Ebook Frontiers in gynecological endocrinology (Volume 2: From basic science to clinical application): Part 2

Ebook Frontiers in gynecological endocrinology (Volume 2: From basic science to clinical application): Part 2
  • Mã tin : 1931
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Continued part 1, part 2 of ebook "Frontiers in gynecological endocrinology (Volume 2: From basic science to clinical application)" provide readers with content about: heavy menstrual bleeding, fibroids, adenomyosis and endometriosis; assisted reproduction - the endocrine impact; metabolic syndrome; menopause; breast cancer;... Please refer to the part 2 of ebook for details!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY