Giá trị dự báo nguy cơ sinh non của chiều dài cổ tử cung trên siêu âm ở sản phụ song thai tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Giá trị dự báo nguy cơ sinh non của chiều dài cổ tử cung trên siêu âm ở sản phụ song thai tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
  • Mã tin : 1627
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 92 sản phụ mang song thai tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 01/01/2019 đến 31/05/2020. Trong nghiên cứu, ngưỡng cut – off của chiều dài CTC để dự báo nguy cơ sinh non

Nội dung Text: Giá trị dự báo nguy cơ sinh non của chiều dài cổ tử cung trên siêu âm ở sản phụ song thai tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

NGHIÊN CỨU SẢN KHOA Giá trị dự báo nguy cơ sinh non của chiều dài cổ tử cung trên siêu âm ở sản phụ song thai tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Bùi Văn Hiếu1, Nguyễn Thị Hoàng Trang1, Nguyễn Văn Quân2 1 Bộ môn Phụ sản - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 2 Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc doi:10.46755/vjog.2021.3.1241 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Bùi Văn Hiếu, email: hieubv@hpmu.edu.vn Nhận bài (received): 21/7/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 10/9/202 Tóm tắt Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 92 sản phụ mang song thai tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng từ 01/01/2019 đến 31/05/2020. Trong nghiên cứu, ngưỡng cut – off của chiều dài CTC để dự báo nguy cơ sinh non < 37 tuần là 33,5mm. Nhóm chiều dài CTC < 33,5mm có nguy cơ sinh non cao hơn 4 lần so với nhóm sản phụ song thai có chiều dài CTC ≥ 33,5mm với giá trị AUC là 0,64, độ nhạy là 47,1%, độ đặc hiệu là 82,8%. Ở nhóm có tiền sử sinh non trước đó, nguy cơ sinh non trong lần mang thai này cao hơn gấp 20 lần (p < 0,05). Về kết quả dự phòng sinh non: Tuổi thai trung bình của đối tượng nghiên cứu là 35,76 ± 3,25 tuần; trong đó tỉ lệ tuổi thai ≥ 37 tuần, < 28 tuần và 34 - 37 tuần, lần lượt là 63,1%, 5,4% và 23,9%. Sử dụng các biện pháp dự phòng sinh non làm giảm nguy cơ sinh non lên đến 83,6% (p < 0,05). Không có sự khác biệt về hiệu quả dự phòng sinh non giữa các phương pháp cũng như sử dụng đơn phương pháp và đa phương pháp dự phòng sinh non. Từ khóa: sinh non, song thai, dự phòng sinh non, chiều dài cổ tử cung. Cervical length as a prognostic factor for preterm birth by ultrasound in twin pregnancy at Hai Phong Obstetric and Gynecology Hospital Bui Van Hieu1, Nguyen Thi Hoang Trang1, Nguyen Van Quan2 1 Department of Obstetrics and Gynecology, Hai Phong University of Medicine and Pharmacy 2 Tam Phuc Obstetric and Gynecology Hospital Abstract This is a cross-sectional study on 92 twin pregnancies at Hai Phong Obstetrics and Gynecology Hospital from 01/01/2019 to 31/05/2020. In this study, the cut – off value of cervical length to prognostic the risk of preterm birth before 37 weeks was shorter 33.5 mm. Twin pregnancies with CL < 33.5 mm had the risk of preterm birth four times higher than CL ≥ 33.5 mm with AUC of 0.64, sensitivity of 47.1%, specificity of 82.8%. The group of woman with spon- taneous preterm birth had twenty times higher a risk of current preterm birth before 37 weeks (p < 0.05). The term of preterm birth prevention, the average gestational age was 35.76 ± 3.25 weeks, of which the group ≥ 37 weeks, < 28 weeks and 34 – 37 weeks were 63.1%, 5.4% and 23.9%. The use of prevention reduced the risk of preterm birth by 83.6% (p < 0.05). There was no difference in the efficacy of preventing preterm birth between different methods as well as using one method and multi methods in twin pregnancy. Keywords: Polycystic ovary syndrome, GLP-1 receptor agonist, SPIOMET. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Tai biến sinh non là nguyên nhân gây tử vong hàng Mỗi năm có khoảng 15 triệu trẻ sinh sớm trước 37 đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi, gây ra khoảng 1 triệu ca tử tuần và con số này đang ngày càng gia tăng. Tỷ lệ sinh vong trong năm 2015 [22]. Những đứa trẻ sống sót phải non trung bình dao động từ 5% đến 18% [9]. Có nhiều chịu những di chứng về nhận thức, thính giác, thị giác… nguyên nhân dẫn đến sinh non trong đó song thai là [16], [20]. Để giảm thiểu tỷ lệ tử vong và bệnh tật ở trẻ em một yếu tố nguy cơ [1], [13]. Tỷ lệ sinh non cũng tăng gây ra bởi sinh non thì trước hết phải giảm thiểu được theo số lượng thai trong tử cung, số lượng thai càng tỷ lệ sinh non. Muốn làm được điều đó phải sàng lọc nhiều thì tỷ lệ sinh non càng cao, thống kê của Trung được các đối tượng nguy cơ cao để dự phòng sinh non, tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Centers for đặc biệt là song thai. Hiện nay có rất nhiều phương tiện Disease Control and Prevention – CDC) tại Hoa Kì năm giúp sàng lọc nguy cơ sinh non cho sản phụ mang thai 2019 thì tỷ lệ sinh non đơn thai là 8,47%, tỷ lệ sinh non như đo chiều dài cổ tử cung (CTC) hay góc CTC trên siêu trên song thai là 60,87% và trên tam thai là 98,5% [10]. âm,.... và có nhiều biện pháp dự phòng như progester- Bùi Văn Hiếu và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):19-25. doi:10.46755/vjog.2021.3.1241 19

one, khâu vòng và đặt vòng nâng CTC [21]. Mỗi phương 2.2. Phương pháp nghiên cứu pháp đem lại hiệu quả khác nhau. Trên thế giới đã có rất - Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả. nhiều báo cáo ghi nhận về giá trị tiên lượng của CTC trên - Thời gian nghiên cứu: từ 01/01/2019 đến 31/05/2020. nhóm phụ nữ song thai. Tuy nhiên, chưa có biện pháp - Phương tiện nghiên cứu: dự phòng nào được sự đồng thuận tối đa. Như nghiên + Máy siêu âm: Nghiên cứu được sử dụng máy siêu cứu của Romero và cs (n = 303) báo cáo ở nhóm song âm Medison XG, đầu dò convex, tần số 7-9 MHz. Hình thai có chiều dài CTC từ 20 – 25 mm và được dự phòng ảnh siêu âm Mode B, hình ảnh tức thì (Real – time). progesterone đặt âm đạo có kết cục thai kì cải thiện hơn + Bộ dụng cụ khám phụ khoa: Sản phụ đến khám sẽ so với nhóm giả dược liên quan đến giảm đáng kể nguy được khám phụ khoa để đánh giá hệ khuẩn âm đạo, nếu cơ sinh non < 33 tuần (31,4% so với 43,1%; RR 0,69; 95% có viêm nhiễm sẽ được đặt thuốc điều trị, và nếu được CI 0,51 – 0,93), tử vong sơ sinh (RR 0,53; 95% CI 0,35 – dự phòng sinh non thì có thể đặt vòng nâng CTC qua 0,81), hội chứng suy hô hấp (RR 0,7; 95% CI 0,56 – 0,89) đường âm đạo luôn. Bao gồm: găng tay vô khuẩn, mỏ vịt, [12]. Một phân tích gồm 16 nghiên cứu với 1211 sản phụ pank dài, bông, cồn .... song thai với chiều dài CTC < 15 mm hoặc CTC mở > 10 + Vòng nâng CTC: Arabin mm, đã ghi nhận hiệu quả của khâu vòng CTC giúp giảm + Thuốc Progesterone vi hạt đặt âm đạo: Cyclogest tỷ lệ sinh non < 37 tuần, < 34 tuần, < 32 tuần và kéo dài của hãng Actavis thai kì trung bình thêm 3,89 tuần so với nhóm chứng [7]. + Chỉ khâu eo CTC: Ethilon Tại Việt Nam đã có một số báo cáo bàn luận về vấn - Thu thập các thông tin về tuổi, địa dư, nghề nghiệp, đề này, như nghiên cứu của nhóm tác giả thực hiện tại chỉ số khối cơ thể, tiền sử sản - phụ khoa, nội - ngoại bệnh viện Mỹ Đức đã ghi nhận hiệu quả cải thiện tỷ lệ khoa và kết quả chiều dài CTC được đo từ tuần 14 - 24, sinh non dưới 34 tuần của progesterone âm đạo và đặt các biện pháp dự phòng sinh non đã được dùng cũng vòng nâng CTC ở những phụ nữ song thai có chiều dài như là tuổi thai khi kết thúc thai kỳ. Từ đó xác định giá CTC < 38 mm so với nhóm không được dự phòng [3]. trị dự báo sinh non của chiều dài CTC trên sản phụ song Một nghiên cứu khác của tác giả Đặng Quang Vinh và thai, cũng như đánh giá hiệu quả dự phòng sinh non của cs đã báo cáo ở những phụ nữ song thai có chiều dài các phương pháp trên sản phụ song thai. CTC ngắn dưới 28 mm, việc sử dụng vòng nâng CTC Sơ đồ nghiên cứu: giúp giảm đáng kể nguy cơ sinh non < 34 tuần, < 37 tuần và nguy cơ kết cục chu sinh kém [2]. Tuy nhiên, đến nay Sản phụ song Hải Phòng chưa có nghiên cứu về dự báo sinh non trên thai đến khám nhóm trên sản phụ song thai. Do đó chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu này với mục tiêu xác định giá trị dự báo sinh non của chiều dài cổ tử cung trên siêu âm ở sản phụ Đồng ý tham gia song thai. nghiên cứu 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Đo chiều dài CTC - Tất cả các sản phụ song thai khám và quản lý thai nghén tại bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng l Tiêu chuẩn lựa chọn - Song thai một hoặc hai bánh rau Không dùng các Được dùng các - Tuổi thai từ 14 tuần 0 ngày đến khi kết thúc thai kì biện pháp dự biện pháp dự phòng sinh non phòng sinh non - Đồng ý tham gia nghiên cứu l Tiêu chuẩn loại trừ - Đang điều trị dọa sảy thai. Tiền sử phẫu thuật trên tử cung - Trong quá trình theo dõi có ít nhất một thai chết Theo dõi hoặc kết thúc thai kỳ mà nguyên nhân không phải chuyển Theo dõi dạ đẻ non. l Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu - Lấy mẫu thuận tiện không xác suất: bao gồm tất cả những sản phụ song thai đến khám và quản lý thai nghén tại Bệnh Viện Phụ Sản Hải Phòng được đo chiều dài CTC từ tuần thai 14 – 24 có đủ tiêu chuẩn lựa chọn vào nhóm nghiên cứu trong khoảng thời gian tiến hành Không sinh non Sinh non lấy số liệu. 20 Bùi Văn Hiếu và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):19-25. doi:10.46755/vjog.2021.3.1241

Các bước tiến hành nghiên cứu Bước 4: Theo dõi hẹn khám định kỳ, loại bỏ nhóm Bước 1: Tất cả các sản phụ song thai đến khám có nghiên cứu các trường hợp sản phụ từ bỏ nghiên tuổi thai từ 14 tuần, đồng ý tham gia nghiên cứu thỏa cứu, một con chết, kết thúc thai kỳ vì lý do do thai mãn tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ. hoặc do mẹ. Bước 2: Đo chiều dài CTC bắt đầu từ tuần thứ 14 - 24. Bước 5: Theo dõi kết quả thai kỳ về tình trạng sơ Cách đo chiều dài CTC [19]: sinh, tuổi thai kết thúc. Bàng quang phải trống trước khi đo khảo sát độ dài 2.3. Xử lý số liệu và thống kê CTC. Bệnh nhân nằm ở tư thế sản phụ khoa. Đưa nhẹ Các số liệu được ghi lại trong mẫu thu thập số liệu, nhàng đầu dò vào âm đạo đến cùng đồ trước cho đến khi nhập và xử lý theo phần mềm SPSS 20.0. Các biến định thấy được CTC, tránh nhấn quá mạnh lên CTC vì sẽ làm kéo lượng được tính giá trị trung bình, độ nhạy, độ đặc hiệu, dài thêm chiều dài CTC. Mặt cắt dọc theo chiều dài CTC giá trị vùng dưới (Area Under The Curve-AUC) của thấy được lớp niêm mạc biểu mô ống CTC, từ đó xác định đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic). được đúng lỗ ngoài và lỗ trong CTC, tránh nhầm lẫn với So sánh các tỷ lệ và kiểm định mối liên quan giữa các đoạn dưới thân tử cung. Phóng đại hình ảnh để cho hình biến định lượng dùng test χ2. Ngưỡng ý nghĩa thống ảnh CTC chiếm khoảng 2/3 màn hình siêu âm. Sau đó rút kê khi p < 0,05. nhẹ từ từ đầu dò ra cho đến khi vẫn còn nhìn thấy rõ kênh 2.4. Đạo đức trong nghiên cứu CTC lỗ ngoài, lỗ trong. Thời gian mỗi lần đo CTC nên Đề tài nghiên cứu được sự đồng ý của Hội đồng đạo trong vòng 2 - 3 phút. Đo 3 lần lấy kết quả đo ngắn nhất. đức trong nghiên cứu Y sinh học tại Trường Đại Học Y Lấy kết quả đo chiều dài CTC lớn nhất. Trong trường hợp Dược Hải Phòng và Ban giám đốc bệnh viện Phụ Sản lỗ trong CTC hở tạo phễu, chiều dài kênh CTC sẽ được Hải Phòng. đo từ lỗ ngoài CTC đến đỉnh tam giác hình phễu, không tính chiều dài của đoạn hở hình phễu. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bước 3: Tư vấn biện pháp dự phòng sinh non dựa Trong khoảng thời gian từ 01/01/2019 đến trên cá thể hóa như sử dụng progesterone vi hạt, khâu 31/05/2020 đã có 92 thai phụ song thai được đưa vào vòng CTC hay đặt vòng nâng CTC. Phân bố ngẫu nhiên nghiên cứu, trong đó 58 thai phụ mang thai đến đủ biện pháp dự phòng sinh non trong nhóm đồng ý tham tháng, 34 thai phụ sinh non tháng. Qua phân tích chúng gia nghiên cứu. tôi thu được những kết quả sau: 3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Bảng 3. 1: Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Đặc điểm chung Số thai phụ Tỷ lệ % Tuổi mẹ - 20-35 72 78,3% - >35 20 21,7% Nghề nghiệp 35 38% - công nhân 18 19,6% - Nhân viên văn phòng 39 42,4% - nội trợ Tiền sử sản khoa - Con so 58 63% - Con rạ không có tiền sử sinh non 6 6,5% - Con rạ có tiền sử sinh non > 1 lần 28 30,5% Đặc điểm thai kỳ lần này Tự nhiên 48 52,2% IVF 38 41,3% IUI 6 6,5% BMI trước khi có thai - Thấp 1 1,1% - Bình thường 90 97,8% - Cao 1 1,1% Bùi Văn Hiếu và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):19-25. doi:10.46755/vjog.2021.3.1241 21

3.2. Giá trị dự báo sinh non của chiều dài CTC ở sản phụ song thai Chiều dài CTC trung bình của đối tượng nghiên cứu là 37 ± 6,24 mm. Trong đó nhóm sản phụ có chiều dài CTC > 35 mm chiếm tỷ lệ cao nhất là 59,8%. Sản phụ có chiều dài CTC ngắn nhất là 24 mm và dài nhất là 49 mm. 3.2.1. Giá trị dự báo sinh non của chiều dài cổ tử cung Bảng 3.2. Độ nhạy, độ đặc hiệu ngưỡng chiều dài CTC trong dự báo sinh non trước 37 tuần Giá trị ngưỡng Độ nhạy % Độ đặc hiệu % < 20 mm 0 0 25,5 mm 5,9 96,6 33,5 mm 47,1 82,8 40,5 mm 79,4 37,9 45,5 mm 94,1 8,6 ≥ 50 mm 100 100 Nhận xét: Điểm cut - off của chiều dài CTC trong dự báo nguy cơ sinh non < 37 tuần là 33,5 mm với độ nhạy là 47,1% và độ đặc hiệu là 82,8%. Diện tích vùng dưới đường cong ROC (AUC = 0,64) có giá trị dự báo nguy cơ sinh non trước 37 tuần của kênh chiều dài CTC, mối liên quan này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 (hình 3.1). Hình 3.1. Đường cong ROC của chiều dài CTC trong dự báo nguy cơ sinh non Nhận xét: Nhóm sản phụ có chiều dài CTC < 33,5 mm có nguy cơ sinh non cao hơn 3,87 lần so với nhóm sản phụ có chiều dài CTC ≥ 33,5 mm sự khác biệt này có ý nghĩa thông kê với p < 0,05 (như bảng 3.3). Bảng 3.3. Giá trị dự báo sinh non của chiều dài CTC Chiều dài CTC Sinh non Không sinh non Tổng P 13 8 21 < 33,5 mm (61,9%) (28,1%) (100%) 21 50 71 0,007 ≥ 33,5 mm (29,6%) (70,4%) (100%) OR (KTC 95%) 3,87 (1,4 - 10,7) Nhận xét: Nhóm sản phụ có chiều dài CTC ngắn < 33,5 mm có nguy cơ sinh non cao gấp gần 4 lần so với nhóm chiều dài CTC ≥ 33,5 mm. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,007. 22 Bùi Văn Hiếu và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):19-25. doi:10.46755/vjog.2021.3.1241

3.2.2. Kết quả dự phòng sinh non ở sản phụ song thai Bảng 3.4: Tỷ lệ sinh theo tuổi thai Tuổi thai (tuần) n % < 28 5 5,4 28 -

hĩa thông kê với p = 0,007 (bảng 3.3). So sánh với các 35 tuần gấp 3,2 lần (OR 3,2; 95%CI: 1,3 - 7,9) so với những nghiên cứu có kết quả tương tự khác của Goldenburg sản phụ có chiều dài cổ tử cung lớn hơn ngưỡng cut-off và cs (1996) [5] và Wennerholm và cs (1997) [24] lấy 2 [3]. Nghiên cứu của Wennerholm và cs ghi nhận chiều ngưỡng cut-off lần lượt là ≤ 25mm và 33mm. Theo tác dài CTC dưới 33 mm đo ở tuần thứ 28 của thai kỳ có liên giả Goldenburg và công sự những sản phụ có chiều dài quan đáng kể với nguy cơ sinh non trước 37 tuần (RR 2,2; CTC nhỏ hơn ngưỡng cut-off có nguy cơ sinh non dưới KTC 95% 1,1 – 4,2) [20]. Bảng 4.1. Giá trị dự báo sinh non của chiều dài CTC Thời điểm đo Ngưỡng cut-off Thời điểm sinh Nghiên cứu chiều dài CTC chiều dài CTC Độ nhạy (%) Độ đặc hiệu (%) (tuần) (tuần) (mm) Yang (2000) [17] 18 - 26 < 35 ≤ 30 53 90 Liem (2013) [8] 16 - 22 < 32 < 38 38,6 80,8 Pagani (2018) 18 - 23 < 32 < 36 64,1 62,8 [11] Zuo X (2019)[23] 20 - 25 < 37 < 32,5 68 63 Johannes (2020) 18 - 22 < 34 < 35 62,5 70,2 [14] Johannes (2020) 18 - 22 < 37 < 36 51,8 72,2 [14] NC của chúng tôi 14 - 24 < 37 < 33,5 47,1 82,8 5. KẾT LUẬN ternal-Fetal Medicine Units Network”, Am J Obstet Gyne- Ngưỡng chiều dài CTC dự báo sinh non < 37 tuần là col. 175(4 Pt 1), tr. 1047-53. 33,5mm. Nhóm sản phụ mang song thai chiều dài CTC < 6. Knight, J. C. và các cộng sự. (2018), “Uterocer- 33,5mm có nguy cơ sinh non cao hơn 4 lần so với nhóm vical Angle Measurement Improves Prediction of sản phụ song thai có chiều dài CTC ≥ 33,5mm với AUC = Preterm Birth in Twin Gestation”, Am J Perinatol. 0,64, độ nhạy 47,1% và độ đặc hiệu 82,8%. Ở những thai 35(7), p. 648-654. phụ sử dụng các biện pháp dự phòng thì nguy cơ sinh 7. Li, C., Shen, J. và Hua, K. (2019), “Cerclage for women non giảm có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) và tuổi thai kết with twin pregnancies: a  systematic review and meta- thúc trung bình là 35,76 ± 3,25 tuần. analysis”, Am J Obstet Gynecol. 220(6), p. 543-557.e1. 8. Liem, S. và các cộng sự. (2013), “Cervical pessaries TÀI LIỆU THAM KHẢO for prevention of preterm birth in women with a multi- 1. Torchin, H. và Ancel, P. Y. (2016), “[Epidemiology and ple pregnancy (ProTWIN): a multicentre, open-label ran- risk factors of preterm birth]”, J Gynecol Obstet Biol Re- domised controlled trial”, Lancet. 382(9901), p. 1341-9. prod (Paris). 45(10), tr. 1213-1230. 9. Liu, L. và các cộng sự. (2016), “Global, regional, and 2. Dang, V. Q. và các cộng sự. (2020), “Effectiveness of national causes of under-5 mortality in 2000-15: an up- cervical pessary compared to cervical cerclage with dated systematic analysis with implications for the Sus- or without vaginal progesterone for the prevention of tainable Development Goals”, Lancet. 388(10063), pp. preterm birth in women with twin pregnancies and a 3027-3035. short cervix: study protocol for a two-by-two factorial 10. Martin, J. A. và các cộng sự. (2021), “Births: Final randomised clinical trial”, BMJ Open. 10(6), tr. e036587. Data for 2019”, Natl Vital Stat Rep. 70(2), pp. 1-51. 3. Dang, V. Q. và các cộng sự. (2019), “Pessary Com- 11. Pagani, G. và các cộng sự. (2016), “Cervical length pared With Vaginal Progesterone for the Prevention of at mid-gestation in screening for preterm birth in Preterm Birth in Women With Twin Pregnancies and twin pregnancy”, Ultrasound Obstet Gynecol. 48(1), Cervical Length Less Than 38 mm: A Randomized Con- tr. 56-60. trolled Trial”, Obstet Gynecol. 133(3), tr. 459-467. 12. Romero, R. và các cộng sự. (2017), “Vaginal pro- 4. Dimassi, K. và các cộng sự. (2017), “Ultrasound mon- gesterone decreases preterm birth and neonatal mor- itoring of cervical length in twin Pregnancies”, Tunis bidity and mortality in women with a twin gestation Med. 95(3), tr. 192-195. and a short cervix: an updated meta-analysis of indi- 5. Goldenberg, R. L. và các cộng sự. (1996), “The preterm vidual patient data”, Ultrasound Obstet Gynecol. 49(3), prediction study: risk factors in twin gestations. National pp. 303-314. Institute of Child Health and Human Development Ma- 13. Stewart, A. và Graham, E. (2010), “Preterm birth: An 24 Bùi Văn Hiếu và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):19-25. doi:10.46755/vjog.2021.3.1241

overview of risk factors and obstetrical management”, Dev Disabil Res Rev. 16(4), tr. 285-8. 14. van der Merwe, J. và các cộng sự. (2020), “The Pre- dictive Value of the Cervical Consistency Index to Pre- dict Spontaneous Preterm Birth in Asymptomatic Twin Pregnancies at the Second-Trimester Ultrasound Scan: A Prospective Cohort Study”, J Clin Med. 9(6). 15. Vayssière, C. và các cộng sự. (2002), “Cervical length and funneling at 22 and 27 weeks to predict sponta- neous birth before 32 weeks in twin pregnancies: a French prospective multicenter study”, Am J Obstet Gy- necol. 187(6), tr. 1596-604. 16. Ward, R. M. và Beachy, J. C. (2003), “Neonatal complica- tions following preterm birth”, Bjog. 110 Suppl 20, tr. 8-16. 17. Yang, J. H. và các cộng sự. (2000), “Prediction of preterm birth by second trimester cervical sonography in twin pregnancies”, Ultrasound Obstet Gynecol. 15(4), tr. 288-91. 18. Ashley E. Hester và các cộng sự. (2016), “Cervical length measurement at 16-20 weeks in twin gestations and subsequent preterm delivery before 34 weeks”, Amer- ican Journal of Obstetrics & Gynecology. 214(1), tr. 298. 19. K. O. Kagan và , J. Sonek (2015), “How to measure cervical length”, Ultrasound in Obstertic and Gynecolo- gy. 45(3), tr. 385-362. 20. Suman V và Luther EE (Updated 2020 ), Preterm La- bor, truy cập ngày August/12-2020, tại trang web https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536939/. 21. Uptodate Preterm birth: Risk factors, interventions for risk reduction, and maternal prognosis, truy cập ngày August-12-2020, tại trang web https://www.upto- date.com/contents/preterm-birth-risk-factors-interven- tions-for-risk-reduction-and-maternal-prognosis. 22. WHO (2018), Preterm birth, truy cập ngày Au- gust-12-2020, tại trang web https://www.who.int/news- room/fact-sheets/detail/preterm-birth. 23. Zuo, X. F. và các cộng sự. (2019), “[Predictive value of cervical length measured by transvaginal ultrasound during the second and the third trimester of pregnancy for preterm birth in twin pregnancies]”, Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 54(5), tr. 318-323. 24. Wennerholm, U.-B. và các cộng sự. (1997), “Fetal fibronectin, endotoxin, bacterial vaginosis and cervi- cal length as predictors of preterm birth and neonatal morbidity in twin pregnancies”, BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 104(12), tr. 1398- 1404. Bùi Văn Hiếu và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(3):19-25. doi:10.46755/vjog.2021.3.1241 25

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/gia-tri-du-bao-nguy-co-sinh-non-cua-chieu-dai-co-tu-cung-tren-sieu-am-o-san-phu-song-thai-tai-benh-v-2519326.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY