MangYTe

Tài liệu y khoa

Đặc điểm kiểu hình và kết quả điều trị vô sinh của bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm

Đặc điểm kiểu hình và kết quả điều trị vô sinh của bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm
  • Mã tin: 1808
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Đặc điểm kiểu hình và kết quả điều trị vô sinh của bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm trình bày khảo sát đặc điểm kiểu hình và kết quả điều trị vô sinh bằng thụ tinh trong ống nghiệm trên bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang.

Nội dung Text: Đặc điểm kiểu hình và kết quả điều trị vô sinh của bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm

NGHIÊN CỨU VÔ SINH - HỖ TRỢ SINH SẢN Đặc điểm kiểu hình và kết quả điều trị vô sinh của bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm Đoàn Xuân Kiên1, Đoàn Thị Hằng2, Nguyễn Thanh Tùng2 1 Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 2 Viện Mô phôi lâm sàng quân đội, Học viện Quân y doi:10.46755/vjog.2022.1.792 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Đoàn Xuân Kiên, email: doanxuankien@gmail.com Nhận bài (received): 30/8/2020 - Chấp nhận đăng (accepted): 5/1/2022 Tóm tắt Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm kiểu hình và kết quả điều trị vô sinh bằng thụ tinh trong ống nghiệm trên bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang (HCBTĐN). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu thực hiện trên 140 bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang được chẩn đoán và phân loại kiểu hình theo Rotterdam. Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) theo kiểu hình. Kết quả: Kiểu hình D thường gặp nhất chiếm 44,3%, kiểu hình B ít gặp nhất chiếm 8,6%, kiểu hình C và kiểu hình A có tần suất lần lượt là 30,0% và 17,1%. Không có sự khác biệt về nồng độ AMH, LH, tỉ lệ LH/FSH giữa các nhóm kiểu hình. Không có sự khác biệt về chất lượng phôi ngày 3 giữa các nhóm kiểu hình. Tỉ lệ thai lâm sàng trung bình khi thực hiện TTTON là 44,3%, trong đó tỉ lệ có thai lâm sàng ở nhóm A là 54,2%, nhóm B là 50,0%, nhóm C và nhóm D lần lượt là 40,5%, và 41,9%. Tỉ lệ thai sinh hóa, thai lâm sàng, thai diễn tiến không có sự khác biệt giữa các nhóm kiểu hình. Kết luận: Bệnh nhân HCBTĐN có kiểu hình D gồm rối loạn phóng noãn và hình ảnh buồng trứng đa nang là thường gặp nhất, kiểu hình B gồm cường androgen và rối loạn phóng noãn ít gặp nhất. Không có sự khác biệt về chất lượng phôi ngày 3 và tỉ lệ thai sinh hóa, thai lâm sàng và thai diễn tiến giữa các nhóm kiểu hình. Từ khóa: Hội chứng buồng trứng đa nang, kiểu hình, hình ảnh buồng trứng đa nang. Characteristics and outcomes of in vitro fertilization in different phenotypes of polycystic ovary syndrome Doan Xuan Kien1, Doan Thi Hang2, Nguyen Thanh Tung2 1 Center for Fertility and Andrology, Phu Tho Obstetrics and Pediatrics Hospital 2 Army Clinical Embryology Institute, Military Medical University Abstract Objectives: To investigate the phenotypic characteristics and outcomes of IVF treatment in patients with PCOS. Subjects and methods: A prospective, descriptive study was conducted in 140 PCOS patients who were diagnosed and classified according to Rotterdam criteria. Clinical, paraclinical characteristics and quality of cleavage-stage embryos, pregnancy rates were evaluated. Results: The most common phenotype was D (44.3%), the least common was phenotype B (8.6%), phenotype C and phenotype A accounted for 30.0% and 17.1%, respectively. The average concentration of AMH, LH, LH/FSH was not statistically significant difference amongst phenotypic groups. The average clinical pregnancy rate after IVF treatment was 44.3% and this rate in phenotype A, B, C, D was 54.2%, 50.0%, 40.5%, 41.9% respectively. The biochemical pregnancy rates, clinical pregnancy rates, and ongoing pregnancy rates were similar between groups. Conclusion: Phenotype D characterized by ovulation dysfunction and polycystic ovarian morphology was the most common, phenotype B characterized by hyperandrogenism and ovulation dysfunction was the least common. Quality of cleavage-stage embryos and biochemical pregnancy rates, clinical pregnancy rates, ongoing pregnancy rates were similar between groups. Key words: Polycystic Ovary Syndrome, phenotype, polycystic ovarian morphology. Đào Xuân Kiên và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):49-54. doi:10.46755/vjog.2022.1.792 49

1. ĐẶT VẤN ĐỀ Morphology - PCOM). Hội chứng buồng trứng đa nang (HCBTĐN) là một Kiểu hình được phân loại gồm 4 loại kiểu hình [3]: rối loạn nội tiết phổ biến, gặp ở 4% đến 21% phụ nữ ở độ Kiểu hình A: HA + OD + PCOM; tuổi sinh sản [1], ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của sức Kiểu hình B: HA + OD; khỏe tổng thể của phụ nữ, với các tác động lâu dài không Kiểu hình C: HA + PCOM; dừng lại ở độ tuổi sinh sản [2]. Việc sử dụng các tiêu chí Kiểu hình D: OD + PCOM. khác nhau trong chẩn đoán HCBTĐN đã gây ra các vấn Bệnh nhân được khám, đánh giá các đặc điểm: tuổi, đề không tương thích cho các nghiên cứu HCBTĐN trên thời gian vô sinh, phân loại vô sinh, các dấu hiệu cường toàn thế giới. Điều này dẫn đến sự nhầm lẫn trong thực androgen trên lâm sàng (rậm lông, mụn trứng cá, rụng hành lâm sàng và sự chậm trễ trong tiến trình tìm hiểu tóc, hói đầu), về đặc điểm rậm lông chúng tôi sử dụng về hội chứng. Năm 2012 cuộc họp nhằm tìm kiếm sự thang điểm Ferriman – Gallway cải tiến, xác định có rậm đồng thuận dựa trên các bằng chứng có sẵn đã được lông khi điểm mFG ≥ 5 theo tác giả Huang Z. (2016) [5]. các chuyên gia HCBTĐN từ các quốc gia khác nhau đã Nồng độ testosterone được gọi là tăng khi testosterone đưa ra khuyến nghị sử dụng các tiêu chí ESHRE/ASRM toàn phần > 0,88ng/mL (theo NIH 1990). Hỏi về đặc kinh 2003, nhưng kèm theo một mô tả chi tiết về kiểu hình nguyệt, gọi là có rối loạn kinh nguyệt khi chu kỳ kinh < HCBTĐN [3]. HCBTĐN có biểu hiện lâm sàng khác nhau 21 hoặc > 35 ngày hoặc có dưới 8 chu kỳ trong 1 năm. giữa các khu vực và chủng tộc. Ở Châu Á có sự đa dạng Đánh giá chỉ số khối cơ thể, siêu âm đến tất cả các nang giữa các dân tộc, nên việc tìm kiếm các dữ liệu về đặc có kích thước từ 2 - 9mm trên toàn bộ buồng trứng vào điểm lâm sàng, sự phân bố các kiểu hình HCBTĐN còn ngày thứ 2-3 của chu kỳ kinh, thể tích buồng trứng được rất hạn chế. Do đó, việc tìm hiểu về sự phân bố kiểu tính theo công thức: (dài x rộng x cao) x 0,52 cm3, có hình hình, các đặc điểm điểm lâm, sàng cận lâm sàng của ảnh buồng trứng đa nang (PCOM) khi có ≥ 12 nang trên bệnh nhân có HCBTĐN ở Việt Nam từ đó tìm hiểu mối một buồng trứng, hoặc thể tích buồng trứng > 10 cm3. liên quan với kết quả điều trị vô sinh bằng phương pháp Các bệnh nhân được chẩn đoán mắc HCBTĐN có thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) ở nhóm bệnh nhân chỉ định làm IVF được đưa vào nghiên cứu. Bệnh nhân này có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy chúng tôi thực hiện được định lượng FSH, LH, E2, P4 vào ngày 2 chu kỳ kinh nghiên cứu này với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm kiểu và định lượng nồng độ AMH. Sử dụng phác đồ GnRH hình và kết quả điều trị vô sinh của bệnh nhân HCBTĐN antagonist để kích thích buồng trứng. Liều FSH đầu bằng thụ tinh trong ống nghiệm. dựa vào tuổi bệnh nhân, số lượng nang thứ cấp buồng trứng, BMI, nồng độ AMH, tiền sử đáp ứng với kích thích 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU buồng trứng. GnRH antagonist được cho vào ngày thứ 5 Đối tượng nghiên cứu của kích thích buồng trứng. Khi có ít nhất 2 nang noãn - Đối tượng nghiên cứu là các bệnh nhân đến khám đạt kích thước ≥ 18mm sẽ tiến hành tiêm trưởng thành và điều trị hiếm muộn tại Viện Mô Phôi lâm sàng quân noãn bằng GnRH agonist (thường dùng Diphereline liều đội – Học viện Quân Y, được chẩn đoán HCBTĐN theo 0,2mg tiêm dưới da) hoặc hCG (Ovitrelle 250mcg tiêm tiêu chuẩn Rotterdam [4] và được điều trị vô sinh bằng dưới da) chọc hút noãn sau 36 giờ. Đánh giá chất lượng phương pháp TTTON. Bệnh nhân đồng ý tham gia vào phôi ngày 3 được chia thành 3 mức độ tốt, trung bình và nghiên cứu. xấu, dựa vào các tiêu chí như số lượng và kích thước các - Tiêu chuẩn loại trừ: trường hợp cho nhận noãn, dị phôi bào, tỉ lệ mảnh vỡ bào tương và tình trạng đa nhân dạng tử cung, tiền sử phẫu thuật vùng chậu, lạc nội mạc của phôi bào theo đồng thuận Alpha (2011) [6]. Sau khi tử cung, dính tiểu khung, lao ổ bụng, các trường hợp có tạo phôi sẽ tiến hành đông phôi toàn bộ ở ngày 3 hoặc bệnh lý toàn thân. nuôi một phần hay toàn bộ số phôi lên ngày 5 sau đó trữ Phương pháp nghiên cứu đông. Đánh giá kết quả điều trị bằng tỉ lệ có thai ở chu - Thiết kế nghiên cứu kỳ chuyển phôi trữ đầu tiên, số phôi chuyển dựa vào tài Nghiên cứu mô tả tiến cứu. liệu hướng dẫn của ASRM và hiệp hội kỹ thuật hỗ trợ sinh - Thời gian từ tháng sản (SART) [7], tuổi, tiền sử của bệnh nhân. Xác định có Từ tháng 07/2017 đến 9/2019. thai sinh hóa khi xét nghiệm βhCG > 25 IU/l ở ngày 14 - Cỡ mẫu nghiên cứu sau chuyển phôi. Thai lâm sàng được xác định khi siêu Sử dụng cỡ mẫu thuận lợi, lấy tất cả những bệnh nhân âm đường âm đạo thấy hình ảnh túi ối sau 4 tuần chuyển đáp ứng tiêu chuẩn nghiên cứu vào cỡ mẫu nghiên cứu. phôi. Thai diễn tiến được xác định khi thai phát triển đến Các bước tiến hành ≥ 12 tuần. 140 bệnh nhân được chẩn đoán HCBTĐN theo tiêu Phân tích và sử lý số liệu: Sử lý số liệu bằng phần chuẩn Rotterdam có hai trong ba đặc điểm sau: mềm SPSS 20.0. Các biến nghiên cứu được kiểm định (1) Dấu hiệu cường androgen lâm sàng hoặc sinh phân phối chuẩn, sử dụng kiểm định One-Way ANOVA hóa (Hyperandrogenism - HA); để đánh giá sự khác biệt về giá trị trung bình giữa các (2) Rối loạn phóng noãn (Ovulation dysfunction - OD); nhóm kiểu hình. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p (3) Hình ảnh buồng trứng đa nang (Polycystic Ovarian < 0,05. 50 Đào Xuân Kiên và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):49-54. doi:10.46755/vjog.2022.1.792

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1. Phân loại vô sinh, thời gian, tiền sử Đặc điểm Số lượng Tỉ lệ (%) Phân loại vô sinh Nguyên phát 87 62,1 Thứ phát 53 37,9 Thời gian vô sinh < 2 năm 20 14,3 2 – 5 năm 82 58,6 > 5 năm 38 27,1 Thời gian vô sinh (năm) Trung vị (Q1 – Q3) 3 (2 – 6) Số lần TTON Lần 1 120 85,7 Lần 2 12 8,6 Lần ≥ 3 8 5,7 Vô sinh nguyên phát chiếm đa số (62,1%), nhóm vô sinh thứ phát chiếm 37,9%. Thời gian vô sinh thường gặp nhất là từ 2 – 5 năm (58,6%), thời gian vô sinh > 5 năm chiếm 27,1%, nhóm có thời gian vô sinh dưới 2 năm chiếm 14,3%. Kiểu hình A Kiểu hình B Kiểu hình C Kiểu hình C 17.1% 44.3% 8.6% 30.0% Biểu đồ 1. Phân loại kiểu hình Có 140 bệnh nhân HCBTĐN đáp ứng được tiêu chuẩn chọn mẫu được phân thành 4 nhóm kiểu hình được mô tả theo biểu đồ 1. Nhóm kiểu hình D thường gặp nhất có 62/140 bệnh nhân chiếm 44,3%, tiếp đến là nhóm có kiểu hình C 30%, kiểu hình A là 17,1%, kiểu hình B ít gặp nhất chiếm 8,6%. Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Kiểu hình Giá trị p* Đặc điểm A B C D ( ± SD) ( ± SD) ( ± SD) ( ± SD) Tuổi 29,67 ± 4,99 29,92 ± 4,36 28,40 ± 4,14 29,85 ± 4,47 0,39 Tuổi TB 29,39 ± 4,45 BMI(kg/m2 ) 22,11± 3,27 20,67 ± 1,79 21,58 ± 2,52 21,22 ± 2,20 0,32 BMI TB(kg/m ) 2 21,43 ± 2,49 mFG (điểm) 5,63 ± 1,06 5,08 ± 1,68 5,0 ± 2,13 1,9 ± 3,34 0,00 mFG TB (điểm) 3,74 ± 2,29 FSH(mIU/mL) 7,56 ± 3,19 6,78 ± 1,29 7,61 ± 2,67 8,25 ± 2,30 0,03 LH(mIU/mL) 11,43 ± 7,48 8,65 ± 5,24 9,59 ± 6,30 12,16 ± 6,59 0,14 Đào Xuân Kiên và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):49-54. doi:10.46755/vjog.2022.1.792 51

LH/FSH 1,58 ± 0,88 1,25 ± 0,64 1,36 ± 0,88 1,52 ± 0,73 0,48 Testosterone 0,61 ± 0,29 0,42 ± 0,21 0, 38 ± 0,26 0,35 ± 0,19 (nmol/L) 0,41 ± 0,27 0,00 AMH (ng/ml) 12,29 ± 4,95 9,28 ± 6,34 9,24 ± 4,29 11,05 ± 6,41 0,07 AMH (ng/ml) 10,57 ± 5,66 Số AFC Phải 16,25 ± 5,19 8,08 ± 2,97 15,36 ± 4,08 17,29 ± 4,44 0,00 (nang) Trái 17,88 ± 3,26 8,17 ± 2,29 16,88 ± 3,08 17,00 ± 4,02 0,00 Thể tích Buồng Phải 10,56 ± 2,52 9,83 ± 2,22 11,03 ± 3,33 11,00 ± 2,41 0,04 trứng (cm3) Trái 10,28 ± 2,49 9,08 ± 2,35 10,38 ± 2,39 10,75 ± 2,55 0,20 * Được kiểm định bằng One-Way ANOVA test. Nhóm kiểu hình B không có dấu hiệu PCOM nên số nang AFC và thể tích buồng trứng có sự khác biệt so với các nhóm kiểu hình còn lại. Nồng độ AMH ở nhóm kiểu hình A có xu hướng cao hơn các nhóm kiểu hình còn lại, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Không có sự khác biệt về tuổi, BMI, LH, LH/FSH giữa các nhóm kiểu hình. Bảng 3. Kết quả điều trị vô sinh bằng thụ tinh ống nghiệm Đặc điểm Kiểu hình Tổng Giá trị A(24) B(12) C(42) D(62) n(%) P* n(%) n(%) n(%) n(%) Phân loại phôi Tốt 84(41,6) 50(45,5) 141(46,2) 276(51,9) 551(48,0) 0,18 Trung bình 53(26,2) 28(25,4) 89(29,2) 129(24,2) 299(26,0) 0,98 Xấu 65(32,2) 32(29,1) 75(24,6) 127(23,9) 299(26,0) 0,32 Tổng 202 110 305 532 1149 Tỉ lệ thai sinh hóa Thai sinh hóa 13(54,2) 7(58,3) 18(42,9) 30(48,4) 68(48,6) 0,73 Tỉ lệ thai lâm sàng Thai lâm sàng 13(54,2) 6(50,0) 17(40,5) 26(41,9) 62(44,3) 0,69 Tỉ lệ thai diễn tiến Thai diễn tiến 13(54,2) 6(50,0) 16(38,1) 24(38,7) 59(42,1) 0,50 * Được kiểm định bằng One-Way ANOVA Test. Tỉ lệ phôi tốt trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất là 48%. Tỉ lệ có thai sinh hóa trung bình của đối tượng nghiên cứu là 48,6%, tỉ lệ thai lâm sàng và thai tiến triển trung bình lần lượt là 44,3% và 42,1%. Không có sự khác biệt về chất lượng phôi ngày 3 giữa các nhóm kiểu hình. Tỉ lệ thai sinh hóa, thai lâm sàng, thai diễn tiến không có sự khác biệt giữa các nhóm kiểu hình. 4. BÀN LUẬN Đã có nhiều báo cáo về tỉ lệ phân bố kiểu hình trên thế giới, tỉ lệ phân bố kiểu hình cũng rất khác nhau giữa các nghiên cứu khác. Bảng 4. Tỉ lệ phân bố kiểu hình hội chứng buồng trứng đa nang Tác giả (Năm), Quốc gia Bệnh nhân vô sinh (PCOS) Phân bố kiểu hình (%) A B C D Ma Y. (2010) Trung Quốc [8] 2111 (129) 31,0 16,3 27,1 25,6 Tehrani FR (2011) Iran, [9] 929(136) 8,8 39,7 31,6 19,9 Yildiz BO (2012) Thổ Nhĩ Kỳ [2] 392 (78) 25,6 5,1 46,2 23,1 Li R (2013) Trung Quốc [10] 15924(886) 28,7 19,0 37,3 15,0 52 Đào Xuân Kiên và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):49-54. doi:10.46755/vjog.2022.1.792

Rauritsen MP (2014) Đan 447(86) 4,7 4,7 72,1 18,6 Mạch [11] Tehrani FR (2014) Iran [12] 602(85) 12,9 22,4 49,4 15,3 Cao Ngọc Thành (2019) Việt 901(479) 16,5 3,1 12,7 67,6 Nam [13] Trong nghiên cứu này (140) 17,1 8,6 30,0 44,3 Nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng kiểu hình D nghiên cứu của một số tác giả khác thực hiện trên bệnh là thường gặp nhất (44,3%), kiểu hình B là ít gặp nhất nhân HCBTĐ và cùng phác đồ kích thích buồng trứng (8,6%). Kết quả của chúng tôi cũng tương đương với [20], [21]. Chúng tôi thấy không có sự khác biệt về tỉ nghiên cứu trong nước của Cao Ngọc Thành [13]. Qua lệ thai lâm sàng và thai diễn tiến giữa các nhóm kiểu bảng trên cho thấy tỉ lệ phân bố kiểu hình của người Việt hình, kết quả này cũng tương đương với nghiên cứu của Nam tương đối khác so với nghiên cứu của các nước Eftekhar M. không thấy có sự khác biệt về tỉ lệ thai sinh khác [2], [8], [11]. hóa, thai lâm sàng giữa các nhóm kiểu hình [14]. Các đặc điểm về tuổi trung bình, chỉ số BMI, LH, tỉ lệ LH/FSH, AMH không thấy có sự khác biệt giữa các nhóm 5. KẾT LUẬN kiểu hình. Nghiên cứu của tác giả Eftekhar M (2017) cho Trong các bệnh nhân mắc hội chứng buồng trứng đa thấy có sự khác biệt về nồng độ LH, tỉ lệ LH/FSH và nang, nhóm kiểu hình D thường gặp nhất, kiểu hình B ít AMH giữa các nhóm kiểu hình [14]. Đặc điểm rậm lông gặp nhất. Giữa các nhóm kiểu hình, không có sự khác đánh giá bằng thang điểm mFG thấy nhóm kiểu hình D biệt về số lượng, chất lượng phôi, tỉ lệ có thai sinh hóa, tỉ (OD + PCOM) có điểm mFG trung bình thấp hơn (1,9 ± lệ thai lâm sàng và tỉ lệ thai tiến triển. 1,34). Phần lớn các nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh nhân mắc HCBTĐN không tăng androgen có mức độ rối loạn TÀI LIỆU THAM KHẢO nội tiết và chuyển hóa nhẹ nhất và tỉ lệ mắc hội chứng 1. Lizneva D, Suturina L, Walker W, et al. Criteria, chuyển hóa nhẹ nhất so với nhóm chứng khỏe mạnh prevalence, and phenotypes of polycystic ovary [15]. Nồng độ testosterone trung bình trong nghiên cứu syndrome. Fertil Steril. 2016;106(1): 6–15. của chúng tôi là 0,41 ± 0,27 nmol/L, kết quả này cũng 2. Yildiz BO, Bozdag G, Yapici Z, Esinler I, Yarali H. tương đương với nghiên cứu của Cao Ngọc Thành là 0,36 Prevalence, phenotype and cardiometabolic risk of ± 0,25 nmol/L [13]. Nồng độ testosterone có sự khác polycystic ovary syndrome under different diagnostic nhau giữa các nhóm kiểu hình. Điểm yếu của nghiên cứu criteria. Hum Reprod. 2012;27:3067–73. này là chưa đánh giá được chỉ số FTI (Free Testosterone 3. National Institutes of Health. Evidence-based Index) để đánh giá tình trạng cường androgen sinh hóa. methodology workshop on polycystic ovary syndrome. Tỉ lệ phôi tốt trung bình trong nghiên cứu của chúng Executive summary. 2012. tôi là 48,0%, không có sự khác biệt về chất lượng phôi 4. The Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored PCOS giữa các nhóm kiểu hình. Một số nghiên cứu trước consensus workshop group. Revised 2003 consensus đây chỉ ra rằng ở bệnh nhân HCBTĐN có rất nhiều yếu on diagnostic criteria and long-term health risks related tố tác động trực tiếp và gián tiếp làm ảnh hưởng đến to polycystic ovary syndrome (PCOS). Hum Reprod. khả năng trưởng thành của noãn, làm giảm chất lượng 2004;19(1): 41–47. noãn và phôi [16]. Tuy nhiên tỉ lệ phôi tốt trong nghiên 5. Huang Z, Yong E.-L. Ethnic differences. Is there an cứu của chúng tôi lại cao hơn kết quả trong nghiên cứu Asian phenotype for polycystic ovarian syndrome?. Best của Dương Đình Hiếu được thực hiện cùng trung tâm từ Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016;37: 46–55. 2011 đến 2014 trên nhóm bệnh nhân chung đến điều trị 6. Alpha Scientists in Reproductive Medicine and ESHRE có tỉ lệ phôi tốt là 28,4% [17] có thể do kỹ thuật thực hiện Special Interest Group Embryology. Istanbul consensus trong và môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm workshop on embryo assessment: proceedings of an ngày càng được cải thiện làm tăng tỉ lệ tạo phôi tốt. Mới expert meeting. Reprod Biomed Online. 2011;22(6): đây nghiên cứu của Audrey UK (2022) trên 1496 noãn 632–646. trưởng thành chia theo các nhóm kiểu hình thấy rằng tỉ 7. ASRM and SART. Criteria for number of embryos to lệ noãn trưởng thành, hình thái noãn và kết quả sau tiêm transfer: a committee opinion. Fertil Steril. 2013;99(1): tinh trùng vào bào tương noãn không có sự khác biệt 44–46. giữa các nhóm kiểu hình [18]. Nghiên cứu của Cela V 8. Ma Y, Li R, Qiao J, et al. Characteristics of abnormal (2017) trên 71 bệnh nhân HCBTĐN chia thành các nhóm menstrual cycle and polycystic ovary syndrome in kiểu hình thấy rằng không có sự khác biệt về số lượng community and hospital populations. Chin Med J (Engl). noãn thu được, tỉ lệ noãn trưởng thành, tổng số phôi, chất 2010;123(16): 2185–2189. lượng phôi ngày 3 và ngày 5 giữa các nhóm kiểu hình 9. Tehrani F.R, Simbar M, Tohidi M, et al. The prevalence [19]. of polycystic ovary syndrome in a community sample Tỉ lệ thai sinh hóa, thai lâm sàng và thai diễn tiến of Iranian population: Iranian PCOS prevalence study. trong nghiên cứu của chúng tôi cũng tương đương với Reprod Biol Endocrinol RBE. 2011; 9(1): 39-46. Đào Xuân Kiên và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):49-54. doi:10.46755/vjog.2022.1.792 53

10. Li R, Zhang Q, Yang D, et al. Prevalence of polycystic ovary syndrome in women in China: a large community- based study. Hum Reprod. 2013;28(9): 2562–2569. 11. Lauritsen M.P, Bentzen J.G, Pinborg A, et al. The prevalence of polycystic ovary syndrome in a normal population according to the Rotterdam criteria versus revised criteria including anti-Müllerian hormone. Hum Reprod. 2014;29(4): 791–801. 12. Tehrani F.R, Rashidi H, Bahri Khomami M, et al. The prevalence of metabolic disorders in various phenotypes of polycystic ovary syndrome: a community based study in Southwest of Iran. Reprod Biol Endocrinol. 2014;12(1): 89-103. 13. Cao N.T, Le M.T, Nguyen V.Q.H, et al. Defining polycystic ovary syndrome phenotype in Vietnamese women. J Obstet Gynaecol Res. 2019;45(11): 2209– 2219. 14. Eftekhar M, Mirhashemi ES, Tabibnejad N. Assisted reproductive outcomes in women with different polycystic ovary syndrome phenotypes. Int J Gynecol Obstet. 2019 Feb;144(2):147–52. 15. Yilmaz M, Isaoglu U, Delibas I.B, et al. Anthropometric, clinical and laboratory comparison of four phenotypes of polycystic ovary syndrome based on Rotterdam criteria. J Obstet Gynaecol Res. 2011;37(8): 1020–1026. 16. Qiao J, Feng H.L. Extra- and intra-ovarian factors in polycystic ovary syndrome: impact on oocyte maturation and embryo developmental competence. Hum Reprod Update. 2011;17(1): 17–33. 17. Dương Đình Hiếu. Nghiên cứu hình thái và đánh giá liên tục phôi 3 và 5 ngày tuổi của bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm, Luận án Tiến sĩ Y học, Học viện Quân Y. 2016. 18. Audrey UK, Decanter C, Grysole Cet al. Polycystic ovary syndrome phenotype does not have impact on oocyte morphology. Reprod Biol Endocrinol RBE. 2022 Jan 5;20:7. 19. Cela V, Obino M, Alberga Y, Pinelli S, et al. Ovarian response to controlled ovarian stimulation in women with different polycystic ovary syndrome phenotypes. Gynecol Endocrinol. 2018 Jun 3;34(6):518–23. 20. Tehraninejad E.S, Nasiri R, Rashidi B, et al. Comparison of GnRH antagonist with long GnRH agonist protocol after OCP pretreatment in PCOs patients. Arch Gynecol Obstet. 2010;282(3): 319–325. 21. Singh N, Naha M, Malhotra N, et al. Comparison of gonadotropin-releasing hormone agonist with GnRH antagonist in polycystic ovary syndrome patients undergoing in vitro fertilization cycle: Retrospective analysis from a tertiary center and review of literature. J Hum Reprod Sci. 2014;7(1): 52–57. 54 Đào Xuân Kiên và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):49-54. doi:10.46755/vjog.2022.1.792

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-kieu-hinh-va-ket-qua-dieu-tri-vo-sinh-cua-benh-nhan-hoi-chung-buong-trung-da-nang-bang-thu--2551660.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY