griffin Perry, RN, EdD, FAAN, Patricia A. Stockert, RN, BSN, MS, PhD, Amy Hall, RN, BSN, MS, PhD, CNE, Barbara J. Astle, PhD, RN and Wendy Duggleby, RN, PhD, AOCN
ISBN: 9781771721134
Copyright: 2019
Page Count: 1536
Imprint: Mosby
List Price: $159.00

Tải sách: Định dạng pdf, 1536 trang, dung lượng 56 MB, Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/cac-nguyen-tac-co-ban-ve-dieu-duong-cua-canada-an-ban-6-2019/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY