Ebook Practical manual of minimally invasive gynecologic and robotic surgery: A clinical cook book (Third edition) - Part 2

Ebook Practical manual of minimally invasive gynecologic and robotic surgery: A clinical cook book (Third edition) - Part 2
  • Mã tin : 1913
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Continued part 1, part 2 of ebook "Practical manual of minimally invasive gynecologic and robotic surgery: A clinical cook book (Third edition)" provide readers with content about: total laparoscopic hysterectomy; retroperitoneal dissection of the pelvic sidewall; lower urinary tract endoscopy; laparoscopic paravaginal repair and Burch urethropexy; midurethral sling procedures for stress urinary incontinence;... Please refer to the part 2 of ebook for details!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY