Ebook Obstetrics and gynecology (Eighth edition): Part 2

Ebook Obstetrics and gynecology (Eighth edition): Part 2
  • Mã tin : 1911
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Continued part 1, part 2 of ebook "Obstetrics and gynecology (Eighth edition)" provide readers with content about: sexually transmitted infections; pelvic support defects, urinary incontinence, and urinary tract infection; reproductive endocrinology and infertility; gynecologic oncology and uterine leiomyoma; cancer of the uterine corpus;... Please refer to the part 2 of ebook for details!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY