Ebook Basics of abdominal, gynaecological, obstetrics and small parts ultrasound: Part 2

Ebook Basics of abdominal, gynaecological, obstetrics and small parts ultrasound: Part 2
  • Mã tin : 1925
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Continued part 1, part 2 of ebook "Basics of abdominal, gynaecological, obstetrics and small parts ultrasound" provide readers with content about: obstetric ultrasound; colour doppler sonography in obstetrics; chromosomal abnormalities; ultrasound of small parts and superficial organs; neonatal cranial ultrasound;... Please refer to the part 2 of ebook for details!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY