Cẩm nang chẩn đoán hình ảnh Cấp cứu nhi khoa, ấn bản 2023

Cẩm nang chẩn đoán hình ảnh Cấp cứu nhi khoa, ấn bản 2023
  • Mã tin : 10744
  • Ngày đăng : 25/03/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409

Ngoại khoa Nhi – Sơ sinh: Chẩn đoán và quản lý, ấn bản thứ 2, 2023

Giải phẫu mí mắt, Hốc mắt và Hệ thống lệ đạo, ấn bản 2022

Sổ tay Y học Ngoại trú, 2e, ấn bản 2023

Giáo trình Nội khoa ung thư của Holland-Frei, ấn bản thứ 10, 2 tập, 2023

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong hình ảnh PET/CT ung thư, ấn bản 2022

Một phần của loạt sách “Tôi phải làm gì bây giờ?: Y học cấp cứu”, X quang cấp cứu nhi khoa sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên trường hợp để bao gồm các chủ đề phổ biến và quan trọng trong chẩn đoán hình ảnh X quang để chăm sóc khẩn cấp cho trẻ em. Mỗi chương cung cấp một cuộc thảo luận về chẩn đoán, những điểm chính cần nhớ và các tài liệu tham khảo được chọn để đọc thêm. Các lĩnh vực tranh cãi được phân định rõ ràng bằng một thảo luận liên quan đến các lựa chọn dựa trên bằng chứng và quan điểm cân bằng về các quyết định xử lý. Cuốn sách đề cập đến một loạt các chủ đề bao gồm suy hô hấp sơ sinh, nuốt phải dị vật, viêm tiểu phế quản và các vấn đề X quang liên quan mà các nhà cung cấp dịch vụ cấp cứu và bác sĩ nhi khoa phải đối mặt.

X quang cấp cứu nhi khoa là một tập hợp hấp dẫn các trường hợp kích thích tư duy mà các bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng để chụp ảnh hiệu quả cho bệnh nhân nhi. Tập sách cũng là một công cụ tự đánh giá kiểm tra khả năng trả lời câu hỏi của người đọc, “Tôi phải làm gì bây giờ?”

TRÍCH DẪN__
Pediatric Emergency Radiology (WHAT DO I DO NOW EMERGENCY MEDICINE)
Author(s): Ann M. Dietrich (editor)
Publisher: OUP USA
Year: 2023
Edition: 1
Language: English
Pages (biblio\tech): 288\265
ISBN: 0197628559, 9780197628553

Tải sách: Định dạng File: PDF, 288 trang, 25 MB, Ngôn ngữ: Tiếng Anh

>>>DOWNLOAD EBOOK<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY