MangYTe

Tài liệu y khoa

Chẩn đoán phân tử: Nguyên lý cơ bản, phương pháp và ứng dụng lâm sàng

Chẩn đoán phân tử: Nguyên lý cơ bản, phương pháp và ứng dụng lâm sàng
  • Mã tin: 11055
  • Ngày đăng: 29/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Hướng dẫn quản lý Shock – Tiếp cận dựa trên kịch bản

Hình ảnh PET/CT trong bệnh lao, ấn bản 2020

Vai trò và ứng dụng của Telemedicine trong ICU, 2019

Tiết niệu học Phụ khoa: Thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng, Phiên bản thứ 3 2022

Oxford Giáo trình tâm thần kinh học, ấn bản 2020

Phạm vi áp dụng chẩn đoán phân tử vào phòng thí nghiệm lâm sàng bao gồm xác định người, vi sinh, ung thư học và loại mô. Hơn 300 bản vẽ minh họa rõ ràng các khái niệm sinh học phân tử và các ứng dụng chẩn đoán.
“Các khái niệm nâng cao” xuất hiện trong các hộp xuyên suốt văn bản để thách thức những sinh viên thích học hơn.
“Những điểm nổi bật trong lịch sử” cung cấp quan điểm lịch sử cho các thực hành xét nghiệm hiện tại.
“Nghiên cứu tình huống” trong các chương lâm sàng minh họa việc áp dụng các khái niệm sinh học phân tử vào xét nghiệm chẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân.
Câu hỏi Nghiên cứu ở cuối mỗi chương củng cố nội dung.
Các câu trả lời, bao gồm trong phụ lục, cho phép tự đánh giá bên ngoài lớp học.

TRÍCH DẪN__
Molecular Diagnostics: Fundamentals, Methods, and Clinical Applications
Lela Buckingham
Year:
2019
Edition:
Paperback
Publisher:
F. A. Davis Company
Language:
english
Pages:
576 / 583
ISBN 10:
0803668295
ISBN 13:
9780803668294

Tải ebook: Định dạng PDF, 583 trang, Kích thước 30 MB, Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/chan-doan-phan-tu-nguyen-ly-co-ban-phuong-phap-va-ung-dung-lam-sang/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY