MangYTe

Tài liệu y khoa

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng công cụ MNA và thói quen ăn uống của người cao tuổi tại một số phường, thành phố Huế

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng công cụ MNA và thói quen ăn uống của người cao tuổi tại một số phường, thành phố Huế
  • Mã tin: 2988
  • Ngày đăng: 08/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng công cụ MNA và thói quen ăn uống của người cao tuổi tại một số phường, thành phố Huế được thực hiện với mục tiêu đánh giá tình trạng dinh dưỡng và thói quen ăn uống của người cao tuổi tại một số phường thuộc thành phố Huế; Đồng thời tìm hiểu mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng với thói quen ăn uống của đối tượng nghiên cứu.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/danh-gia-tinh-trang-dinh-duong-bang-cong-cu-mna-va-thoi-quen-an-uong-cua-nguoi-cao-tuoi-tai-mot-so-p-2599222.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY