Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Mã tin : 1634
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu mô tả trên 110 bệnh nhân khám sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng tế bào âm đạo – cổ tử cung đơn thuần, có kết quả là LSIL từ 01/10/2020 đến 31/03/2021 khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

NGHIÊN CỨU PHỤ KHOA - KHỐI U Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Trần Thị Ly1, Trần Thị Thu Hạnh2, Nguyễn Mạnh Thắng2 1 Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên 2 Trường Đại học Y Hà Nội doi:10.46755/vjog.2021.4.1280 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Trần Thị Ly, email: 0220e0823@hanu.edu.vn Nhận bài (received): 29/11/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 20/12/2021 Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL. Đối tượng và phương pháp: Tiến cứu mô tả trên 110 bệnh nhân khám sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng tế bào âm đạo – cổ tử cung đơn thuần, có kết quả là LSIL từ 01/10/2020 đến 31/03/2021 khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Kết quả và kết luận: Có 43,6% bệnh nhân có ra khí hư nhiều, 15,5% ra máu bất thường và có tới 22,7% bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Soi cổ tử cung có 60,8% có tổn thương nghi ngờ. Khi khám lâm sàng có 12,7% trường hợp có tổn thương nghi ngờ ung thư cổ tử cung. Bệnh nhân LSIL chủ yếu có các tổn thương lành tính, CIN I, CIN II (68,9%) và có kết quả HPV âm tính hoặc dương tính 1/12 type nguy cơ cao. Bệnh nhân LSIL ≥ 40 tuổi có nguy cơ mắc CIN III hoặc ung thư biểu mô vảy cao gấp 1,22 lần so với nhóm dưới 40 tuổi với p < 0,001. Những bệnh nhân này chủ yếu nhiễm HPV typ 16 và/hoặc type 18 (p < 0,05). Từ khóa: tổn thương LSIL, HPV và tổn thương LSIL Clinical and paraclinical characteristics in patterns with vaginal cell - LSIL classic examination at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology Tran Thi Ly1, Tran Thi Thu Hanh2, Nguyen Manh Thang2 1 Hung Yen Women’s and Children’s Hospital 2 Ha Noi Medical University Abstract Objectives: To describe the clinical and laboratory characteristics of patients with LSIL cervical cytology results. Subjects and methods: Prospective descriptive study on 110 patients with cervical cancer screening by vaginal cells - cervical cancer alone, the results were LSIL from October 1st, 2020 to March 31st, 2021 at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology.  Results and conclusions: 43.6% of patients had heavy discharge, 15.5% had abnormal bleeding and 22.7% of patients had no clinical symptoms. CT scan has 60.8% suspected lesions. On clinical examination, 12.7% of cases had lesions suspected of cervical cancer. LSIL patients mainly have benign lesions, CIN I, CIN II (68,9%) and have negative HPV results or (+) 1/12 high-risk types. LSIL patients ≥ 40 years old had a 1.22 times higher risk of CIN III or squamous cell carcinoma compared with the group under 40 years of age with p < 0.001. These patients were mainly infected with HPV types 16 and/or type 18 (p < 0.05). Keywords: LSIL lesions, HPV and LSIL lesions. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ thành carcinoma tế bào vảy xâm nhập [1]. Theo nghiên Ung thư cổ tử cung là nguyên nhân gây tử vong hàng cứu của Alanen, có 45,3% bệnh nhân có chẩn đoán LSIL đầu cho phụ nữ. Tầm soát ung thư cổ tử cung giúp phát trở về tế bào học bình thường hoặc thay đổi tế bào lành hiện sớm, điều trị các tổn thương tiền ung thư. Có nhiều tính. Đa số bệnh nhân chuyển sang tế bào học lành tính phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung, trong đó có trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, khoảng 30% số bệnh nhân xét nghiệm phiến đồ tế bào âm đạo- cổ tử cung. LSIL tổn tại dai dẳng trong 12 tháng trước khi trở lại bình LSIL là tổn thương biểu mô vảy CTC mức độ thấp. thường, khoảng 9,5% bệnh nhân LSIL chuyển thành HSIL Về diễn tiến tự nhiên của LSIL, khoảng 47% tự thoái [2]. Tỷ lệ tự thoái triển phụ thuộc vào tuổi, cũng như các triển, 21% tiến triển thành HSIL và chỉ khoảng 0,15% yếu tố liên quan đến phòng vệ miễn dịch. Khả năng tự Trần Thị Ly và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):35-40. doi:10.46755/vjog.2021.4.1280 35

thoái triển ở trẻ vị thành niên và phụ nữ trẻ tuổi nhiều hơn cung trước đó. là người lớn tuổi, 91% tự thoái triển sau 36 tháng. Chính - Đang mang thai. vì thế, điều trị CIN I không được khuyến cáo. - Bệnh nhân có các bệnh toàn thân ảnh hưởng đến Người ta có thể xem CIN I là biểu hiện cấp tính của sức đề kháng của cơ thể như HIV, đái tháo đường, mắc nhiễm HPV thoáng qua [3]. Tuy nhiên, có khoảng 90% các bệnh hệ thống ,.... phụ nữ có tâm lý lo lắng khi nhận được kết quả tế bào âm - Tâm thần hoặc giao tiếp không bình thường. đạo bất thường, trong đó có LSIL. Điều đó có thể dẫn đến 2.2. Phương pháp nghiên cứu những can thiệp quá mức, gây ra lãng phí về mặt kinh a. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả, tiến cứu, tế cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ [4]. các bệnh nhân này được khai thác đầy đủ triệu chứng Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục lâm sàng, được xét nghiệm HPV, soi cổ tử cung và xét tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh nghiệm giải phẫu bệnh. nhân có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung LSIL. b. Các chỉ số, biến số nghiên cứu: triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể, xét nghiệm HPV, kết quả soi 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU cổ tử cung, kết quả mô bệnh học. 2.1. Đối tượng nghiên cứu c. Thu thập thông tin và xử lý số liệu Những bệnh nhân đến khám và sàng lọc ung thư cổ Thu thập thông tin: tất cả các bệnh nhân được thu tử cung bằng tế bào âm đạo – cổ tử cung đơn thuần, có thập thông tin theo mẫu bệnh án thống nhất gồm toàn kết quả là LSIL từ 01/10/2020 đến 31/03/2021 tại Bệnh bộ các chỉ tiêu nghiên cứu nêu trên. viện Phụ sản Trung ương. Phương pháp xử lý số liệu: số liệu được thu thập, xử a. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: những bệnh nhân lý trên chương trình SPSS 20.0. đến khám có kết quả tế bào âm đạo – cổ tử cung là LSIL. d. Đạo đức nghiên cứu: được thông qua bởi Hội đồng b. Tiêu chuẩn loại trừ: Y đức của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Hội đồng đề - Đã đốt hoặc khoét chóp cổ tử cung, xạ trị tại cổ tử cương Đại học Y Hà Nội. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đặc điểm lâm sàng Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo triệu chứng lâm sàng Lâm sàng n Tỷ lệ % Triệu chứng cơ năng Ra khí hư nhiều 48 43,6 Ra máu bất thường 17 15,5 Phối hợp cả 2 triệu chứng 20 18,2 Không có triệu chứng 25 22,7 Tổng 110 100 Khám lâm sàng Không thấy tổn thương 96 87,3 Tổn thương nghi ngờ ung thư cổ tử cung 14 12,7 Tổng 110 100 Nhận xét: Đa số bệnh nhân LSIL chủ yếu không có triệu chứng lâm sàng điển hình, chủ yếu là ra khí hư và không có tổn thương khi khám lâm sàng. 3.2. Đặc điểm cận lâm sàng Bảng 2. Phân bố kết quả soi cổ tử cung Kết quả soi cổ tử cung n Tỷ lệ % Bình thường 10 9,1 Tổn thương lành tính (lộ tuyến, polyp, Condyloma) 33 30,1 Tổn thương nghi ngờ 67 60,8 Vết trắng 26 23,6 Lát đá 5 4,5 Mạch máu bất thường 9 8,2 Vết trợt 8 7,3 Phối hợp 2 tổn thương (vết trắng, lát đá, mạch máu bất 8 7,3 thường, vết trợt) 36 Trần Thị Ly và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):35-40. doi:10.46755/vjog.2021.4.1280

Sùi 5 4,5 Loét 3 2,7 Phối hợp 2 tổn thương sùi và loét 3 2,7 Tổng 110 100 Nhận xét: Chiếm tỷ lệ lớn nhất là có tổn thương nghi ngờ khi soi cổ tử cung (60,8%). Bảng 3. Kết quả mô bệnh học và triệu chứng thực thể Triệu chứng thực thể Không thấy tổn Tổn thương nghi thương ngờ ung thư Tổng p Kết quả mô bệnh học n, (%) n, (%) 32/96 2/14 34/110 Lành tính (33,3) (14,3) (30,9) 46/96 4/14 50/110 CIN I (47,9) (28,6) (45,5) 18/96 1/14 19/110 CIN II (18,8) (7,1) (45,5) p< 0,05 0 2/14 2/110 CIN III (14,3) (1,8) 0 5/14 5/110 Ung thư biểu mô vảy (35,7) (4,5) 96 14 110 Tổng (100) (100) (100) CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia): Tân sản nội biểu mô cổ tử cung. Nhận xét: Nhóm bệnh nhân khám lâm sàng có hình ảnh cổ tử cung không thấy tổn thương chủ yếu có tổn thương mô bệnh học là lành tính hoặc CIN I, CIN II. 100% bệnh nhân CIN III và ung thư biểu mô vảy khi khám lâm sàng đều có hình ảnh tổn thương nghi ngờ ung thư. Kết quả này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Bảng 4. Phân bố kết quả mô bệnh học ở nhóm tuổi Mô bệnh học Lành tính hoặc CIN III hoặc CIN I hoặc CIN II ung thư biểu mô vảy p Tuổi n, (%) n, (%) 71/103 < 40 tuổi 0 (68,9) p < 0,001 32/103 7 ≥40 tuổi OR (95%CI)=1,22 (31,1) (100) (1,05 - 1,41) 103 7 Tổng (100) (100) CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia): Tân sản nội biểu mô cổ tử cung Nhận xét: Bệnh nhân LSIL < 40 tuổi chủ yếu có các tổn thương lành tính, CIN I, CIN II (68,9%). Bệnh nhân LSIL ≥ 40 tuổi có nguy cơ mắc CIN III hoặc ung thư biểu mô vảy cao gấp 1,22 lần so với nhóm dưới 40 tuổi (95%CI) với p< 0,001. Biểu đồ 1. Phân bố kết quả định typ HPV HPV: Human Papilloma virus (Virus sinh u nhú ở người) Nhận xét: Trong 110 bệnh nhân được xét nghiệm HPV, bệnh nhân nhiễm HPV 1/12 typ nguy cơ cao chiếm tỷ lệ cao nhất (50,9%), tiếp đến là nhóm nhiễm phối hợp 2 typ trở lên (16,4%). Nhóm bệnh nhân nhiễm HPV typ 16 chiếm 11,8%. Trần Thị Ly và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):35-40. doi:10.46755/vjog.2021.4.1280 37

Bảng 5. Mối liên quan giữa nhiễm HPV và tổn thương mô bệnh học HPV HPV (+) typ 16 và/ HPV (+) 1/12 HPV (-) Tổng hoặc typ 18 typ nguy cơ cao p n, (%) n, (%) Mô bệnh học n, (%) n, (%) 11/34 7/34 16/34 34 Lành tính (32,4) (20,6) (47,0) (100) 2/50 16/50 32/50 50 CIN I (4,0) (32,0) (64,0) (100) 2/19 10/19 7/19 19 CIN II (10,5) (52,6) (36,9) (100) p< 0,05 2/2 2 CIN III 0 0 (100) (100) 4/5 1/5 5 Ung thư biểu mô vảy 0 (80,0) (20,0) (100) Tổng 15 39 56 110 n, (%) (13,6) (35,5) (50,9) (100) HPV: Human Papilloma virus (Virus sinh u nhú ở người) CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia): Tân sản nội biểu mô cổ tử cung Nhận xét: Nhóm bệnh nhân có kết quả mô bệnh học lành tính chủ yếu có kết quả HPV (+) 1/12 typ nguy cơ cao (47%) hoặc HPV âm tính (32,4%). Nhóm bệnh nhân CIN III, ung thư biểu mô vảy chủ yếu nhiễm HPV typ 16 và/hoặc typ 18 với tỷ lệ lần lượt là 100% và 80%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p< 0,05. 4. BÀN LUẬN trường hợp nào ung thư biểu mô xâm lấn. Trong số 8014 4.1. Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân có kết quả xét nghiệm LSIL và xét nghiệm Có tới 43,6% phụ nữ viêm âm đạo với biểu hiện ra khí HPV, 1727 bệnh nhân được theo dõi mô bệnh học trong hư nhiều, 15,5% ra máu bất thường, 18,2% có cả 2 triệu vòng 6 tháng sau khi xét nghiệm tế bào học Pap và xét chứng trên và cũng có 22,7% số phụ nữ không có triệu nghiệm HPV. Sự phát hiện tỷ lệ CIN II/III ở những bệnh chứng. Khi khám lâm sàng có 12,7% bệnh nhân có các nhân có kết quả xét nghiệm HPV dương tính cao hơn tổn thương nghi ngờ ung thư CTC. Các tổn thương tế bào đáng kể so với những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm cổ tử cung cần có giai đoạn phát triển và kéo dài. Tổn HPV âm tính (17,8% so với 8,1%, p < 0,001). CIN tổng thương tiền ung thư hay ung thư CTC cần có một thời thể tỷ lệ phát hiện là 88,8% (1185/1334) ở phụ nữ có xét gian dài phát triển tại biểu mô và tại chỗ CTC. Khoảng nghiệm HPV dương tính, cao hơn đáng kể tỷ lệ 84,7% ở thời gian trung bình cho sự tiến triển này khoảng 10 - 20 phụ nữ có xét nghiệm HPV âm tính (p = 0,029). Bất kể kết năm. Đây chính là sự thuận lợi cho việc tầm soát ung thư quả xét nghiệm HPV, CIN II/III có tỷ lệ phát hiện là 11,4% CTC, giúp phát hiện sớm và điều trị những tổn thương (54/475) ở phụ nữ dưới 30 tuổi, thấp hơn đáng kể so với tiền ung thư CTC [5]. 17,4% (208/1198) ở phụ nữ từ 30 tuổi trở lên (p= 0,002). Triệu chứng cận lâm sàng Trong số những bệnh nhân có xét nghiệm HPV âm tính, Kết quả soi cổ tử cung: hình ảnh soi CTC có tổn CIN II/III được phát hiện ở 1 trong số 30 (3,3%) phụ nữ thương nghi ngờ (gồm vết trắng, chấm đáy, mạch máu từ 50 tuổi trở lên, xuất hiện thấp hơn so với những phụ bất thường...), chiếm tỷ lệ 60,9%. Còn lại là 10 trường hợp nữ dưới 50 tuổi (8,0%, 28/351, p= 0,357) [6]. Kết quả của soi CTC bình thường, chiếm 9,1% và 30,1% bệnh nhân có chúng tôi cao hơn nhiều so với nghiên cứu của Kaiser các tổn thương lành tính. Permanente Northern California với tỷ lệ CIN II và CIN III Kết quả mô bệnh học: Chúng tôi ghi nhận có 45,5% lần lượt là 3,5% và 1,4% [7]. các trường hợp có kết quả mô bệnh học là CIN I, 17,3% Xét nghiệm HPV: Theo Hiệp hội Nghiên cứu châu bệnh nhân có tổn thương CIN II, chỉ có 1,8% CIN III và Âu về bệnh lý viêm nhiễm và tân sinh đường sinh dục 4,5% ung thư biểu mô vảy. Bệnh nhân LSIL ≥ 40 tuổi có và trung tâm nghiên cứu Quốc gia về ung thư cổ tử nguy cơ mắc CIN III hoặc ung thư biểu mô vảy cao gấp cung, HPV là nguyên nhân quan trọng gây ung thư cổ tử 1,22 lần so với nhóm dưới 40 tuổi (95%CI) với p< 0,001. cung. Trong số các loại này, người ta thấy rằng HPV-16 Khi khám lâm sàng không thấy tổn thương thì chủ yếu là loại phổ biến nhất ở bệnh nhân ung thư biểu mô trong kết quả mô bệnh học là lành tính hoặc CIN I (33,3% và cổ tử cung (CIN) và ung thư biểu mô cổ tử cung, trong 47,9%). Điều này có thể góp phần trong việc quyết định khi HPV-6 và HPV-11 hiếm khi liên quan đến ung thư biểu đưa ra các can thiệp sớm hơn ở những bệnh nhân LSIL mô cổ tử cung [8], [9], [10]. Kết quả cho thấy nhóm bệnh tuổi cao > 40 tuổi hoặc khi khám lâm sàng có những nhân có kết quả mô bệnh học lành tính chủ yếu có kết tổn thương nghi ngờ ung thư, thay vì theo dõi định kỳ. quả HPV (+) 1/12 typ nguy cơ cao (47%) hoặc HPV âm Kết quả của chúng tôi cao hơn so với nghiên cứu của tính (32,4%). Nhóm bệnh nhân CIN I có HPV (+) 1/12 typ U – Zhao. Nghiên cứu này cho thấy kết quả CIN II/ CIN III nguy cơ cao chiếm tỷ lệ cao nhất (64%), sau đó là HPV được ghi nhận ở 15,2% số bệnh nhân, CIN I ở 66,9% bệnh (+) typ 16 và/ hoặc typ 18 (32%). Nhóm bệnh nhân CIN II, nhân và âm tính ở 14,9% bệnh nhân và không tìm thấy CIN III, ung thư biểu mô vảy chủ yếu rơi vào nhóm nhiễm 38 Trần Thị Ly và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):35-40. doi:10.46755/vjog.2021.4.1280

HPV typ 16 và/ hoặc typ 18 với tỷ lệ lần lượt là 52,6%, TÀI LIỆU THAM KHẢO 100% và 80%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 1. Lê Trung Thọ, Trần Văn Hợp. “Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm p< 0,05. Đặc biệt, 100% bệnh nhân nhiễm HPV typ 16 và/ HPV ở cộng đồng phụ nữ Hà Nội, tìm hiểu một số yếu tố hoặc typ 18 có kết quả là CIN III hoặc ung thư biểu mô liên quan”, Tạp chí Nghiên cứu Y học Thành phố Hồ Chí vảy đều ≥ 40 tuổi. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Minh, 2009, 13(1), tr. 185 - 189. virus HPV, đặc biệt HPV typ 16 và typ 18 có vai trò quan 2. Alanen K.W., Elit L.M., Molinaro P.A. and McLachlin C.M. trọng gây nên các tổn thương tại CTC, đặc biệt là các Assessment of cytologic follow-up as the recommended tổn thương tiền ung thư và ung thư CTC. Nghiên cứu của management for patients with atypical squamous cells Cung Thị Thu Thủy tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi of undetermined significance or low grade squamous soi CTC ở phụ nữ tế bào CTC bất thường, tỷ lệ nhiễm HPV intraepithelial lesions. Cancer, 1998, 84: 5-10.  tăng dần theo mức độ nặng của kết quả soi nên khi có 3. ASCCP. Updated consensus guidelines for the soi CTC bất thường khả năng nhiễm HPV càng cao: HPV Management of Abormal cervical cancer screening dương tính ở nhóm soi CTC bất thường là 62,4% tăng lên tests and cancer precursors. Journal of Lower Genital 100% khi soi nghi ngờ ung thư CTC [11]. Theo Guan P. tỷ Tract Disease, 2013. Vol 17, number 5. lệ nhiễm HPV tăng dần ở phụ nữ có tổn thương CTC từ 4.https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0142(19980225) viêm nhiễm đến tiền ung thư và ung thư CTC [12]. Kết 84:13.0.CO;2-Q quả của chúng tôi thấy có tới 86,4% bệnh nhân nhiễm 5. Noller KL. Intraepithelial neoplasia of the lower genital HPV, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm nhiễm HPV tract(cervix, vulva): Etiology, screening, diagnostic thuộc 1/12 typ nguy cơ cao (50,9%), có 11,8% nhiễm HPV techniques, management, Comprehensive Gynecology, typ 16, có 7,3% nhiễm HPV typ 18 và có tới 16,4% nhiễm Elsevier, Philadelphia2007 phối hợp từ 2 typ trở lên. Kết quả này cao hơn so với 6. U - Zhao, ChengquanPY - 2017/07/23SP - 2436EP nghiên cứu của De Brot là 61,5% LSIL nhiễm HPV [13] và - 2441T1 - HPV test results and histological follow-up tương đương với nghiên cứu về quản lý LSIL năm 2003, results of patients with LSIL Cervical Cytology from the có 89,1% bệnh nhân LSIL có nhiễm HPV [14], nghiên cứu Largest CAP-certified laboratory in ChinaVL - 8DO - của U – Zhao cho kết quả là 6.074 trong tổng số 8.014 10.7150/jca.19421JO - Journal of Cancer ER (75,8 %) phụ nữ có tế bào học LSIL cũng có xét nghiệm 7. Littell RD, Kinney W, Fetterman B, et al. Risk of HPV dương tính. Tỷ lệ HPV dương tính cao nhất ở thanh cervical precancer and cancer in women aged 30 years thiếu niên (87,5%). Có một sự suy giảm rõ ràng trong tỷ and older with an HPV-negative low-grade squamous lệ nhiêm HPV ở các nhóm lớn tuổi. Khi phụ nữ được chia intraepithelial lesion screening result. J Low Genit Tract thành 2 nhóm (trẻ hơn và già hơn) dựa trên các điểm Dis. 2011;15(1): 54-9. cắt khác nhau là 30, 40 và 50 năm, tỷ lệ HPV dương tính 8. Bosch FX, Manos MM, Munoz N, et al. Prevalence of là cao hơn đáng kể ở tất cả các nhóm trẻ hơn so với human papillomavirus in cervical cancer. A worldwide nhóm tuổi lớn hơn (< 30/≥ 30 78,5%/71,4%, p < 0,001; < perspective. J Natl Cancer Inst. 1995; 87: 796– 802. 40/≥ 40 78,5%/71,4%, p < 0,001; < 50/≥ 50 76,2%/71,0%, 9. Bosch FX, Munoz N, De Sanjose S, et al. Risk factors p = 0,004). Tỷ lệ dương tính với HPV xuất hiện cao hơn ở for cervical cancer in Colombia and Spain.  Int J phụ nữ từ 60 tuổi trở lên so với phụ nữ 50-59 nhóm tuổi Cancer. 1992; 52: 750– 758. (77,2% so với 69,8%). Tuy nhiên, sự khác biệt của tỷ lệ 10. Becker TM, Wheeler CM, McGough NS, et al. Sexually HPV dương tính giữa hai nhóm tuổi này không có ý nghĩa transmitted diseases and other risk factors for cervical thống kê (p = 0,13), có thể do số lượng trường hợp trong dysplasia among outhwestern Hispanic and non- nhóm phụ nữ từ 60 tuổi trở lên ít [6] . Nghiên cứu của De Hispanic white women. JAMA. 1994; 271: 1181– 1188. Brot năm 2016 cho thấy tỷ lệ nhiễm HPV ở bệnh nhân 11. Cung Thị Thu Thủy, Hồ Thị Phương Thảo. Nghiên LSIL cũng thay đổi theo nhóm tuổi. Có tới 54,2% bệnh cứu kết quả soi cổ tử cung ở những bệnh nhân có tế bào nhân ≤ 34 tuổi, 16,9% từ 35-44 tuổi và 28,9% bệnh nhân âm đạo- cổ tử cung bất thường nhiễm Human Papilloma trên 44 tuổi [15]. Có thể giải thích do dưới 35 tuổi là độ virus tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Tạp chí Phụ Sản, tuổi hoạt động tình dục nhiều và trên 44 tuổi phụ nữ bắt 2012, tập 10, số 2, tr. 152-157. đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, đề kháng bắt đầu 12. Guan P, Howell-J.R, Li Ni, et al, “Human Papilloma virus suy giảm làm tỷ lệ mắc HPV tăng lên. týps in 115789 HPV- positive women: A metaanalysis Theo nghiên cứu của An và cộng sự, có 92,7% bệnh from cervical infection to cancer”, Int. J. Cancer, 2012, nhân LSIL nhiễm HPV, trong các typ HPV, thì HPV-16 là 131, 2349- 2359 loại phổ biến nhất trong LSIL (28,5%), 4,9% nhiễm HPV- 13. De Brot L., Pellegrini B., Moretti S.T., et al. Infections 18, 1,6% số bệnh nhân LSIL nhiễm cả 2 typ HPV 16 và with multiple high-risk HPV types are associated with HPV 18, tiếp theo là HPV-58 và một nhóm các loại nguy high-grade and persistent low-grade intraepithelial cơ thấp (HPV-6, HPV-11, HPV-34, HPV-40, HPV-42, HPV- lesions of the cervix. Cancer Cytopathology, 2017, 125: 43 và HPV-44) chỉ chiếm 8,1% [16] . 138-43. https://doi.org/10.1002/cncy.21789 14. ASC-US-LSIL Triage Study (ALTS) Group. A 5. KẾT LUẬN randomized trial on the management of low-grade Bệnh nhân LSIL khi soi CTC có hình ảnh nghi ngờ cao squamous intraepithelial lesion cytology interpretations. (60,8%), tỷ lệ nhiễm HPV cao (86,4%). Những trường hợp Am J Obstet Gynecol. 188: 1393-400 CIN III hoặc ung thư biểu mô vảy chủ yếu ≥ 40 tuổi, nhiễm 15. De Brot L., Pellegrini B., Moretti S.T., et al. Infections HPV typ 16 và/ hoặc typ 18. with multiple high-risk HPV types are associated with Trần Thị Ly và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):35-40. doi:10.46755/vjog.2021.4.1280 39

high-grade and persistent low-grade intraepithelial lesions of the cervix. Cancer Cytopathology, 2017, 125: 138-43. https://doi.org/10.1002/cncy.21789 16. An H. J., Cho N. H., Lee S. Y., et al. Correlation of cervical carcinoma and precancerous lesions with human papillomavirus (HPV) genotypes detected with the HPV DNA chip microarray method. Cancer, 2003. 97(7),1672-1680. https://doi.org/10.1002/cncr.11235 40 Trần Thị Ly và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):35-40. doi:10.46755/vjog.2021.4.1280

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY