MangYTe

Tài liệu y khoa

Giáo dục về Chất lượng chăm sóc và an toàn dành cho điều dưỡng, ấn bản thứ 3

Giáo dục về Chất lượng chăm sóc và an toàn dành cho điều dưỡng, ấn bản thứ 3
  • Mã tin: 11630
  • Ngày đăng: 04/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Các tình huống lâm sàng về an toàn thuốc, ấn bản 2023

Giáo dục về Chất lượng chăm sóc và an toàn dành cho điều dưỡng, ấn bản thứ 3

Cẩm nang về Chất lượng, Kết cục chăm sóc sức khoẻ và an toàn người bệnh của SAGES, ấn bản 2022

Nguyên tắc và Thực hành Lọc máu của Henrich, ấn bản thứ 5

Bài giảng USMLE Step 2 CK 2019: Tâm thần học, Dịch tễ học, Y Đức và An toàn người bệnh

Ấn bản thứ ba về Giáo dục Chất lượng và An toàn cho Điều dưỡng này đã được cập nhật kỹ lưỡng cho sinh viên trong các chương trình Cao đẳng, Tú tài, Cấp tốc và Điều dưỡng hoàn thành BSN bậc đại học. Có một chương tập trung vào từng lĩnh vực trong số sáu lĩnh vực Năng lực Giáo dục Chất lượng và An toàn cho Điều dưỡng (QSEN), với nội dung về Lãnh đạo Điều dưỡng và Quản lý Chăm sóc Bệnh nhân được truyền tải xuyên suốt các chương. Ấn bản thứ ba cũng bao gồm các chương mới về Tư duy Hệ thống, Nghiên cứu tác nghiệp và Sức khỏe Dân số. Nó bao gồm hướng dẫn sử dụng của Người hướng dẫn và Powerpoints.

Hỗ trợ các trường điều dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận cho chương trình giảng dạy Chất lượng và An toàn
Bao gồm các Hoạt động Đánh giá Lâm sàng, Nghiên cứu Điển hình, Phỏng vấn, Câu hỏi Kiểu NCLEX, Hình, Bảng, Thư mục, Bài đọc Đề xuất và hơn thế nữa để làm rõ nội dung
Được thiết kế để sử dụng trong một khóa học Chất lượng và An toàn độc lập, Khóa học Điều dưỡng Lãnh đạo và Quản lý, hoặc như một sự hỗ trợ cho các khóa học Điều dưỡng
Cung cấp gói giảng viên với một nghiên cứu điển hình đang diễn ra với các đề xuất cho các bài tập, câu hỏi và câu trả lời cho nghiên cứu điển hình và các bài tập tư duy phản biện, slide PowerPoint, v.v.

TRÍCH DẪN__
Quality and Safety Education for Nurses: Core Competencies for Nursing Leadership and Care Management
Author(s): Patricia Kelly, Beth A. Vottero, Gerry Altmiller
Publisher: Springer Publishing Company
Year: 2022
Edition: 3
Language: English
Pages (biblio\tech): 544\625
ISBN: 0826161448, 9780826161444

Tải sách: Định dạng File: PDF, 77 MB, 625 trang, Ngôn ngữ: Tiếng Anh

>>>DOWNLOAD EBOOK<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/giao-duc-ve-chat-luong-cham-soc-va-an-toan-danh-cho-dieu-duong-an-ban-thu-3/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY