MangYTe

Tài liệu y khoa

Đánh giá kết quả điều trị nội khoa chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng methotrexat đơn liều tại Bệnh viện Quân Y 103

Đánh giá kết quả điều trị nội khoa chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng methotrexat đơn liều tại Bệnh viện Quân Y 103
  • Mã tin: 1805
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Đánh giá kết quả điều trị nội khoa chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng methotrexat đơn liều tại Bệnh viện Quân Y 103 trình bày đánh giá kết quả điều trị nội khoa chửa ngoài tử cung (CNTC) chưa vỡ bằng Methotrexat (MTX) đơn liều và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị. Đối tượng và phương pháp: 42 bệnh nhân (BN) chẩn đoán xác định chửa ngoài tử cung chưa vỡ được điều trị nội khoa bằng Methotrexat đơn liều Bệnh viện Quân y 103 từ 1/2018 đến 12/2021.

Nội dung Text: Đánh giá kết quả điều trị nội khoa chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng methotrexat đơn liều tại Bệnh viện Quân Y 103

vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA CHỬA NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠ BẰNG METHOTREXAT ĐƠN LIỀU TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 Phạm Khánh Linh1, Trịnh Hùng Dũng1, Phạm Thị Phương Thanh1, Đinh Thị Thanh Xuân1 TÓM TẮT 4 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị nội khoa chửa Chửa ngoài tử cung là hiện tượng noãn thụ ngoài tử cung (CNTC) chưa vỡ bằng Methotrexat tinh, làm tổ và phát triển ngoài buồng tử cung, là (MTX) đơn liều và tìm hiểu một số yếu tố liên quan một cấp cứu hay gặp trong sản phụ khoa, nếu đến kết quả điều trị. Đối tượng và phương pháp: 42 bệnh nhân (BN) chẩn đoán xác định chửa ngoài tử không được chẩn đoán, xử trí kịp thời, khối cung chưa vỡ được điều trị nội khoa bằng Methotrexat CNTC vỡ gây chảy máu trong ổ bụng đe dọa tính đơn liều Bệnh viện Quân y 103 từ 1/2018 đến mạng người bệnh và thậm chí tử vong. Phát hiện 12/2021. Kết quả: Tỷ lệ thành công chung là sớm CNTC và xử trí cẩn thận có ý nghĩa quan 90,48%. Kích thước khối CNTC ban đầu càng nhỏ và trọng ngăn ngừa các kết quả lâm sàng bất lợi, nồng độ βhCG trước điều trị càng thấp thì tỷ lệ thành bao gồm vỡ vòi tử cung, giảm khả năng sinh sản công càng cao. Tác dụng phụ của MTX rất ít gặp. Kết trong tương lai và tử vong [1, 2]. luận: Nghiên cứu này cho thấy điều trị nội khoa CNTC chưa vỡ bằng MTX đơn liều có hiệu quả cao. Kích Tại Việt Nam, tỉ lệ CNTC có xu hướng tăng. thước khối CNTC ban đầu và nồng độ βhCG trước điều Nghiên cứu của Mai Trọng Dũng (2016) tại Bệnh trị có ảnh hưởng đến kết quả điều trị. viện Phụ sản Trung ương, tỉ lệ CNTC ngày càng Từ khóa: Chửa ngoài tử cung, Methotrexat, đơn tăng, năm 2003 có 1006 trường hợp thì đến liều, kết quả điều trị. 2013 có tới 2619 trường hợp, tăng 2,6 lần sau 10 SUMMARY năm, năm 2015 có 3174 trường hợp CNTC trên tổng số người bệnh đến điều trị tăng 3,16 lần so EVALUATION OF MEDICAL TREATMENT với năm 2003 [3, 4]. Triệu chứng CNTC ở giai RESULTS UNRUPTURED ECTOPIC PREGNANCY đoạn sớm thường không điển hình. Nghiên cứu WITH SINGLE-DOSE METHOTREXATE của Vương Tiến Hòa có tới 56,51% CNTC chẩn AT 103 MILITARY HOSPITAL đoán muộn [5]. Hiện nay trên thế giới có 2 Objectives: Evaluation of medical treatment results in an unruptured ectopic pregnancy with phương pháp điều trị CNTC chủ yếu là: điều trị single-dose and find out some factors related to ngoại khoa (phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi), treatment outcome. Subjects and methods: From điều trị nội khoa bằng thuốc Methotrexat (MTX), January 2018 to December 2021, 42 patients were ngoài ra phương pháp điều trị chỉ cần theo dõi diagnosed with unruptured ectopic pregnancy and trong các trường hợp CNTC thể thoái triển. received medical treatment with single-dose MTX at Bộ môn-Khoa Phụ Sản Bệnh viên Quân y 103 103 Military Hospital. Results: Treatment of là khoa điều trị các bệnh lý sản phụ khoa trong unruptured ectopic pregnancy with single-dose MTX shows high efficiency, with a success rate of 90.48%. quân đội, xuất phát từ tình hình thực tế về số The smaller the initial ectopic pregnancy mass size and lượng bệnh nhân CNTC chưa vỡ đến điều trị the lower the concentration of βhCG before treatment chúng tôi đã nghiên cứu điều trị nội khoa CNTC they are, the higher the success rate will be. Side chưa vỡ bằng Methotrexat đơn liều với mục tiêu: effects of MTX are much lower. Conclusion: This Đánh giá kết quả điều trị nội khoa CNTC chưa vỡ study shows that the medical treatment of unruptured bằng MTX đơn liều và tìm hiểu một số yếu tố liên ectopic pregnancy with single-dose MTX is highly effective. The initial ectopic pregnancy mass size and quan đến kết quả điều trị. the concentration of βhCG before treatment affect the II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU treatment outcome. Keywords: Ectopic pregnancy, methotrexate, 2.1. Đối tượng nghiên cứu. 42 bệnh nhân single-dose, treatment results. CNTC chưa vỡ được điều trị bằng MTX đơn liều Bệnh viện Quân Y 103, từ tháng 1/2018 – 12/2021. 1Bệnh viện Quân y 103 *Tiêu chuẩn lựa chọn: Chịu trách nhiệm chính: Phạm Khánh Linh Tất cả các bệnh án của BN được chẩn đoán là Email: pkhanhlinh090195@gmail.com CNTC chưa vỡ được điều trị nội khoa bằng MTX Ngày nhận bài: 15.4.2022 đơn liều với các tiêu chuẩn lựa chọn sau đây: Ngày phản biện khoa học: 8.6.2022 - CNTC chưa vỡ. Ngày duyệt bài: 14.6.2022 16

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 - KT khối chửa

vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 3.3. Kích thước khối chửa và kết quả điều trị Bảng 2. Khác biệt về kích thước khối chửa trên siêu âm của các nhóm kết quả điều trị Kích thước Kết quả P(1,2, khối chửa Thành Thất 3,4,5) (cm) công bại n 16 0

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 Trung ương từ 03/2005 đến 07/2006, Luận án thạc Luân văn bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. học y Hà Nội. 7. Hà Minh Tuấn. (2010) Nghiên cứu điều trị chửa 9. Nguyễn Anh Tuấn. (2013) Nghiên cứu điều trị ngoài tử cung chưa vỡ bằng methotrexat tại Bệnh chửa ngoài tử cung chưa vỡ băng Methotrexat đơn viện Phụ Sản Trung Ương năm 2009, Luận văn tốt liều tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội năm 2011, Luận nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, Trường Đại học Y Hà văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội: Hà Nội. Nội: Hà Nội. 10. Nguyễn Thị Hường. (2018) Nghiên cứu điều 8. Nguyễn Thị Bích Thủy. (2011) Nghiên cứu điều trị chửa ngoài tử cung bằng Methotrexat tại bệnh trị chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng Methotrexat viện Phụ sản Trung ương năm 2018 – 2019, Luận đơn liều và đa liều tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, án tiến sỹ y học, Trường Đại học y Hà Nội. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LƠ XÊ MI CẤP DÒNG TỦY Ở NGƯỜI CAO TUỔI BẰNG PHÁC ĐỒ DECITABINE ĐƠN TRỊ TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2019 – 2021 Nguyễn Quốc Nhật*, Nguyễn Văn Nam**, Nguyễn Hà Thanh** TÓM TẮT new drug which being widely used as a therapeutic option for elderly acute myeloid leukemia patients. 5 Đặt vấn đề: Lựa chọn trị liệu ban đầu cho nhóm Objective: evaluate the efficacy of Decitabine as a bệnh nhân lơ xê mi cấp cao tuổi (≥60 tuổi) phụ thuộc monotherapy in elderly patients with acute myeloid vào một số đặc điểm tiên lượng bao gồm tuổi, các bất leukemia. Materials and methods: Prospective thường di truyền tế bào và phân tử, thể trạng và bệnh intervention study without control group. 40 AML lý kèm theo. Decitabine là thuốc mới đang được áp patients in NIHBT were enrolled and treated with dụng rộng rãi trong điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy ở Decitabine monotherapy from 2019 to 2021. Results người cao tuổi. Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị and conclusions: overall response rate was 32.5%, bệnh lơ xê mi cấp dòng tủy ở người cao tuổi bằng 17.5% achieved complete remission, 5% achieved phác đồ Decitabine đơn trị. Đối tượng và phương partial remission and 10% had hematologic pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng tiến cứu, không improvements. Myelosuppression is the major toxicity. có nhóm chứng trên 40 bệnh nhân LXM cấp dòng tủy Keywords: Acute myeloid leukemia, AML, Elderly, được điều trị bằng phác đồ Decitabine đơn trị tại Khoa Decitabine. Điều trị hóa chất - viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương từ năm 2019-2021. Kết quả và kết I. ĐẶT VẤN ĐỀ luận: Tỷ lệ đáp ứng tổng thể là 32,5%, 17,5% lui bệnh hoàn toàn, 5% lui bệnh một phần, 10% cải thiện Lơ xê mi (LXM) cấp là một nhóm bệnh máu về huyết học. Độc tính thường gặp nhất là suy tủy sau ác tính. Tỷ lệ mắc LXM cấp dòng tủy khoảng 3,5 điều trị. người mắc bệnh/100.000 người dân và có xu Từ khóa: Lơ xê mi cấp dòng tủy, người cao tuổi, hướng tăng theo tuổi1. Lựa chọn trị liệu ban đầu Decitabine. cho nhóm bệnh nhân Lơ xê mi cấp cao tuổi (≥60 SUMMARY tuổi) phụ thuộc vào một số đặc điểm tiên lượng OUTCOMES OF DECITABINE MONOTHERAPY bao gồm tuổi, các bất thường di truyền tế bào và phân tử, thể trạng và bệnh lý kèm theo. FOR ELDERLY ACUTE MYELOID LEUKEMIA Decitabine là thuốc mới đang được áp dụng rộng PATIENTS IN THE NATIONAL INSTITUTE OF rãi trong điều trị Lơ xê mi cấp dòng tủy ở người HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION cao tuổi. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài này DURING 2019-2021 nhằm mục tiêu: đánh giá kết quả điều trị bệnh Background: Deciding initial treatment for elderly leukemia patients (≥60 years of age) require Lơ xê mi cấp dòng tủy ở người cao tuổi bằng determination of a few prognosis factors, such as age, phác đồ Decitabine đơn trị. cytogenetic and molecular genetic abnormalities, performance status and comorbidities. Decitabine is a II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu: 40 bệnh nhân (BN) LXM cấp dòng tủy được điều trị bằng phác *Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đồ Decitabine đơn trị tại Khoa Điều trị hóa chất - **Trường Đại học Y Hà Nội viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương từ Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quốc Nhật năm 2019-2021. Email: nguyenquocnhat1982@gmail.com Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân ≥60 tuổi, Ngày nhận bài: 15.4.2022 mới mắc hoặc thứ phát, chẩn đoán LXM dòng tủy Ngày phản biện khoa học: 9.6.2022 theo tiêu chuẩn WHO 2008, không thích hợp với Ngày duyệt bài: 16.6.2022 19

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/danh-gia-ket-qua-dieu-tri-noi-khoa-chua-ngoai-tu-cung-chua-vo-bang-methotrexat-don-lieu-tai-benh-vie-2551671.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY