Đối chiếu hình ảnh siêu âm tử cung với kết quả mô bệnh học ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Đại học y Thái Bình

Đối chiếu hình ảnh siêu âm tử cung với kết quả mô bệnh học ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Đại học y Thái Bình
  • Mã tin : 1473
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tiến hành đối chiếu hình ảnh siêu âm buồng tử cung với kết quả mô bệnh học thông qua nghiên cứu mô tả cắt ngang, trên 73 bệnh nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

Nội dung Text: Đối chiếu hình ảnh siêu âm tử cung với kết quả mô bệnh học ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Đại học y Thái Bình

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 khớp gối không cao. Nghiên cứu chúng tôi có hồi giải phẫu tốt và rất tốt. Chức năng khớp gối khác biệt khá lớn so với các tác giả hiện nay vì ổn định hơn với 66.7% phục hồi đạt tốt và rất tốt. cỡ mẫu không lớn, tiêu chuẩn nhận bệnh khắt khe hơn. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hoàng Khắc Xuân (2020), “Điều trị gãy kín mâm 3.3. Đánh giá các biến chứng: Chúng tôi chày Schatzker V, VI bằng nẹp khoá mâm chày ghi nhận có 1 trường hợp biến chứng (16.7%): 1 ngoài và sau trong qua hai đường mổ” Luận văn trường hợp can xấu, hẹp khe khớp nhiều và bác sĩ chuyên khoa II. Trường đại học Y khoa cứng khớp gối, không ca nào nhiễm trùng hoặc Phạm Ngọc Thạch. 2. Đặng Trung Kiên (2015), “Đánh giá kết quả điều có biến chứng về thần kinh, mạch máu, không trị gãy kín mâm chày theo phân loại Schatzker V- ca nào bắn vít vào khớp. VI bằng nẹp khoá tại Bệnh viện Việt Đức”, Luận văn bác sĩ nội trú, Đại học Y Hà Nội. V. KẾT LUẬN 3. Honkonen S.E., Jarvinen M.J. (1992), Gãy kín mâm chày loại V – VI theo Schatzker "Classification of fractures of the tibial condyles".J gặp nhiều ở nam giới, trong độ tuổi lao động Bone Joints Surg Br, 74B(6), 840-847. 4. Insall J.N., Dorr L.D., Scott W.N. (1989). thường gặp tai nạn giao thông cũng như công “Rationale of The Knee Society climcal rating việc đi lại nhiều hay ở trên cao. Việc sử dụng hai system”. Clin Orthop, 248, 13-14. nẹp vít khóa kết hợp xương gãy kín mâm chày 5. Schatzker J. (1992). "Tibia plateau fractures". loại V – VI theo Schatzkermang lại kết quả phục Skeletal Trauma. Vol.2, pp 1745-1770. ĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH SIÊU ÂM TỬ CUNG VỚI KẾT QUẢ MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH Nguyễn Ngọc Trung*, Nguyễn Trung Kiên*, Phí Trọng Hiếu* TÓM TẮT endometrial hyperplasia the sensitivity of ultrasound is 13%; specificity is 100%; The positive diagnostic 60 Mục tiêu: Đối chiếu hình ảnh siêu âm buồng tử value is 100% and the negative diagnostic value is cung với kết quả mô bệnh học. Đối tượng và 70%. Diagnosis of uterine polype sensitivity on phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ultrasound is 81%; specificity is 70%; The positive ngang, trên 73 bệnh nhân. Kết quả: Chẩn đoán quá diagnostic value is 43% and the negative diagnostic sản niêm mạc tử cung độ nhạy của siêu âm là 13%; value is 93%. Diagnosis of uterine fibroids the độ đặc hiệu là 100%; giá trị chẩn đoán dương tính là sensitivity of ultrasound is 67%; specificity is 94%; 100% và giá trị chẩn đoán âm tính là 70%. Chẩn The positive diagnosis value is 60% and the negative đoán polype buồng tử cung độ nhạy trên siêu âm là diagnostic value is 95%. 81%; độ đặc hiệu là 70%; giá trị chẩn đoán dương Keywords: Uterine chamber, histopathology, tính là 43% và giá trị chẩn đoán âm tính là 93%. ultrasound Chẩn đoán u xơ tử cung độ nhạy của siêu âm là 67%; độ đặc hiệu là 94%; giá trị chẩn đoán dương tính là I. ĐẶT VẤN ĐỀ 60% và giá trị chẩn đoán âm tính là 95%. Từ khoá: Buồng tử cung, mô bệnh học, siêu âm Các bất thường buồng tử cung như: u xơ, polype, u xơ dưới niêm mạc, vách ngăn, dính SUMMARY buồng, quá sản niêm mạc… gây ra rong kinh, CONTRAST IMAGES OF UTERINE rong huyết, ra máu bất thường đặc biệt gây vô ULTRASOUND WITH HISTOPATHOLOGICAL sinh, sảy thai liên tiếp, thiếu máu do ra máu kéo RESULTS OF PATIENTS EXAMINED AT THAI dài. Các bất thường này ảnh hưởng rất nhiều BINH MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL đến kinh tế và cuộc sống của người bệnh. Việc Objectives: To compare ultrasound images of the phát hiện, chẩn đoán sớm các bệnh lý trên giúp uterus with histopathological results. Subjects and thầy thuốc lâm sàng ra quyết định kịp thời điều research methods: A cross-sectional descriptive trị tích cực nhằm hạn chế tối đa các biến chứng, study, on 73 patients. Results: Diagnosis of đảm bảo chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Ngày nay, để chẩn đoán các bất thường trong *Đại học Y Dược Thái Bình buồng tử cung, ngoài biểu hiện của các triệu Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Trung chứng lâm sàng, đã có một số phương pháp Email: trungnn@tbump.edu.vn thăm dò hỗ trợ có tính chất quyết định như: siêu Ngày nhận bài: 2.01.2021 âm, chụp buồng tử cung có bơm thuốc cản Ngày phản biện khoa học: 1.3.2021 quang [3], [4], [5]. Ngày duyệt bài: 10.3.2021 232

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2021 Siêu âm tuy đơn giản, không độc hại nhưng - Ung thư biểu mô tử cung độ nhạy và độ đặc hiệu không cao. Hiện nay, 2.6. Xử lú số liệu. Số liệu nghiên cứu được biện pháp siêu âm bơm nước vào buồng tử cung xử lý theo phương pháp thống kê y học bằng cho phép chẩn đoán u xơ tử cung, polype buồng chương trình SPSS 16.0. tử cung chính xác hơn. Mô bệnh học là tiêu chuẩn vàng để chẩn III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU đoán tổn thương trong các bệnh lý về buồng tử 3.1. Đặc điểm hình ảnh siêu âm và soi cung. Theo Christian D và CS (1992), tỉ lệ chẩn buồng tử cung đoán mô bệnh học dương tính cao [9] Bảng 3.1. Kết quả siêu âm Hiện nay, tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình Số bệnh Tỷ lệ Siêu âm chưa có nghiên cứu đối chiếu về hình ảnh siêu nhân (n) % âm với kết quả mô bệnh học nhằm mục đích hỗ Polype niêm mạc tử cung 43 14,4 trợ trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý U xơ tử cung dưới niêm 21 7,0 buồng tử cung. Vì vậy, chúng tôi làm đề tài: Đối mạc chiếu hình ảnh siêu âm buồng tử cung với kết Tử cung 2 buồng 2 0,6 quả mô bệnh học của bệnh nhân đến khám tại Niêm mạc tử cung mỏng 1 0,3 Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. Niêm mạc tử cung dày 6 2,0 Bình thường 227 75,7 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tổng 300 100 2.1. Đối tượng Nhận xét: Có 24,3% trường hợp có hình 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân ảnh siêu âm bất thường, trong đó, polype niêm - Đối tượng nghiên cứu là 73 bệnh nhân đến mạc tử cung chiếm tỷ lệ cao nhất là 14,4%. khám tại Khoa Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Đại Bảng 3.2. Kết quả mô bệnh học học Y Thái Bình trong năm 2018. Số bệnh Tỷ lệ - Có siêu âm và kết quả mô bệnh học. Mô bệnh học nhân (n) % - Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu Bình thường 15 20,5 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ Viêm niêm mạc tử cung 3 4,1 - Mắc bệnh tim phổi Polype niêm mạc tử cung 16 21,9 - Chảy máu nặng ở tử cung U xơ tử cung 9 12,3 - Bệnh ác tính ở cổ tử cung Quá sản niêm mạc tử cung 24 32,9 - Viêm nhiễm đường sinh dục Ung thư niêm mạc tử cung 1 1,4 - Tử cung to khi đo buồng tử cung kích thước Gai rau 3 4,1 > 10 cm Vết tích bào thai 1 1,4 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Sản Phụ Lạc niêm mạc tử cung 1 1,4 khoa, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình trong năm 2018. Tổng 73 100 2.3. Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu Nhận xét: Có 79,5% người bệnh có kết quả được thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang. mô bệnh học bất thường. Trong đó: Quả sản 2.4. Kỹ thuật chọn mẫu. Chọn tất cả các niêm mạc tử cung chiếm tỷ lệ cao nhất là bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn nghiên cứu từ 32,9%. Polype niêm mạc tử cung là 21,9%. 01/01/2018 đến khi đủ cỡ mẫu thì dừng lại. 3.4. Đối chiếu hình ảnh siêu âm với kết 2.5. Nội dung nghiên cứu quả mô bệnh học 2.5.1. Nội dung, các biến số/chỉ số Bảng 3.3. Kết quả chẩn đoán quá sản nghiên cứu NMTC qua siêu âm đối chiếu với mô bệnh - Kết quả chụp siêu âm tử cung. học - Kết quả mô bệnh học. Mô bệnh học Có Không Tổng 2.5.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh Siêu âm siêu âm tử cung Có 3 0 3 Dựa theo tiêu chuẩn của Bộ môn Chẩn đoán Không 21 49 70 hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội [1]. Tổng 24 49 73 - U xơ tử cung Nhận xét: Độ nhạy của siêu âm trong chẩn - Quá sản niêm mạc tử cung đoán quá sản NMTC là 13%, độ đặc hiệu là - Polype niêm mạc tử cung 100%, giá trị chẩn đoán dương tính,âm tính lần - Thiểu sản lượt là 100% và 70%. 233

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 Bảng 3.4. Kết quả chẩn đoán polype niêm mạc tử cung mỏng trên siêu âm chiếm buồng TC qua siêu âm đối chiếu với mô 24,9% và niêm mạc tử cung dày chiếm 18,7%. bệnh học Kết quả cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu của tôi. Mô bệnh học 4.1.2. Kết quả mô bệnh học. Nghiên cứu Có Không Tổng Siêu âm này có 79,5% người bệnh có kết quả mô bệnh Có 13 17 30 học bất thường. Trong đó, quá sản niêm mạc tử Không 3 40 43 cung chiếm tỷ lệ cao nhất là 32,9%. Các tỉ lệ Tổng 16 57 73 bệnh lý của buồng tử cung rất khác nhau theo Nhận xét: Độ nhạy của siêu âm trong chẩn từng lứa tuổi nên khác nhau theo từng nghiên đoán polype buồng TC là 81%, độ đặc hiệu là cứu. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên 70%, giá trị chẩn đoán dương tính, âm tính lần cứu của Bensimhon E (1980), tỉ lệ tổn thương lượt là 43% và 93%. buồng tử cung gặp nhiều nhất là quá sản niêm Bảng 3.5. Kết quả chẩn đoán u xơ tử cung mạc tử cung, chiếm 29%. Theo Christian D qua siêu âm đối chiếu với mô bệnh học (1992) tổn thương gặp nhiều nhất là polype Mô bệnh học buồng tử cung [9]. Theo Đặng Thị Minh Nguyệt Có Không Tổng Siêu âm (2006), tổn thương gặp nhiều nhất là teo niêm Có 6 4 10 mạc tử cung, chiếm 35,1%. Không 3 60 63 Tỉ lệ bệnh nhân bị quá sản niêm mạc tử cung Tổng 9 63 73 trên mô bệnh học của chúng tôi khá phù hợp với Nhận xét: Độ nhạy của siêu âm trong chẩn nghiên cứu của Đặng Thị Minh Nguyệt (2006) đoán u xơ TC là 67%, độ đặc hiệu là 94%, giá trị [7]. Kết quả của tôi cao hơn nghiên cứu của tác chẩn đoán dương tính, âm tính lần lượt là 60% giả Christian D (1992) là 21,3%[9]. và 95%. Kết quả mô bệnh học là polype niêm mạc tử cung theo nghiên cứu này là 21,9%, cao hơn IV. BÀN LUẬN nghiên cứu của Đặng Thị Minh Nguyệt (2006) 4.1. Đặc điểm hình ảnh siêu âm buồng [8]. Tuy nhiên, kết quả của chúng tôi lại thấp tử cung và mô bệnh học hơn với nghiên cứu của Christian D (1992) là 4.1.1. Kết quả siêu âm buồng tử cung 29,1%[9]. Kết quả bảng 3.1 của nghiên cứu này cho U xơ dưới NMTC theo nghiên cứu này cũng thấy: có 24,3% trường hợp có siêu âm bất chiếm tỉ lệ cao là 12,3% (Bảng 3.2). Tỉ lệ của tôi thường. Kết quả thấp hơn nhiều so với nghiên cao hơn nghiên cứu của Đặng Thị Minh Nguyệt cứu của Đặng Thị Minh Nguyệt (2006). Theo tác (2006) là 4,6% [8] và thấp hơn nghiên cứu của giả, có 63,1% bệnh nhân có hình ảnh siêu âm Christian D (1992) là 22,6%[9]. bất thường. Có sự khác biệt này theo chúng tôi Sở dĩ có sự khác biệt trên theo tôi là do khác là do đối tượng nghiên cứu khác nhau, nghiên biệt về địa điểm nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu này chủ yếu là những người bệnh vô sinh cứu và phương pháp nghiên cứu giữa các tác giả còn nghiên cứu của tác giả trên chủ yếu là là khác nhau. những người bệnh ra máu âm đạo bất thường Một số hình ảnh mô bệnh học khác trong [6],[7],[8]. nghiên cứu này như: viêm niêm mạc tử cung Trong các bất thường trên hình ảnh siêu âm, (4,1%), gai rau (4,1%), ung thư niêm mạc tử polype NMTC chiếm tỷ lệ cao nhất là 14,4%, kết cung (1,4%), vết tích bào thai (1,4%), lạc niêm quả này cao hơn nghiên cứu của Đặng Thị Minh mạc tử cung (1,4%). Nguyệt (2006) là 12%. Siêu âm có thể nhìn thấy 4.2. Đối chiếu kết quả siêu âm với mô polype buồng tử cung nhưng khó xác định được bệnh học vị trí chân polype. Hiện nay, siêu âm bằng bơm - Theo bảng 3.3 kết quả cho thấy độ nhạy nước vào buồng tử cung có thể phát hiện được của siêu âm trong việc chẩn đoán quá sản niêm những polype có kích thước nhỏ và còn có thể mạc tử cung là 13%; độ đặc hiệu là 100%; giá phát hiện được chính xác kích thước và vị trí của trị chẩn đoán dương tính là 100% và giá trị chẩn chân polype [6],[7],[8]. đoán âm tính là 70%. Như vậy, độ nhạy của siêu Một số hình ảnh siêu âm khác như: u xơ tử âm là không được cao trong việc chẩn đoán quá cung là 7,0%; niêm mạc tử cung dày là 2,0%. sản niêm mạc tử cung Một số hình ảnh khác: tử cung 2 buồng (0,6%), - Kết quả bảng 3.4 cho thấy độ nhạy của siêu niêm mạc tử cung mỏng (0,3%). âm trong chẩn đoán polype buồng tử cung là Theo Đặng Thị Minh Nguyệt (2006), hình ảnh 81%; độ đặc hiệu là 70%; giá trị chẩn đoán 234

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2021 dương tính là 43% và giá trị chẩn đoán âm tính 1. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh trường Đại học là 93%. Như vậy, siêu âm cũng có giá trị khá Y Hà Nội (2001), Chẩn đoán X quang và hình ảnh y học, Nhà xuất bản Y học, tr 15- 30. cao trong chẩn đoán các trường hợp polype 2. Bộ môn Giải phẫu học (2006), Trường đại học buồng tử cung trên lâm sàng. Y dược thành phố Hồ Chí Minh, “Hệ sinh dục - Thoe kết quả bảng 3.5 của nghiên cứu này nữ”, Giải phẫu học tập 2, Nhà xuất bản Y học, tr cho thấy độ nhạy của siêu âm trong chẩn đoán u 301- 330. 3. Phan Trường Duyệt (1999), “Siêu âm chẩn đoán xơ tử cung là 67%; độ đặc hiệu là 94%; giá trị về phụ khoa”, Kỹ thuật siêu âm và ứng dụng trong chẩn đoán dương tính là 60% và giá trị chẩn sản phụ khoa, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật đoán âm tính là 95%. Kết quả trên cho thấy: Hà Nội, tr 5- 20. siêu âm có độ đặc hiệu và giá trị chẩn đoán âm 4. Phan Trường Duyệt (2005), “Siêu âm chẩn đoán những thay đổi ở tử cung, nội mạc tử cung”, Kỹ tính cao trong chẩn đoán u xơ tử cung. thuật siêu âm và ứng dụng trong sản phụ khoa, V. KẾT LUẬN Nhà xuất bản Y học, tr. 372- 392. 5. Phan Trường Duyệt (2006), Kỹ thuật hiện đại - Chẩn đoán quá sản niêm mạc tử cung độ ứng dụng trong thăm dò sản phụ khoa, Nhà xuất nhạy của siêu âm là 13%; độ đặc hiệu là 100%; bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội. giá trị chẩn đoán dương tính là 100% và giá trị 6. Đặng Thị Minh Nguyệt (2006), “Giá trị soi BTC trong chẩn đoán dính và vách ngăn BTC”, Tạp chí chẩn đoán âm tính là 70% y học Việt Nam, Số đặc biệt 2/2006, tr. 358-326. - Chẩn đoán polype buồng tử cung độ nhạy 7. Đặng Thị Minh Nguyệt (2006), “Đánh giá giá trị trên siêu âm là 81%; độ đặc hiệu là 70%; giá trị phương pháp soi BTC trong chẩn đoán quá sản chẩn đoán dương tính là 43% và giá trị chẩn niêm mạc tử cung”, Tạp chí y học Việt Nam, Số đoán âm tính là 93% đặc biệt 2/2006, tr. 352-357. 8. Đặng Thị Minh Nguyệt (2006), “Soi BTC để - Chẩn đoán u xơ tử cung độ nhạy của siêu chẩn đoán các bất thường trong buồng BTC”, Luận âm là 67%; độ đặc hiệu là 94%; giá trị chẩn án tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. đoán dương tính là 60% và giá trị chẩn đoán âm 9. Christian D et al (1992), "Hysteroscopic findings tính là 95%. in postmenopausal bleeding", Hysteroscopy principles and practice, JB Lippincotte, TÀI LIỆU THAM KHẢO Philadelphia. p. 132-134. KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ ĐỐI VỚI SA SÚT TRÍ TUỆ TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 Nguyễn Trung Anh1,2, Nguyễn Thị Hoài Thu1, Trịnh Huyền Chi2, Đặng Thị Xuân3, Phạm Thắng1 TÓM TẮT tham gia nghiên cứu. Chúng tôi sử dụng 02 bộ câu hỏi để phỏng vấn kiến thức và thái độ của nhân viên y tế 61 Sa sút trí tuệ là một bệnh rất phổ biến ở người cao bao gồm Alzheimer's Disease Knowledge Scale (ADKS) tuổi. Khoảng 6-10% người trên 60 tuổi mắc bệnh sa và the Dementia Attitudes Scale (DAS). Các biến khác sút trí tuệ. Tuy nhiên kiến thức và thái độ của nhân sử dụng bao gồm tuổi, giới, nơi sống, trình độ học vấn, viên y tế với Sa sút trí tuệ còn hạn chế.Chúng tôi tiến kinh nghiệm làm việc với bệnh nhân SSTT và tham dự hành nghiên cứu với mục tiêu đánh giá kiến thức và bất kỳ khóa học nào về SSTT. Tổng số 142 nhân viên y thái độ của nhân viên y tế đối với bệnh sa sút trí tuệ tế tham gia có 130 điều dưỡng (91.5%) và 12 bác sĩ (SSTT) tại bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2019. (9.5%). Tuổi dao động từ 20-39 tuổi.Tỉ lệ kiến thức tốt Đây là nghiên cứu cắt ngang được tiến hành từ tháng và rất tốt là 97.2% còn tỉ lệ thái độ rất tốt là 29.9%.Kết 04 đến tháng 12 năm 2019 tại bệnh viện Lão khoa quả cho thấy cải thiện thái độ của nhân viên y tế với Trung ương. Bác sĩ và điều dưỡng làm việc toàn thời SSTT rất quan trọng và cần có nhiều chương trình đào gian tại bệnh viện Lão khoa Trung ương và đồng ý tạo cũng như nghiên cứu để cải thiện kiến thức và thái độ của nhân viên đối với SSTT. 1Bệnh viện Lão khoa Trung ương Từ khóa: sa sút trí tuệ, kiến thức và thái độ, nhân 2Trường viên y tế, Đại học Y Hà Nội 3Trung tâm Chống Độc, bệnh viện Bạch Mai SUMMARY Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trung Anh KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF Email: trunganhvlk@gmail.com HEALTHCARE PROFESSIONALS TOWARDS Ngày nhận bài: 28.12.2020 Ngày phản biện khoa học: 15.2.2021 DEMENTIA AT NATIONAL GERIATRIC Ngày duyệt bài: 26.2.2021 HOSPITAL IN 2019 235

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY