Đối chiếu hình ảnh siêu âm với soi tử cung ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đại học y Thái Bình

Đối chiếu hình ảnh siêu âm với soi tử cung ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đại học y Thái Bình
  • Mã tin : 1472
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết đối chiếu hình ảnh siêu âm với kết quả soi buồng tử cung, nghiên cứu mô tả cắt ngang, trên 300 bệnh nhân trong chẩn đoán quá sản nội mạc tử cung, soi buồng tử cung có độ nhạy là 71%, cao hơn nhiều so với siêu âm (13%).

Nội dung Text: Đối chiếu hình ảnh siêu âm với soi tử cung ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đại học y Thái Bình

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 dạng. Vị trí hay gặp nhất là ở cổ chân và bàn and clinical experience in the leg". Plast. Reconstr. chân. Các vết loét diễn ra trong thời gian dài, Surg; 89: 1115-20. 2. Touam C, Roustoucher P, Bhatia A, Oberlin C đều ở giai đoạn mạn tính và thườnglộ gân, (2001), "Comparative study of two series of xương. Đa số bệnh nhân kèm theo nhiều bệnh lý distally based fasiocutaneous flaps for coverage of toàn thân như: tăng huyết áp, đái tháo đường… the lower one-fourth of the leg, ankle, and the Kết quả điều trị các vết loét lâu liền chi dưới cho foot".Plast. Reconstr. Surg; Feb; 107 (2): 383 – 92. 3. Lê Văn Đoàn, Nguyễn Việt Tiến, Lưu Hồng thấy can thiệp ngoại khoa là chỉ định chính: cắt Hải và CS (2006),"Kết quả sử dụng các vạt cơ có lọc, thay băng, dùng kháng sinh, bất động. Bên cuống mạch nuôi trong điều trị tổn khuyết vùng cạnh đó việc điều trị bệnh toàn thân góp phần gối, cẳng chân, cổ chân và bàn chân". Tạp chí Y rất quan trọng. dược lâm sàng 108- Hà Nội; 51-56. 4. Tăng Hà Nam Anh, T. Bauer, F. Rimarnex, A TÀI LIỆU THAM KHẢO Lortat-Jacob (2006);"Che phủ khuyết hổng phần 1. Masquelet AC, RomanaMC, Wolf G(1992), mềm vùng cẳng chân và cổ chân bằng vạt da – "Skin island flaps supplied by the vascular axis of cân cẳng chân cuống mạch xa." Tạp chí Y dược the sensitive superficial nerves: anatomic study lâm sàng 108- Hà Nội 2006: 39 -45. ĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH SIÊU ÂM VỚI SOI TỬ CUNG Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH Nguyễn Ngọc Trung*, Vũ Duy Tùng*, Đặng Thái Tôn* TÓM TẮT 47 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu: Đối chiếu hình ảnh siêu âm với kết quả Các bất thường buồng tử cung như: u xơ, soi buồng tử cung. Đối tượng và phương pháp polype, u xơ dưới niêm mạc, vách ngăn, dính nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, trên 300 bệnh nhân. Kết quả: Trong chẩn đoán quá sản nội buồng, quá sản niêm mạc… gây ra rong kinh, mạc tử cung, soi buồng tử cung có độ nhạy là 71%, rong huyết, ra máu bất thường đặc biệt gây vô cao hơn nhiều so với siêu âm (13%). Trong chẩn đoán sinh, sảy thai liên tiếp, thiếu máu do ra máu kéo polype buồng tử cung, soi buồng tử cung có độ nhạy dài. Các bất thường này ảnh hưởng rất nhiều (100%) cao hơn siêu âm (81%). Siêu âm và soi đến kinh tế và cuộc sống của người bệnh. Việc buồng tử cung đều có độ nhạy không cao trong chẩn phát hiện, chẩn đoán sớm các bệnh lý trên giúp đoán u xơ tử cung, lần lượt là 67% và 56%. Từ khoá: Buồng tử cung, soi buồng tử cung, siêu thầy thuốc lâm sàng ra quyết định kịp thời điều âm trị tích cực nhằm hạn chế tối đa các biến chứng, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. SUMMARY Ngày nay, để chẩn đoán các bất thường trong COMPARE THE ULTRASOUND WITH THE buồng tử cung, ngoài biểu hiện của các triệu UTERINE EXAMINATION OF PATIENTS chứng lâm sàng, đã có một số phương pháp COMING TO THAI BINH MEDICAL thăm dò hỗ trợ có tính chất quyết định như: siêu UNIVERSITY HOSPITAL âm, chụp buồng tử cung có bơm thuốc cản Objective: Reconcile ultrasound images with hysteroscopy. Subjects and research methods: quang [3], [4], [5]. Cross-sectional descriptive study, over 300 patients. Siêu âm tuy đơn giản, không độc hại nhưng Results: In diagnosing endometrial hyperplasia, độ nhạy và độ đặc hiệu không cao. Hiện nay, hysteroscopy is 71% sensitive, much higher than biện pháp siêu âm bơm nước vào buồng tử cung ultrasound (13%). In the diagnosis of uterine polyps, cho phép chẩn đoán u xơ tử cung, polype buồng hysteroscopy is more sensitive (100%) than ultrasound (81%). Ultrasound and hysteroscopy were tử cung chính xác hơn. not highly sensitive in the diagnosis of uterine fibroids, Soi buồng tử cung là một phương pháp rất có respectively 67% and 56%. giá trị hiện nay trong việc chẩn đoán các bệnh lý Keywords: Uterine chamber, hysteroscopy, ultrasound tại buồng tử cung. Soi buồng tử cung cho phép quan sát được toàn bộ niêm mạc tử cung, giúp *Trường Đại học Y Dược Thái Bình chẩn đoán polype buồng tử cung, u xơ dưới Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Trung niêm mạc tử cung, dị dạng buồng tử cung, vách Email: trungnn@tbump.edu.vn ngăn buồng tử cung, ung thư niêm mạc tử cung, Ngày nhận bài: 4.01.2021 Ngày phản biện khoa học: 26.2.2021 teo và quá sản niêm mạc tử cung. Đặc biệt là Ngày duyệt bài: 8.3.2021 qua soi buồng tử cung chúng ta có thể sinh thiết 182

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2021 làm giải phẫu bệnh cho phép chẩn đoán ung thư - Quá sản niêm mạc tử cung sớm và các tổn thương tiền ung thư. - Polype niêm mạc tử cung Hiện nay, chưa có nghiên cứu đối chiếu về - Thiểu sản hình ảnh siêu âm với kết quả soi buồng tử cung - Ung thư biểu mô tử cung nhằm mục đích hỗ trợ trong chẩn đoán và điều 2.3. Xử lý số liệu. Số liệu nghiên cứu được trị các bệnh lý buồng tử cung. Vì vậy, chúng tôi xử lý theo phương pháp thống kê y học bằng làm đề tài: Đối chiếu hình ảnh siêu âm với kết chương trình SPSS 16.0. quả soi buồng tử cung của bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đặc điểm hình ảnh siêu âm và soi II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU buồng tử cung 2.1. Đối tượng Bảng 3.1. Kết quả siêu âm 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân Số bệnh Tỷ lệ Siêu âm - Đối tượng nghiên cứu là 300 bệnh nhân nhân (n) % đến khám tại Khoa Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Polype niêm mạc tử cung 43 14,4 Đại học Y Thái Bình trong năm 2018. U xơ tử cung dưới niêm mạc 21 7,0 - Có siêu âm và soi buồng tử cung. Tử cung 2 buồng 2 0,6 - Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu Niêm mạc tử cung mỏng 1 0,3 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ Niêm mạc tử cung dày 6 2,0 - Mắc bệnh tim phổi Bình thường 227 75,7 - Chảy máu nặng ở tử cung Tổng 300 100 - Bệnh ác tính ở cổ tử cung Nhận xét: Có 24,3% trường hợp có hình - Viêm nhiễm đường sinh dục ảnh siêu âm bất thường, trong đó, polype niêm - Tử cung to khi đo buồng tử cung kích thước mạc tử cung chiếm tỷ lệ cao nhất là 14,4%. > 10 cm Bảng 3.2. Kết quả soi buồng tử cung 2.1.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. Soi buồng tử cung Số bệnh Tỷ lệ Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Sản-Phụ nhân (n) % khoa, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình trong năm 2018 Bình thường 110 36,7 2.2. Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu Tử cung đôi 2 0,7 được thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang. Polype niêm mạc tử cung 55 18,3 2.2.1. Kỹ thuật chọn mẫu. Chọn tất cả các U xơ tử cung 7 2,3 bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn nghiên cứu từ Quá sản niêm mạc tử cung 74 24,7 01/01/2018 đến khi đủ cỡ mẫu thì dừng lại. Ung thư niêm mạc tử cung 1 0,3 2.2.2. Nội dung nghiên cứu Teo niêm mạc tử cung 8 2,7 2.2.2.1. Nội dung, các biến số/chỉ số nghiên cứu Dính buồng tử cung 39 13 - Kết quả chụp siêu âm tử cung. Vách ngăn buồng tử cung 4 1,3 - Kết quả nội soi buồng tử cung. Tổng 300 100 2.2.2.2. Tiêu chuẩn chấn đoán trên soi buồng Nhận xét: Có 36,7% người bệnh có hình ảnh tử cung. Các hình ảnh bệnh lý buồng tử cung soi buồng tử cung bình thường. 63,3% người trên soi buồng tử cung lấy theo tiêu chuẩn phân bệnh có hình ảnh soi buồng tử cung bất thường loại của Barbot và cộng sự trong EMC [9]. với các hình ảnh sau gặp nhiều nhất: Quá sản *Hình ảnh bình thường niêm mạc tử cung, chiếm tỷ lệ cao nhất (24,7%), *Các hình ảnh bệnh lý buồng tử cung tiêp đến: Polype niêm mạc tử cung (18,3%). - Viêm niêm mạc tử cung. 3.2. Đối chiếu hình ảnh siêu âm với kết - U xơ dưới niêm mạc tử cung. quả soi buồng tử cung - Polype niêm mạc tử cung. Bảng 3.3. Đối chiếu kết quả siêu âm - Quá sản niêm mạc tử cung. polype NMTC với soi buồng tử cung - Ung thư niêm mạc tử cung. Siêu âm Polype NMTC - Dính buồng tử cung. Soi buồng TC n % - Vách ngăn buồng tử cung. Bình thường 0 0 2.2.2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán hình ảnh siêu Quá sản NMTC 5 11,6 âm tử cung. Dựa theo tiêu chuẩn của Bộ môn Polype BTC 36 83,7 Chẩn đoán hình ảnh-Trường Đại học Y Hà Nội [1]. U xơ TC 2 4,7 - U xơ tử cung Tổng 43 100 183

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 Nhận xét: Trong 43 trường hợp siêu âm là bậc như siêu âm 3- 4 chiều, siêu âm bơm nước polype BTC, khi soi BTC, kết quả cho thấy:Có buồng tử cung cho phép chẩn đoán chính xác 83,7% trường là polype BTC. Còn 11,6% là quá hơn các bệnh lý trong buồng tử cung. Tuy nhiên, sản NMTC và 4,7% là u xơ TC. hình ảnh siêu âm được mô tả rất cụ thể nhưng Bảng 3.4. Đối chiếu kết quả siêu âm niêm cũng chỉ giúp cho các bác sĩ lâm sàng hướng mạc tử cung dày với soi buồng tử cung đến bệnh lý buồng tử cung, không thể khẳng Siêu âm NMTC dày định chắc chắn loại tổn thương. Soi buồng TC n % Kết quả bảng 3.1 của nghiên cứu này cho Bình thường 1 16,7 thấy: có 24,3% trường hợp có siêu âm bất Quá sản NMTC 4 66,6 thường. Kết quả thấp hơn nhiều so với nghiên Polype BTC 1 16,7 cứu của Đặng Thị Minh Nguyệt (2006). Theo tác Tổng 6 100 giả, có 63,1% bệnh nhân có hình ảnh siêu âm Nhận xét: Với 6 trường hợp siêu âm niêm bất thường. Có sự khác biệt này theo chúng tôi mạc tử cung dày, khi soi BTC, kết quả cho thấy: là do đối tượng nghiên cứu khác nhau, nghiên Có 66,6% là quá sản NMTC. cứu này chủ yếu là những người bệnh vô sinh Bảng 3.5. Đối chiếu kết quả siêu âm là u còn nghiên cứu của tác giả trên chủ yếu là xơ tử cung với soi buồng tử cung những người bệnh ra máu âm đạo bất thường Siêu âm U xơ tử cung [6], [7], [8]. Soi buồng TC n % Trong các bất thường trên hình ảnh siêu âm, Bình thường 6 28,6 polype NMTC chiếm tỷ lệ cao nhất là 14,4%, kết Quá sản NMTC 4 19,0 quả này cao hơn nghiên cứu của Đặng Thị Minh Polype BTC 5 23,8 Nguyệt (2006) là 12%. Siêu âm có thể nhìn thấy Dính buồng TC 2 9,5 polype buồng tử cung nhưng khó xác định được U xơ TC 3 14,3 vị trí chân polype. Hiện nay, siêu âm bằng bơm Ung thư NMTC 1 4,8 nước vào buồng tử cung có thể phát hiện được Tổng 21 100 những polype có kích thước nhỏ và còn có thể Nhận xét: Có 21 trường hợp siêu âm là u xơ phát hiện được chính xác kích thước và vị trí của tử cung, khi soi buồng tử cung, kết quả cho thấy: chân polype [6], [7], [8]. 14,3% là u xơ tử cung. Có 28,6% trường hợp Một số hình ảnh siêu âm khác như: u xơ tử bình thường; 23,8% là polype BTC; quá sản cung là 7,0%; niêm mạc tử cung dày là 2,0%. NMTC 19%. Một số hình ảnh khác: tử cung 2 buồng (0,6%), Bảng 3.6. Đối chiếu kết quả siêu âm niêm mạc tử cung mỏng (0,3%). bình thường với soi buồng tử cung Theo Đặng Thị Minh Nguyệt (2006), hình ảnh Siêu âm Bình thường niêm mạc tử cung mỏng trên siêu âm chiếm Soi buồng TC n % 24,9% và niêm mạc tử cung dày chiếm 18,7%. Bình thường 103 45,4 Kết quả cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Quá sản NMTC 61 26,9 tôi. Nghiên cứu của tác giả là nghiên cứu tiến Polype BTC 13 5,7 cứu, chọn lựa những bệnh nhân có ra máu tử Dính buồng TC 36 15,9 cung bất thường, còn nghiên cứu của chúng tôi Teo NMTC 8 3,5 làm nghiên cứu cắt ngang, không có sự lựa chọn U xơ TC 2 0,9 trên lâm sàng. Vách ngăn 3 1,3 4.1.2. Kết quả soi buồng tử cung. Một TC đôi 1 0,4 nghiên cứu của Surrey MW (1992) trên 110 Tổng 227 100 trường hợp soi BTC cho thấy những bệnh nhân Nhận xét: Trong 227 trường hợp siêu âm bình có chảy máu bất thường có 70% có tổn thương thường, khi soi buồng tử cung, kết quả cho thấy: trong buồng tử cung. Có 54,6% trường hợp bình thường. Có 26,9% Theo kết quả nghiên cứu của Đặng Thị Minh trường hợp quá sản NMTC; 15,9% là dính BTC. Nguyệt (2006), trong 194 bệnh nhân được soi buồng tử cung thấy số bệnh nhân quá sản tử IV. BÀN LUẬN cung chiếm tỉ lệ cao nhất là 24,3%. Tiếp theo là 4.1. Đặc điểm hình ảnh siêu âm và soi polype niêm mạc tử cung (16,5%); viêm niêm buồng tử cung mạc tử cung (7,2%); ung thư niêm mạc tử cung 4.1.1. Kết quả siêu âm tử cung. Từ những (6,7%); u xơ tử cung (4,6%).[8] năm 1970 đến nay, siêu âm đã phát triển vượt Kết quả bảng 3.2 cho thấy: có 36,7% người 184

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2021 bệnh có hình ảnh soi buồng tử cung bình - Có 6 trường hợp siêu âm chẩn đoán NMTC thường. 63,3% người bệnh có hình ảnh soi dày, khi soi BTC, có 66,6% trường hợp là quá buồng tử cung bất thường. Kết quả phù hợp với sản NMTC- phù hợp với kết quả siêu âm (bảng nghiên cứu của tác giả Đặng Thị Minh Nguyệt 3.5). Trên lâm sàng khi siêu âm thấy NMTC dày (2006), tỉ lệ bệnh nhân bị quá sản niêm mạc tử rất có giá trị chẩn đoán quá sản NMTC. cung trên hình ảnh soi buồng tử cung chiếm tỉ lệ - Trong 227 trường hợp có kết quả siêu âm cao nhất là 24,7%. Soi buồng tử cung trong quá bình thường thì chỉ có 103 trường hợp có kết sản niêm mạc tử cung có thể xác định quá sản quả soi BTC bình thường, chiếm 45,4% (bảng niêm mạc tử cung đơn giản, dạng polype, tuyến 3.6). Như vậy, siêu âm không phát hiện ra rất nang và dạng không điển hình. Ngoài ra, qua soi nhiều các trường hợp bệnh lý tại BTC mà chỉ có buồng tử cung có thể nhận định được quá sản soi BTC phát hiện được. Có đến 26,9% trường lan tỏa hay khu trú [6]. hợp soi BTC là quá sản NMTC và 15,9% là dính Soi buồng tử cung cho phép xác định chính BTC nhưng khi siêu âm lại cho kết quả bình xác vị trí, kích thước, tính chất polype và cho thường. Vì vậy, nếu bệnh nhân có những yếu tố phép cắt bỏ polype buồng tử cung trong khi làm thuận lợi hoặc triệu chứng lâm sàng hướng đến thủ thuật. Tỉ lệ polype niêm mạc tử cung cũng quá sản NMTC và dính BTC thì nếu siêu âm kết qua soi buồng tử cung trong nghiên cứu này quả bình thường, vẫn nên soi BTC để có chẩn chiếm tỉ lệ khá cao là 18,3%. Theo nghiên cứu đoán chính xác. của Đặng Thị Minh Nguyệt (2006), tỉ lệ bệnh nhân polype buồng tử cung qua soi buồng tử V. KẾT LUẬN cung là 16,5% [8]. - Trong chẩn đoán quá sản NMTC, soi BTC có Dính buồng tử cung cũng là một bệnh lý gặp độ nhạy là 71%, cao hơn nhiều so với siêu âm với tỉ lệ cao qua soi BTC trong nghiên cứu này, (13%). chiếm 13%. Soi BTC sẽ cho chẩn đoán chính xác - Trong chẩn đoán polype BTC, soi BTC có độ vị trí và mức độ dính BTC [8]. nhạy (100%) cao hơn siêu âm (81%). Một số các bệnh lý khác qua soi buồng tử - Siêu âm và soi BTC đều có độ nhạy không cung trong nghiên cứu này là: teo niêm mạc tử cao trong chẩn đoán u xơ tử cung, lần lượt là cung (2,7%), u xơ tử cung (2,3%), tử cung đôi 67% và 56%. (0,7%), vách ngăn BTC (1,3%), ung thư niêm TÀI LIỆU THAM KHẢO mạc tử cung (0,3%) 1. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh trường Đại học 3.3. Đối chiếu kết quả siêu âm với soi Y Hà Nội (2001), Chẩn đoán X quang và hình ảnh buồng tử cung y học, Nhà xuất bản Y học, tr 15- 30. - Với 43 trường hợp siêu âm chẩn đoán là 2. Bộ môn Giải phẫu học (2006), Trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, “Hệ sinh dục polype BTC, tất cả khi soi BTC đều có bệnh lý nữ”, Giải phẫu học tập 2, Nhà xuất bản Y học, tr BTC. Tỷ lệ phù hợp giữa siêu âm và soi BTC 301- 330. trong chẩn đoán polype BTC là 83,7% (bảng 3. Phan Trường Duyệt (1999), “Siêu âm chẩn đoán 3.3). Như vậy, kết quả siêu âm chẩn đoán về phụ khoa”, Kỹ thuật siêu âm và ứng dụng trong sản phụ khoa, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật polype BTC rất có giá trị. Tuy nhiên, kết quả siêu Hà Nội, tr 5- 20. âm là polype BTC có thể chẩn đoán nhầm với 4. Phan Trường Duyệt (2005), “Siêu âm chẩn đoán quá sản NMTC và u xơ TC. Tỷ lệ quá sản NMTC những thay đổi ở tử cung, nội mạc tử cung”, Kỹ và u xơ TC qua soi BTC khi siêu âm trả lời polype thuật siêu âm và ứng dụng trong sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y học, tr. 372- 392. BTC lần lượt là 11,6% và 4,7%. 5. Phan Trường Duyệt (2006), Kỹ thuật hiện đại - Trong 21 trường hợp siêu âm chẩn đoán là ứng dụng trong thăm dò sản phụ khoa, Nhà xuất u xơ tử cung, khi soi BTC chỉ có 14,3% phù hợp bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội. với kết quả soi BTC. Có đến 28,6% trường hợp 6. Đặng Thị Minh Nguyệt (2006), “Giá trị soi BTC có kết quả soi BTC bình thường; 23,8% là trong chẩn đoán dính và vách ngăn BTC”, Tạp chí Y học Việt Nam, Số đặc biệt 2/2006, tr. 358-326. polype BTC; 19% là quá sản NMTC; 9,5% là 7. Đặng Thị Minh Nguyệt (2006), “Đánh giá giá trị dính BTC... (bảng 3.4). Như vậy, hình ảnh siêu phương pháp soi BTC trong chẩn đoán quá sản âm chẩn đoán là u xơ tử cung có giá trị không niêm mạc tử cung”, Tạp chí Y học Việt Nam, Số cao, có thể nhầm với rất nhiều các bệnh lý BTC đặc biệt 2/2006, tr. 352-357. 8. Đặng Thị Minh Nguyệt (2006), “Soi BTC để khác như quá sản NMTC, polype BTC, dính chẩn đoán các bất thường trong buồng BTC”, BTC... Tuy nhiên, cả siêu âm và soi BTC đều có Luận án tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. độ đặc hiệu và giá trị chẩn đoán âm tính cao 9. Barbot J (1996), "Atrophie de l'endomètre", trong chẩn đoán u xơ tử cung. Endoscopie Utérine, Edition Pradel. Paris, p. 163-165. 185

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY