MangYTe

Tài liệu y khoa

Cẩm nang toàn diện về xét nghiệm và test chẩn đoán của Davis với ứng dụng điều dưỡng, ấn bản 8, 2019

Cẩm nang toàn diện về xét nghiệm và test chẩn đoán của Davis với ứng dụng điều dưỡng, ấn bản 8, 2019
  • Mã tin: 10946
  • Ngày đăng: 28/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Cẩm nang toàn diện về xét nghiệm và test chẩn đoán của Davis với ứng dụng điều dưỡng, ấn bản 8, 2019

Cẩm nang về Nguyên tắc và Thực hành Ung thư Phụ khoa, Ấn bản thứ 3, 2022

Phẫu thuật Mạch máu và Liệu pháp Nội mạch của Rutherford, ấn bản thứ 10, 2022

Các nguyên tắc cơ bản về Tâm thần học dành cho các Chuyên gia Y tế, ấn bản 2022

Giáo trình miễn dịch học lâm sàng, ấn bản 2022

Tra cứu toàn bộ cơ sở dữ liệu FA Davis về xét nghiệm và thử nghiệm Chẩn đoán trực tuyến.
Nội dung của Hoa Kỳ và Canada
Các bảng “Vấn đề điều dưỡng tiềm năng” có thể tìm kiếm và di động có thể in được trong nhiều nghiên cứu đưa ra các vấn đề, dấu hiệu và triệu chứng và các can thiệp liên quan đến nghiên cứu ‘Sử dụng chung’ cho mỗi nghiên cứu chuyên khảo để cung cấp một mô tả nhanh về những gì xét nghiệm được thực hiện, được trình bày bằng ngôn ngữ hàng ngày mà bệnh nhân sẽ hiểu chuyên khảo tập trung vào những gì bạn cần làm trước, trong và sau mỗi phòng thí nghiệm và xét nghiệm chẩn đoán.
Giảng dạy cho bệnh nhân: chi tiết về an toàn của bệnh nhân “Nhạy cảm với các vấn đề văn hóa và xã hội” và “Cân nhắc về dinh dưỡng”, trong đó các chuyên khảo chẩn đoán hình ảnh phù hợp với giải thích về lý do kết quả xét nghiệm
Thông tin sinh lý bệnh lý giải thích tại sao kết quả xét nghiệm tăng hoặc giảm
Phạm vi tham chiếu xét nghiệm được biểu thị bằng cả đơn vị thông thường và đơn vị SI (với hệ số chuyển đổi đơn vị SI) và bao gồm tuổi và các biến thể đặc trưng theo giới tính khi được chỉ định và các biến thể bình thường do các cân nhắc về văn hóa, bao gồm thực phẩm, sản phẩm tự nhiên, thời gian xét nghiệm, xử lý mẫu bệnh phẩm, tình trạng bệnh nhân tiềm ẩn và các loại thuốc có thể can thiệp vào kết quả xét nghiệm và các xét nghiệm chẩn đoán cho các chuyên ngành, chẳng hạn như thai sản, theo dõi thuốc điều trị, dinh dưỡng và cảm giác
Tham khảo chéo các xét nghiệm liên quan và xét nghiệm chẩn đoán trong mỗi phụ lục “Hệ thống cơ thể” bao gồm theo dõi thuốc và độc tính cũng như xét nghiệm liên quan đến dinh dưỡng.

TRÍCH DẪN_
Davis’s Comprehensive Manual of Laboratory and Diagnostic Tests with Nursing Implications
Anne M Van Leeuwen, Mickey L Bladh
Year:2019
Publisher:F. A. Davis Company
Language:english
Pages:1440 / 1442
ISBN 10:0803674953
ISBN 13:9780803674950
File:PDF, 12.31 MB

Tải ebook: Định dạng PDF – 1442 Trang – 13 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/cam-nang-toan-dien-ve-xet-nghiem-va-test-chan-doan-cua-davis-voi-ung-dung-dieu-duong-an-ban-8-2019/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY